కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 3

telugu sex stories boothu kathalu తెల్లవారుతూండగా …అలవాటైన …మగ కౌగిలి… బిగుస్తూంటే , …అలసట తీరిందేమో! మొద…లెట్టే…శావ్ …సుప్రభాత సేవ!…అని నిష్టూరాలాడుతూ మొగుడికి …వీలుగా…సర్దుకుని పెదాలందించింది కవిత…
సమాధానమేమీ చెప్పకుండా వాట్ని …ఆక్ర…మించేసు…కుంటూ క సుక్కున దిగేశాడు కుమార్.
…ఆక్రమణ ని దాటుకుంటూ తోసుకొచ్చేసిన మూల్గుని…అఁ…మ్మ్ఁ… అని దిగమింగుతూ , తొడలిప్పుకుంది . గుండు….ని పూర్తిగా బైటికి లాగి …కొసకంటా గెంటాడు …కవిత తొడలింకాస్త తెరుచుకున్నాయి…మరో రెండు పోట్ల…తో…ఎగ జిమ్మేసి…పెదాలు విడదీసేసుకుంటూ మొహం పక్కకి తిప్పేసుకున్న కవిత , …దం…పు…డూపందుకోడంతో తెరిచిన పుస్తకంలా తొడలిప్పేసుకుంటూ, రెండు చేతుల్తోనూ మంచం తలకట్టునట్టేసుకుంటూ … గడియారం చూసి …ఆరూ… అనుకుని…మరో ప…ది…నిము…షాలు…అని మత్తుగా గొణుక్కుంటూ కళ్ళు మూసేసుకుంది…లో…లోపల…ఊరిపోతూంటే..
…ఎంతకీ …ఆగక…పోతూంటే …రాత్రి …బాకీ…చెల్లిస్తు…న్నావేంటి…బాబూ… అంటూ మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి , పక్కనున్న మొబైలందుకుని …ఆరుం…పావూ!…అనుకుని…ఏ…య్…చా…లూ!…అంటూ మొగుడి భుజాలట్టుకుని కుదిపింది… ఐనా ఆగకపోడంతో తొడలిం…కా…స్త… విప్పుకుంది , ఒరిపిడి తగ్గితే …విది…లే…స్తాడని..
అప్పటికీ ఫలితం లేకపోడంతో …పరుపుకి ఒత్తుకుపోయేలా…తొడలిప్పి…ఒక్కఊపుతో పైకెత్తి అతగాడి నడుం కి క…త్తె…ర పట్టే…సేసింది…మరో సారి చాలూ!…అంటూ…
…పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఆవిడ పూరెమ్మలు అతగాడి …ఒట్టల్నొ…త్తేశా…యేమో! …అహ్ఁ…మ…ళ్ళీ…నా!…మ…ఊఁ… అని ఏదో అస్పష్టంగా గొణుగుతూ భళ్ళున …కార్చే…సుకుని పక్కకి దొర్లిపోయి నిద్రలోకి జారుకున్నాడు… !
…ఊపిరి తిప్పుకోడానికో అరనిముషం ఆగి…ఏంటంటున్నావ్?!… అంటూ భుజాల్ని కుదిపేసినా సమాధానం రాకపోడంతో…ఏదో ఆఫీసు సమస్యేమో!…అని తనే సమాధానపర్చుకుని …అవెన్నున్నా… ఇ… ది…మాత్రం… తప్పదు… అనుకుంటూ పక్కమీంచి లేచి …పసిపిల్లాడిలా నిద్దరౌతూన్న మొగుడి చెంపల్నిమిరి , మురిపెంగా వాట్ని ముద్దాడి…దుప్పటీని కప్పి బాత్రూంలోకెళ్ళింది కవిత…
…స్నానం ముగించొచ్చినా ఇంకా అదే ఫోజులో ఉండడం చూసి…ఆఫీసుకి వెళ్ళవేంటీ?… అంది రొమ్ములు మొహానికి తగిలేలా మీదికొంగి…
…ఇష్ష్…ఎందిన్నరౌతూంది!… అంది నడుంని చుట్టేసి మీదికిలాక్కోబోతున్న కుమార్ ని వారిస్తూ…
…ఒహ్…అంటూ లేచి బాత్రూంలోకి పరిగెత్తాడు…
…అంతగా అలిసిపోయావా నిన్నా!?… అంది , పది నిముషాల్లోరెడీ అయి వచ్చిన మొగుడికి టిఫెన్ అందిస్తూ…
…ఆఁ!…ఓ డైరెక్టర్ వచ్చాడు…అంటూ తప్పించుకున్నాడు…
…సర్లే!…వెళ్ళేటపుడు నన్నా స్కూల్ దగ్గర దింపెళ్ళిపో!…అంది అప్పటికే తయారుగా ఉన్న కవిత…
…ఆ పని పూర్తి చేసి మరో అరగంటలో రోడ్డెక్కిన కుమార్ నిన్నటి తలపుల్లో తేలిపోతూబైక్ ని రఁ…య్య్…న పోనిచ్చాడు…బస్ స్టాప్ దగ్గర చెయ్యూపుతూన్న కల్పన ని పట్టించుకోకుండా…

W3Schools

Pages ( 1 of 4 ): 1 234Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!