కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 5

telugu sex stories boothu kathalu మర్నాడు మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి… అంటే కవిత స్కూల్ నుంచి ఇంటికొచ్చిన ఓ అరగంటైందో లేదో… వచ్చావా కవితా!?… అంటూ వచ్చేసింది పరిమళ…ఓ చంకలో జోగుతూన్న పిల్లాడ్నీ, మరో చేతిలో ఓ టిఫెన్ డబ్బానీ పుచ్చుకుని…
… ఇప్పుడే!…కాఫీ పెడ్దామనుకుంటూన్నా..కలుపుకొస్తా…కూర్చో!… అంది కవిత వెనక్కి తిరగబోతూ…
…ముందీ ఆలూ బజ్జీలు కానిద్దాం… అంటూ కవితనాపి , పిల్లాడ్ని మంచం మీద పడుకోబెట్టి దివాన్ మీద సెటిలైంది పరిమళ… ఓ రెండు నిముషాలు మౌనంగా తిన్నతర్వాత…అడిగావా!?…అంటూ కదిపింది పరిమళ…
ఊఁ!… అంది కవిత మరో బజ్జీ అందుకుంటూ… ఏవన్నాడేంటి నా మరిది!?…
…నోరిప్పలేదు కాసేపు…చెప్పవేం?… అని రెట్టించేసరికి నెమ్మదిగా మొదలెట్టాడు… అంది కవిత గర్వంగా!…
…ఊఁ…అంది …కా…నీ…మన్నట్లు…
…రెండోసారైం…తర్వాత… బాత్రూంలోకెళ్ళినావిడ ఎంతకీ బైటికిరాకపోతే …ఏం అఘాయిత్యం చేసిందో!… అని భయమేసి, తలుపేసుండడంతో పాసేజ్ వైపునుంచి లోపలికెళ్ళా!… అంటూ గొణిగాడు…
…అలా ఎందుకుచేస్తుందీ!?…ఏం చేశావ్ దాన్నీ?…
…అసలూ… అంటూ ఏదో చెప్పబోతూంటే… …ఐనా ఆఫీసుకెళ్ళిపోతానన్నావ్ గా!మళ్ళీ ఇంటికెందుకొచ్చావ్?…అంటూ లంకించుకున్నా …
…ఆవిడ్ని దింపడానికి…అంటూ సమాధానం…
…మరి లోపలికెందుకొచ్చినట్లో!?…
…ఆవిడకి తలుపు తీయడం రాలా!…
…ఆ వంకతో లోపలికొచ్చి దాన్ని…రేప్…చేశావా?…
…ఛ!…ఏంటా మాటా?…నీతో ఇన్ని చెప్పుకున్నావిడ తనేంచేసిందో చెప్పలేదా?…అన్నాడు కోపంగా…
…నువ్వు చెప్పచ్చుగా!…అన్నా , కాస్త తగ్గి…
…అడిగించోట వాళ్ళని దింపేసి వెళ్ళిపోబోయిన వాడ్నే… కాసేపాగమంటే ఆగా!…ఆ తర్వాత …నాకు లేటౌతుంది… ఇంటిదగ్గర దింపెళ్లిపో!…అని వాళ్ళాయన ఈవిడ్నోఆటో ఎక్కిస్తే… సందు తిరగ్గానే ఆటో లోంచి దిగిపోయి బైక్ ఎక్కికూర్చుంది…అదీ నీ…కన్నా…దగ్గరగా!… అనాపి నా మొహంలోకి చూశాడు
… వినిపించేలా…లంజ…ముండ…అంటూ సన్నగా గొణిగి… ఆ తరవాత దాని వెనకే ఇంట్లోకొచ్చి మీదడిపోయావ్!…అన్నా… నాకు తెలీదూ నీసంగతీ!…అన్నట్లు…
….అలా ఏం చెయ్యలా!…సరే!…నే ఆఫీసుకెళ్ళొస్తా!… అంటూ వెనక్కి తిరగబోతూంటే , …అప్పటిదాకా నిండుగా కప్పుకున్న పైటని …జారిపోయేలా…ఎడం భుజం మీదికి సర్దుకుని …ఇపుడే వెళ్ళాలా!?… అంటూ ఒయ్యారంగా ఒళ్ళువిరుచుకుంది నీ ఫ్రెండు!…అన్నాడు
…ఐతే మాత్రం!? …నీ బుధ్ధేమైపోయింది!?…అన్నా…
…ఐతే మాత్రమా?!…పక్కింటి ప్రకాశ్ ముందాపన్జేజేసి చూడు!…అన్నాడే…అతగాడు నీ మీదడిపోకపోతే చూడు, అన్నట్లూ!…!…అంది కవిత , ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో
…అంటే!…పర్మిషనిచ్చేశాడన్నమాట నా మరిది!…ఎప్పుడేర్పాటు చెయ్యనూ!…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…ఛీ!…అదేంకాదు…

W3Schools

Pages ( 1 of 4 ): 1 234Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!