కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 12

By | August 10, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu అర్థమైందిలేమ్మా!… నీ తెలివితేటలు భద్రంగా దాచుకుని తరవాత జరిగింది చెప్పు… ఒకళ్లనొకళ్ళు ఎలా కడుక్కున్నారో! … అంటూ చిర్రుబుర్రులాడింది కవిత
…నాకెలా తెలుస్తూందీ?…
…మీ బెడ్రూం లోంచున్న తలుపు లోంచి చూడకుండానే ఉంటావా!?
… నీళ్ల చప్పుళ్ళూ, సన్నటి గుసగుసలూ వినిపించాయ్ కానీ చూడ్డం వీలు కాలా!…
…అవాగిపోయింతర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ల తలుపావతల నిలబడ్డావా?
…ఎందుకూ?…మంచం చప్పుళ్ళూ , మగరొప్పులూ ,ఆడ మూలుగులేగా వినిపించేదీ! అంచేత ఎంచక్కా నిద్దరోయా!
…స్కోరెంతో తెలుసుకోనక్కర్లా!
…మాచ్ క్లోజింగు టైమ్ లో వింటే సరిపోదూ!
…ఐతే మళ్ళీ ఎప్పుడెళ్ళావ్ తల్లీ!
తెల్లవారు జామున మెలుకొవొచ్చి , పక్కన చూస్తే ఖాళీ!…ఇంకా దున్నుడు చాల్లేదు కాబోలు!…అనుకుంటూ బాత్రూం రూట్ లోనే బైటికొచ్చి , గెస్ట్ రూం చేరే సరికి… ఏ…య్…ఏం టీ?? మళ్ళీనా!?…ఇ ష్ష్…ఇంత వెఱ్రేంటి బాబూ!…ఐదో…సారిది!…అంటూ అక్క గునుపులూ , …ఆ వెంటనే ,ఏదో అంటూన్న నీ బావ మాట వినిపించకపోయినా సన్నటిగుసగుసలు వినిపించాయే… ఏం అడిగాడో గానీ… …ఏయ్య్… ఛీ!…అలా… ఐతే …అస్స…లొద్దూ!…అంటూ అక్క మొరాయింపులూ… …ఎహె!…ఇ…లా తిరుగు!…ఊఁ…అంటూన్న నీ బావ జబర్దస్తీ మాటా వినిపించేసరికి… …ఏ పొజిషనా?…అని సందేహంలో పడ్డానే ఓ అరక్షణం… …ఈ లోపలే… దాన్నితనకి కావల్సినట్లుగా తిప్పుకుంటూన్నట్లు మంచం కిరకిర్లూ… , …అబ్బ!…మొండి!…అంటూనే దానిలొంగుబాటూ వినిపించేసరికి …ఆ…పొజిషన్…కాదుకదా!?… అనిపించినా కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని వెయిట్ చేశా!… …ఇలా ఐతే ఒదినా… బలే మజాగా ఉంటుంది… అంటూ ఏం చేశాడో గానీ…ఓ విలక్షణమైన … ప…క్క్… చప్పుడూ… , …ఆ వెంటనే…అ…మ్మో!!…చ…చ్చాను!… అంటూ దాని విలవిలా! , …ఆ వెంటనే …కాసేపోర్చుకో ఒదినా…ఇలా ఐతే నా బరువు మొయ్యనక్కర్లా!…ఎవరిక్కావలసినవి వాళ్లకి దక్కుతాయ్… అంటూ ఏం చేశాడో గానీ …విదిలీ బాబూ వా…ట్నీ!… రాత్రంతా నలిపి నలిపి నశ్యం చేసింది చాల్దూ!…అంటూ దాని లబలబలూ ! …ఆ వెంటనే …అఁ…హ్ఁ… మ్మా!… స్స్… నె…మ్మ…దీ!… అంటూ అలవాటు పడిపోతూన్న అక్క మూలుగులూ వినిపించేసరికి , … ఇవాళే…ఆ…పొజిషన్…కూడా అలవాటు చేసేస్తున్నాడన్నమాట అనుకుంటూ లయ తప్పకుండా వస్తూన్న…థప్కూ , థప్కూ …చప్పుళ్ళని లెక్కెట్టడం మొదలెట్టానే!…అంటూ మొదలెట్టింది పరిమళ…
…ఎందుకూ?…
…టైం పాస్ కావద్దూ!…
…సర్లే!…ఎంతేంటీ మొత్తం లెక్క!?…
…ఎక్కడా!…పట్టుమని ఓ పాతిక పోట్లు పడ్డాయో లేదో! … థప్ప్…మంటూ అక్క మంచం మీద కూలబడిపోయిన చప్పుడూ …చాలు…చాలం…టూన్న దాని బలహీనమైన విలవిల్లూ ఒక్కసారి వినిపించాయే!… …అప్పుడే అలా జావకారిపోయావేంటి ఒదినా!…లే!… అంటూ నీ బావ బెల్లింపులూ… …తొడలూ , జబ్బలూ లాగేస్తుంటే ఏం చెయ్యనూ!… అని గునుస్తూనే మళ్ళీ పొజిషన్ లోకి సర్దుకున్నకిరకిర్లూ … ఆపైన యుధ్ధభూమంతా రొచ్చురొచ్చైపోయిందని చాటి చెప్పేసే … పుస్కూ…పుస్కూ…చప్పుళ్ళూ మొదలయ్యాయే!… అంటూ పరిమళ వర్ణించేస్తుంటే
…ఈసారెంతేంటీ స్కోరూ?…అంటూ అడ్డొచ్చింది కవిత
…సపోర్టిచ్చి మరీ దంచాడేమో!…ఓ అర్థనూటపదహార్ల చదివింపైపోయింది… అడ్డు లేకుండా!
…ఎక్కడిచ్చాడో!?…
…ఏమో?…నే చూశానా!?… కాపోతే …ఏంటా సాగ…దీసీ…డాలూ?… అంటూనో …అబ్బ!…వాట్నలా మెలి…పెట్టీకు!…అంటూ అది లబలబలాడుతూనే ఉంది అంత సేపూనూ!…
…ఎక్క…డో అర్థమైందిలే తల్లీ!…కా నీ!
…ఆ రతి హింస అనుభవించిన ఆడాళ్ళం…నీకూ నాకూ అర్థమైతే సరా?…పాఠకులందరికీ తెలీనక్కర్లా?
…వాళ్ల గోడు వాళ్ళదీ!…అక్కడితో ఆపేశాడా చదివింపూ!?…
…నీ బావ టార్గెట్ ఎంతో తెలిస్తేగా?!…
…బహుశా వెయ్యిన్నూటపదహార్లేమో!… అంది కవిత తమకంతో జీరపోయిన

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *