కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 4

telugu sex stories boothu kathalu .ఎందుకో!?…అంది కవిత కళ్ళల్లో అనుమానం దాచుకోకుండా
…పుస్తకాల్లో, ఫొటోల్లో చూడడమేగానీ , మరో మగాడి…ది ప్రత్యక్షంగా చూడ్డం మొదటిసారికదా!?…ఐనా పసుపుకొమ్ములు దంచుకునే గూటంలా…అంత…లావేంటే బాబూ!…ఎలా ఓర్చుకుంటున్నావ్!?…అంది తమకంగా…
…తప్పుతుందా తల్లీ!…ఐనా బావకేం తక్కువనీ!?…మాంఛి హైటూ!…ఎక్సస్రైజ్డ్ బాడీ… పచ్చగా ,చాకులా ఉంటాడుగా!…ఇం…త…న్నట్లున్నావ్ కదూ?…అంది కవిత ,ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో మూరలో ఓ సగం పైగా చూపిస్తూ…
(ఈ మధ్యే మొగుళ్ళ సైజులు చెప్పేసుకున్నార్లెండి…)
…ఔననుకో!…ఐనానూ!… అంటూ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసేసుకుంది పరిమళ…
… సర్లే, విషయం చెప్దూ…అంటూ బ్రతిమాలుకుంది కవిత…
…ఏముందీ , మీదడిపోయాడూ!… ఎ…క్క…డ…గుచ్చుకుందోగానీ ..ఏ…య్…ఛీ…అంటూ చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయింది…కుడిచేత్తో ఆవిడ ఎడం తొడని తన నడుంమీదకిలాక్కుంటూ మొత్తనూపాడు!…ఈసారెక్కడ గు..చ్చు…కుందో…కెవ్వుమంటూ మీ ఆయనభుజాలమీద చేతులేసి, పైకి లేచి కుడితొడనికూడా నడుంమీదేసేసింది… అతగాడి దండలడ్డురావడంతో నాక్కనిపించలేదుగానీ…చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకుని,పిసి…కే…డం మొదలెట్టినట్టున్నాడూ… …ఏ…య్…అంటూ మత్తుగా మూలిగి , బలే ఉపాయంగా తప్పించుకుందే మర్దింపుల్నీ… అంటూ తలొంచుకుని ముసిముసినవ్వులకి లంకించుకుంది పరిమళ…
…ఏంచేసిందేంటీ ఆ ముండ!?…కసిగా అంది కవిత…
…తిడతావెందుకే పాపం!…మనమూ వాడుకోవచ్చా ట్రిక్కుని…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…ముందు విషయం చెప్పు…వాడుకోడం తర్వాతమాట!…అంటూ బుసకొట్తింది…
…చెప్తాలే విను…ఒద్దన్నానా!నా ఒళ్లిట్టే కందిపోతుందిబాబూ!… అని గారాలుపోతూ కాసేపు మీ ఆయన దండల్ని నిమిరి , చేతి వేళ్ళని చంకల్లోకి జొనిపి కితకితలెట్టిందేమో , గుబ్బల మీద పట్టుజారింది… అదే అవకాశంగా అతగాడి చేతుల్ని పక్కకి తప్పించి, తన చేతుల్నిమెడచుట్టూ పెనవేస్తూ మీ ఆయన ఛాతీకి తాపడమైపోయింది… బలే ట్రిక్కు కదూ మర్దనాలు తప్పించుకోడానికీ!…అంటూ కవిత కళ్ళల్లోకి చూసింది పరిమళ…
…కొత్త…కనక ఫలించిందేమో దానికి!…నేనైతే ఛాతీమీదో , వీపుమీదో ఉన్న జుత్తంకించుకుని పీకేస్తా!…అంటూ చేతివేళ్ళు చాపి …అది సర్లే!… ఫలించిందా?!…
…ఉహూఁ…విదుల్తాడా నా మరిదీ? మోచేతుల్నినిలువుగా గోడమీదాన్చి , అరచేతుల్ని రెండు శరీరాల మధ్యా చొప్పించి , మళ్ళీ గుబ్బల కుదుళ్లనొడిసిపట్టుకున్నాడు… అని పరిమళ అంటూటే…
…నే చెప్పలా!…ఊఁ!…
…అ…బ్బ…ఒద్దంటే విన్రుగదా!..ఈ చేతులకి సంకెళ్ళేస్తే తప్ప లాభంలేదు… అంటూ మీ ఆయన భుజాల్ని అరచేతుల్తో కిందికి నొక్కుతూ పైకిలేచి , చెరోకాల్నీ చెరో మోచేతి వంపుమీదా వేసేసి కూచుండిపోయిందోయ్ , అంత…దిట్టమైన గూటాన్నీ రెండు శరీరాలమధ్యా బంధించేస్తూ… గృహా…ప్రవేశానికి… వీలుగా ఉంటుందనో ,ఆవిడ బరువునాపుకోడానికో, చేతులు కిందకిజార్చాక తప్పలేదు నా మరిదికి…మరుక్షణం తన తొడల్ని నడుంకి చుట్టేసిందోయ్…మెసలడానికి వీల్లేకుండా!!…అ…బ్బ!…ఏం పట్టమ్మా!…పోటెద్దుకి ముకుతాడేసినట్లు…అంటూ మత్తుగా కళ్ళుమూసేసుకుంది పరిమళ…
…లొంగాడా??…అంది మూడ్లోకొచ్చేసిన కవిత…

W3Schools

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!