కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 6

telugu sex stories boothu kathalu .చెప్తా విను… …భ…యం…గా…ఉం.ది బాబూ!…అంటూ గొణిగితే…నాకేమనిపించిందో తెలుసా!… ముసిలాడి …దా…న్ని… చూసిన కళ్లతో…నీ…వాడ్ని…చూడ్దం వల్ల!… అన్నాడే గర్వంగా!… ఫే…ద్ద…పోటు…గాడివి కదూ!…అన్నానోయ్… అంటూ పరిమళ మొహం చూసింది…
…వెక్కిరించక్కర్లేదమ్మా!…మొన్న చూసేసరికి నాకే గుండెలు దడదడలాడాయ్…అంటూ సపోర్ట్ చేసి..ఊఁ…కానీ!…అందావిడ , మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ…
…సమర్థించావ్ లే…… అ…దం…టే… భయమందిట దీన్లాంటి లంజొకర్తి… ఊఁ…చెప్పూ!… అంటూ పొడిచానోయ్, మూతి మూడొంకర్లు తిప్పీ … అంది కవిత
…దాంతోబాటు నన్నూ తిడుతున్నావేంటీ?…నీ బావది చూస్తే నువ్వేమంటావో వినకపోతానా!…అంది పరిమళ కొంటెగా…
…అంటే!…రంగు తేడా తప్ప…అం…తా…ఉంటాడా!…అంది కాస్త ఆతృతగా… …పెదాలు బిగబట్టి నవ్వాపుకుంది పరిమళ…
…ఒళ్ళంతా జుత్తేసుకునా?…చెప్పచ్చుగా!…
…తినబోతూ రుచెందుకమ్మా అడుగుతావ్!… అంటూ పక్కుమంది
…అలాగే ఊరిస్తూండు!…అంది బుంగమూతితో… నీ వీలూ, నావీలూ చూసుకోవాలిగా! ఆ విషయం తరవాత మాట్లాడ్దాంలే!…ముందు విషయం పూర్తిగా చెప్పు…
… అదేం ఒద్దు తల్లీ!…బుధ్ధితక్కువై అడిగా! అంటూ పరిమళకి దండమెట్టేసి , పూర్తి చెయ్యంటూ పొడిచా నీ మరిదిని…
… వినూ!…నువ్వే అడ్డొస్తున్నావ్… భయమేమీ అక్కర్లేదులే!…అంటూ ఆవిడ్ని పరుపుమీద వాల్చా!……తొడలు ముడిచేసుకుంటూ పక్కకి తిరిగిపోయింది…వెలకిలా తిప్పి తొడలు విడదీద్దునుకదా!…కళ్ళు జిగేలుమన్నాయనుకో!…బంగారం బిళ్ళంటే నమ్ము…ఆవిడది… అంటూ మొదలెట్టేసరికి…
…ఇలాంటి దిక్కుమాలిన కామెంట్సు వింటేనే ఒళ్ళు మండేది!…దాని ఒంటికా రంగెందుకొచ్చిందో ముందే చెప్పాను…ఇక ఒక్క వెంట్రుకముక్క లేదంటావా!…చెకప్ కి డాక్టర్ దగ్గరకెళ్తూ , రింగురింగులుగా జుత్తుంచుకుంటూందేంటీ…అక్కడా!?…అంటూ దులిపేశా…
…సర్లే!…వర్ణనల మోతాదు తగ్గిస్తా!…అన్నాడు…అలా ఏమక్కర్లేదులే ఉన్నదున్నట్లు చెప్తూపో!…అన్నానోయ్…
…విను…ఆ బంగారం బిళ్ళని చుపుక్కున ముద్దెట్టుకునేసరికి… ఏ..య్!…అంటూ నా జుత్తట్టుకుని పైకి లాగింది… తొందరగా ఉన్నట్లుందీవిడకీ!… అనిపించి , ఆవిడ తొడల్నింకాస్త విడదీసి , వాటి మధ్య వీలుగా కూర్చుని…ఇలాగే…రుద్దానోయ్… అంటూ గుండుని కాస్త …లోపలికి జొనిపి… లోపలి గోడల వెంబట రుద్దడం మొదలెట్టాడోయ్… …ఊఁ…చెప్పూ!…అన్నానమ్మా,ఓర్చుకోడం కోసం తలకట్టు ఊచల్నట్టుకునీ…

Pages ( 1 of 3 ): 1 23Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!