కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 12

telugu sex stories boothu kathalu అర్థమైందిలేమ్మా!… నీ తెలివితేటలు భద్రంగా దాచుకుని తరవాత జరిగింది చెప్పు… ఒకళ్లనొకళ్ళు ఎలా కడుక్కున్నారో! … అంటూ చిర్రుబుర్రులాడింది కవిత
…నాకెలా తెలుస్తూందీ?…
…మీ బెడ్రూం లోంచున్న తలుపు లోంచి చూడకుండానే ఉంటావా!?
… నీళ్ల చప్పుళ్ళూ, సన్నటి గుసగుసలూ వినిపించాయ్ కానీ చూడ్డం వీలు కాలా!…
…అవాగిపోయింతర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ల తలుపావతల నిలబడ్డావా?
…ఎందుకూ?…మంచం చప్పుళ్ళూ , మగరొప్పులూ ,ఆడ మూలుగులేగా వినిపించేదీ! అంచేత ఎంచక్కా నిద్దరోయా!
…స్కోరెంతో తెలుసుకోనక్కర్లా!
…మాచ్ క్లోజింగు టైమ్ లో వింటే సరిపోదూ!
…ఐతే మళ్ళీ ఎప్పుడెళ్ళావ్ తల్లీ!
తెల్లవారు జామున మెలుకొవొచ్చి , పక్కన చూస్తే ఖాళీ!…ఇంకా దున్నుడు చాల్లేదు కాబోలు!…అనుకుంటూ బాత్రూం రూట్ లోనే బైటికొచ్చి , గెస్ట్ రూం చేరే సరికి… ఏ…య్…ఏం టీ?? మళ్ళీనా!?…ఇ ష్ష్…ఇంత వెఱ్రేంటి బాబూ!…ఐదో…సారిది!…అంటూ అక్క గునుపులూ , …ఆ వెంటనే ,ఏదో అంటూన్న నీ బావ మాట వినిపించకపోయినా సన్నటిగుసగుసలు వినిపించాయే… ఏం అడిగాడో గానీ… …ఏయ్య్… ఛీ!…అలా… ఐతే …అస్స…లొద్దూ!…అంటూ అక్క మొరాయింపులూ… …ఎహె!…ఇ…లా తిరుగు!…ఊఁ…అంటూన్న నీ బావ జబర్దస్తీ మాటా వినిపించేసరికి… …ఏ పొజిషనా?…అని సందేహంలో పడ్డానే ఓ అరక్షణం… …ఈ లోపలే… దాన్నితనకి కావల్సినట్లుగా తిప్పుకుంటూన్నట్లు మంచం కిరకిర్లూ… , …అబ్బ!…మొండి!…అంటూనే దానిలొంగుబాటూ వినిపించేసరికి …ఆ…పొజిషన్…కాదుకదా!?… అనిపించినా కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని వెయిట్ చేశా!… …ఇలా ఐతే ఒదినా… బలే మజాగా ఉంటుంది… అంటూ ఏం చేశాడో గానీ…ఓ విలక్షణమైన … ప…క్క్… చప్పుడూ… , …ఆ వెంటనే…అ…మ్మో!!…చ…చ్చాను!… అంటూ దాని విలవిలా! , …ఆ వెంటనే …కాసేపోర్చుకో ఒదినా…ఇలా ఐతే నా బరువు మొయ్యనక్కర్లా!…ఎవరిక్కావలసినవి వాళ్లకి దక్కుతాయ్… అంటూ ఏం చేశాడో గానీ …విదిలీ బాబూ వా…ట్నీ!… రాత్రంతా నలిపి నలిపి నశ్యం చేసింది చాల్దూ!…అంటూ దాని లబలబలూ ! …ఆ వెంటనే …అఁ…హ్ఁ… మ్మా!… స్స్… నె…మ్మ…దీ!… అంటూ అలవాటు పడిపోతూన్న అక్క మూలుగులూ వినిపించేసరికి , … ఇవాళే…ఆ…పొజిషన్…కూడా అలవాటు చేసేస్తున్నాడన్నమాట అనుకుంటూ లయ తప్పకుండా వస్తూన్న…థప్కూ , థప్కూ …చప్పుళ్ళని లెక్కెట్టడం మొదలెట్టానే!…అంటూ మొదలెట్టింది పరిమళ…
…ఎందుకూ?…
…టైం పాస్ కావద్దూ!…
…సర్లే!…ఎంతేంటీ మొత్తం లెక్క!?…
…ఎక్కడా!…పట్టుమని ఓ పాతిక పోట్లు పడ్డాయో లేదో! … థప్ప్…మంటూ అక్క మంచం మీద కూలబడిపోయిన చప్పుడూ …చాలు…చాలం…టూన్న దాని బలహీనమైన విలవిల్లూ ఒక్కసారి వినిపించాయే!… …అప్పుడే అలా జావకారిపోయావేంటి ఒదినా!…లే!… అంటూ నీ బావ బెల్లింపులూ… …తొడలూ , జబ్బలూ లాగేస్తుంటే ఏం చెయ్యనూ!… అని గునుస్తూనే మళ్ళీ పొజిషన్ లోకి సర్దుకున్నకిరకిర్లూ … ఆపైన యుధ్ధభూమంతా రొచ్చురొచ్చైపోయిందని చాటి చెప్పేసే … పుస్కూ…పుస్కూ…చప్పుళ్ళూ మొదలయ్యాయే!… అంటూ పరిమళ వర్ణించేస్తుంటే
…ఈసారెంతేంటీ స్కోరూ?…అంటూ అడ్డొచ్చింది కవిత
…సపోర్టిచ్చి మరీ దంచాడేమో!…ఓ అర్థనూటపదహార్ల చదివింపైపోయింది… అడ్డు లేకుండా!
…ఎక్కడిచ్చాడో!?…
…ఏమో?…నే చూశానా!?… కాపోతే …ఏంటా సాగ…దీసీ…డాలూ?… అంటూనో …అబ్బ!…వాట్నలా మెలి…పెట్టీకు!…అంటూ అది లబలబలాడుతూనే ఉంది అంత సేపూనూ!…
…ఎక్క…డో అర్థమైందిలే తల్లీ!…కా నీ!
…ఆ రతి హింస అనుభవించిన ఆడాళ్ళం…నీకూ నాకూ అర్థమైతే సరా?…పాఠకులందరికీ తెలీనక్కర్లా?
…వాళ్ల గోడు వాళ్ళదీ!…అక్కడితో ఆపేశాడా చదివింపూ!?…
…నీ బావ టార్గెట్ ఎంతో తెలిస్తేగా?!…
…బహుశా వెయ్యిన్నూటపదహార్లేమో!… అంది కవిత తమకంతో జీరపోయిన గొంతుతోఓహో!..అంతకన్నా తక్కువైతే నాటదన్నమాట నీకు!…చెప్తాలే తన తో!…అంటూ కన్నుగీటింది పరిమళ
…ఛీ!…నాక్కావల్సిందేదో నేనే చెప్పుకుంటాగానీ నువ్వు కధ తెముల్చు తల్లీ… చిత్తమొచ్చినట్లు చళ్ళు మెలితిప్పేస్తూ , పై మొనల్ని సాగదీసేస్తూ మంచం మీదే నీ అక్కని , నీ మొగుడు కుక్కలా ఒంగోబెట్టి దెంగుతూండడం దగ్గర ఆపావ్ కధని…
…ఏయ్!…ఏంటా భాషా!?…
…నీ డొంకతిరుగుడు కధ చెప్పే తీరుకి , అప్పుడప్పుడు కావాల్లే ఇటువంటి వివరణ…ఇంచుమించు ఫస్ట్ నైట్ వాయింపు ఐపోయినట్లుంది!…
…నే అన్నానా అలాగా?…
…కాలేదా!?…
వినూ!…ఐదో రౌండులో మొత్తం మీద ఓ డెభ్భై , ఎనభై పోట్లు పడ్డాయో లేదో ఇక నా వల్ల కాదంటూ మొరాయించేసి … నువ్వెళ్ళిపో బాబూ!… అని మంకుపట్టు పడుతూ సుమతక్క మంచం మీద బోర్లా పడిపోయిందని చెప్పానా!
…ఊఁ…
…అలిసిపోయావా ఒదినా!?…సరే , నే వెళ్తా!…అంటూ నీ బావ మంచం దిగిన చప్పుడూ…అంటూ పరిమళ మొదలెట్టిందో లేదో!…
…వెంటనే పరిగెత్తావా గదిలోకీ?…అంటూ అడ్దు పడిపోయింది
…ఏడో నెల చివరికొచ్చేస్తూంది!…పరిగెట్టగల్ననే నీ ఉద్దేశ్యం?…
…అంటే!…అక్కడే ఉండిపోయావా?…ఏ ధైర్యంతోనో?…
…నా మొగుడి సంగతి నాకు తెలీదుటే!…నే అనుకున్నట్లే …కాసేపు ఒళ్లు పట్టి వెళ్ళిపోతాలే!… అని నీ బావ అనేశాడ్లే!…
…పట్టించుకుందా సుమతక్కా!?…
…సమ్మగా సేదతీరుస్తానంటే ఏ ఆడదొద్దంటుందే!?
…అ…బ్బ!…వంకరమాటలాపి జరి జరిగింది చెప్పు తల్లీ!
…చెప్తాలేగానీ, ఊరూరికే అడ్డొచ్చేకు!… మంచం దిగిపోయాడని చెప్పానా!… అక్కడ్నుంచే సుమతక్క మీదకొంగి, …తన…కన్నాచిక్కటి జుత్తు ఒదినా మీదీ!…అంటూ నాతో పోలుస్తూ ఓ కాంప్లిమెంటు విదిలిలాడు నీబావ! … చాల్లే!…అంటూ అది చిన్నగా నవ్విన శబ్దం…ఆ పైన వేళ్ళతో మెడ వెనక భాగాన్నీ వీపు మీది పై మజిల్స్ నీ మెత్తగా మసాజ్ చేసినట్లున్నాడు!… …ఉఁ…మ్మ్ఁ… బా…వుం…ది…అంటూ దాని నిష్టూర్పూ… ఇంకాస్త మచ్చిక చేసుకోడానికి , ఏం చేస్తూ అన్నాడో గానీ …నిజం ఒదినా!…రెండు చేతులూ చాల్టం…లేదూ!… అంటూ విసిరిన మరో పొగడ్త బాక్ ఫైర్ ఐనంత పనైంది… …ఏ…వీ!?… అంటూ అది చర్రుమనడంతో!…మెడమీదా వీపుమీదా పరుచుకుపోయున్న మీ జుత్తు గురించి ఒదినా నే చెప్పేదీ!…ముడేద్దామంటే రెండు చేతులూ చాల్టంలేదు… అంటూ పోగు చేసిన జుత్తుని ముడెయ్యబోయాడేమో… …ఏ..య్…ఏంటా లాగేయడం?… ఆ పని…నీ వల్ల కాదుగానీ , ఇలా ఇచ్చీ!…చిన్నప్పట్నుంచీ నా జుత్తు అంతే!…తంటాలు పడిపోయేది మా అమ్మ…జడేయడానికి!…అంటూ దాని గర్వపు కువకువలూ… … మీరే…విట…ను…కున్నారూ?…ఇ…వ…నా!?… అంటూ తన చేతి వేళ్ళని ఎక్కడో దోపేస్తూన్న నీ బావ సరసపు చెణుకూ… …ఛీ!… చేతులు తీసేసీ…అ…క్కడ్నుంచీ! … దూరంగా ఉండు కాసేపూ!… అంటూ దాని అదిలింపూ వినిపించాయే!…అంటూ కవిత వైపు చూసింది పరిమళ…
… జరిగాడా?…
…ఆఁహాఁ…దూరంగా జరిగినట్లు అడుగుల చప్పుడు వినిపించింది…
…అబ్బో!…ఒక్క రాత్రి లోనే పట్టు సంపాదించిందన్నమాట నీ అక్క!…ఘటికురాలే!…
…అంత నమ్మకూడదమ్మా మగాళ్ళనీ!…లొంగినట్టే నటించి చటుక్కున …ఆ…క్ర…మించేసు…కుంటారు మనని!…
…నిజమేలే!…ఊఁ…కానీ!…
…ఓ పావు నిముషం తర్వాత… ఊఁ…అంటూ అక్క మంచం మీద పడిపోయిన చప్పుడూ…
… అయిందా ము…డేసు కోడం!?…అలా ఎందుకూ!?…వెలకిలా తిరగచ్చుగా!…
…ఏవక్కర్లా!…నాకు తెలీదూ మీ మగ బుధ్ధీ!…
… సరే!…మీ ఇష్టం…కానీ…చేతులు ఇలా పక్కలకి జాపండి…
…ఎందుకూ?… అంటూనే అక్క సహకారపు కదలికల చప్పుళ్ళూ…
…ఇందుకూ!…రాత్రంతా నన్ను బంధించేసి అలిసిపోయిన ఈ భుజాల్నీ , శ్రమలో పాలు పంచుకున్న తామర తూళ్ళల్లాంటి ఈ చేతులకీ కాస్తైనా సేవ చెయ్యాలిగా!
…సిగ్గు లేక పోతేసరీ!…ఆ పన్జేసింది నువ్వూ నీ చేతులూనూ!…
…ఇలా…ఇలా… ఒత్తితే…కాస్త…శమనగా…ఉంటుంది…కదూ! అంటూ దాని భుజాల్నీ , చేతుల్నీ మసాజ్ చేస్తూన్న నీ బావ మాయ మాటలూ!… …ఊఁ…అంటూ దాని లొంగుబాటూ విన్నానమ్మా!…అంటూ ఆగింది పరిమళ…
…సరే!..భుజాలూ , చేతుల మసాజ్ పూర్తైంది…తరవాత?…
…ఇదే ప్రశ్న మెదిలిందనుకుంయా నీ బావ మనస్సులో కూడా!…కాకపోతే లోపలనుకోవల్సింది పైకే అనేసి , వెంటనే సమాధానం కూడా చెప్పేసుకున్నాడు…అదీ పైకే!… సుమతక్కకి వినిపించాలనో ఏంటో ఉద్దేశ్యం!…
…సర్లే!…ఉద్దేశ్యాలలా ఉంచి సమాధానమేంటో చెప్పు!…
…నే చెప్పినవీ , చెప్పబోయేవీ నీ బావ పైకి అనేసిన మాటలూ , దానికి సుమతక్క రియాక్షనూ!… అదే వరసలో వస్తాయ్…ఓపిగ్గా విని అర్థం చేసుకో!…
…భుజాలూ , చేతుల మసాజ్ పూర్తైంది!…తరవాత?!… ఆఁ…రాత్రంతా నా బరువు మోసిన ఈ పల్చటి వీపునీ, అంత బరువునీ పైకెత్తిన ఈ సన్నటి నడుమూ , బింకం పిరుదుల జోడీ నీ…
… ఏ య్ …ఛీ!…
… నా నడుంని చుట్టేసి , నా మొత్త స్పీడుని అదుపు చెయ్యడంలో అలిసి సొలసి పోయిన ఈ నిండు తొడల్నీ , నా పిఱ్ఱల్ని తన మొత్తకొత్తేసుకుకోడంలో కందిపోయిన సుకుమారపు మడమల్నీ , కావల్సిన బలాన్ని సప్లయ్ చేసిన ఈ బలిసిన పిక్కలనీ!…
…అబ్బ…నీ పాడు నోటికి తాళం వెయ్యాలి బాబూ!….
… ఆఖరి సెట్టు నేలమీంచి చేసేయ్యచ్చుగానీ…మధ్య సెట్టే!…మంచం పక్కన నిలబడి చెయ్యడం కష్టం!… మరేంచేయాలీ?!…మంచం పైకెక్కి , బోర్లా పడుక్కున్న ఈవిడ తొడలకి చెరో వైపునా చెరో మోకాలూ ఆనించి చేస్తే కరెక్టు , ఒప్పుకుంటుందా!?… ట్రై చేస్తే తప్పేం లేదుగా!… అని పేలేస్తూ ఎడం మోకాలు మంచం మీద ఆనించిన కిరకిరా! …
…ఛి…ఛీ!… నీకూ నీ మసాజ్ కీ ఓ దండం!…వెళ్ళి మీ గదిలో పడుక్కోబాబూ!…అంటూ అక్క ప్రొటెస్టూ!…
…అనుకున్నంతా ఐంది!… కాళ్లకట్టునుంచి ట్రై చేద్దాం!… …ఇదేదో బాగుందే! …ఈవిడ కాస్త పొట్టేమో , అన్నీ…అందుతున్నాయ్!…రెండూ , మూడూ సెట్లు ఒకే రౌండులో పూర్తి చేసేయ్యచ్చు…ముందు వీపు , నడుమూ మసాజ్ చేసీ…ఆ తర్వాత మిగిలినవి…అంటూ లంకించుకన్నాడేమో!…
…ఛీ!…ఏం ఒద్దు! … అంటూ అక్క కాస్సేపు గునిసినా ….ఇష్ష్…స్స్…ఉఁమ్మ్…ఊఁ… …నెమ్మ…దీ!… అంటూ దాని పరవశపు మూలుగులు ఓ రెండ్నిముషాలపాటు వినిపించి , …ఇంక చాలు బాబూ నువ్వెళ్ళూ! అంటూ దాని వేడుకోళ్ళూ…
…అప్పుడేనా ఒదినా!… స్లీప్ వెల్ మాట్రీస్ లా పరుచుకుని నాసేద తీర్చిన ఈ మెత్తటి పిఱ్ఱల్నీ , నా నడుం చుట్టేయడంలో అలిసి , సొలసిపోయిన తొడల్నీ , ఆపైన నా పిఱ్ఱల్ని నీ మొత్తకొత్తేసుకోడంలో అలిసిపోయిన నీ పిక్కల్నీ శమనగా పిసకద్దూ…అంటూ మొదట దాని పిఱ్ఱలమీద మీద చేతులేశాడేమో!…
…నా పీక పిసికేసీ!…గొడవ ఒదిలిపోతుంది!…అంటూ అక్క ఛీత్కారం…
…అలా అంటారేంటి ఒదినా!…ఈ సేవ అయింతర్వాత… మిమ్మల్ని వెలకిలా తిప్పి , రాత్రంతా నా కరుకు ఛాతీ కింద నలిగి పోయిన మీ నిండు గుబ్బల్ని … ఒకదాంతర్వాత మరో దాన్ని… రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని సుతారంగా సవిరించి , తద్వారా నా మొరటువేళ్ళ తాకిడికీ గరుకు పెదాల దాడికీ ఉబ్బిపోయి, బెదిరిపోయి… వా ట్లో… ( అంటే గుబ్బల్లో…) తల దాచుకున్న మీ చను మొనల్ని మళ్ళీ పై మెత్తగా సవరదీద్దామనుకుంటూంటేనూ!…
…ఊఁ…ముందు మీ …వెనక సేవ… కానివ్వండి!… అంటూ మొదలెట్టేసినట్లున్నాడు…
… ఒ…ద్దూ!…స్స్…వినవ్ కదా!…మ్మ్ఁ…ఊఁ…మ్మాఁ…ష్ష్…చా…లూ!… … ఆఁ…ఎఁ…ఏ…య్య్… ఛి…ఛీ!…అ..క్క…డ… వేళ్ళు … జొన…ప…ద్ద…న్నా…నా!…
…ఎహె!…ఊరు…కోం…డొదినా!…ఇలా…చెయ్యక పోతే…ఈ అరిటి బోదెల అలసటెలా తీరేనూ!… ఇంకాస్త …ఎడం…గా!…ఊఁ…అదీ!…ఇప్పుడు చూడండి… బా…వుం…దా!?…
…ఛీ!…సిగ్గ…స్స…లేదు నీకు!…
…ఎహె!…చెప్పండంటే!!…
…ఊఁ… ఊఁ…ఇస్స్…కితకితలెట్టేస్తున్నాయ్ బాబూ!…చాలంటే!…
…సరే!…ఇప్పుడు …ఇవి…ఇ…వీ!… ఎలా ఉంది!?…
…ఊఁ…ఉమ్మ్ఁ… ఇంకెళ్ళు బాబూ నీ గదికీ!…అనుకున్నవన్నీ…అయ్యాయ్ గా!…
…ఎ…క్క…డా!?…లాస్టుకి చెప్పింది మిగిలిపోయిందిగా!?…
…ఛీ!…అ…దీ…చేస్తావా!?… ఏం ఒద్దు!…
…ఇంతవరకూ చేసినవన్నీ బాలేవూ!…మరింత బావుంటుంది…ఆఖరుది!…మాట్లాడరేం??…కావాలి కదూ!…
…ఛి…ఛీ!…
…సర్లే!…మొహమాటం పక్కనెట్టి ఇలా తిరగండి వదినా!…ప్లీ…జ్!!…
…మొం…డి… ఊఁ… …అన్న మాటల్తోబాటు అక్క వెలకిలా తిరిగినట్లుగా మంచం కిరకిర్లూ …
…గుడ్!…వీ…ట్ని…కాస్త …ఇం కాస్త!.. ఎడం చెయ్యండి!…నాకు స్థలముండాలిగా!… అన్న మాటల్తో బాటు మరో మనిషి మంచంఎక్కిన కిరకిర్లూ…
…ఉ…ఫ్ఫ్… ఎలాగైతేనేం , మీ సుమతక్కని వెలకిలా తిప్పేసి , తొడల మధ్య సెటిలయ్యాడన్నమాట!… ఎంత సేపు దెం…గా…డేం…టీ!?…

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

W3Schools

0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!