కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 7

By | July 23, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu నీ కలవాటైపోయిందికనక వెంటనే సర్దుకున్నావుగానీ , నీ ఫ్రెండు మాత్రం …అ…మ్మో… అంటూ తొడలు దగ్గరగా ముడిచేసుకుంది… దాంతో కసి పెరిగి ఇంకాస్త బలంగా గెంటా!…బిఱ్ఱు గా నైనా …ఇంకాస్త ది…గిం…ది… లో…లోతుల్లోంచి ఊట ఎదురొచ్చేస్తూంటే …ఇదీ…పధ్ధతి…అనిపించి ఆవిడ …అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ….అ…య్య్ఁ…య్యోఁ… అని అంగలారుస్తూన్నా , తలని దిండుకి థపా థపా బాదేసుకుంటున్నా పట్టించుకోకుండా మూడ్నాల్గంచెల్లో కొసకంటా దింపేసి , చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకినమేరకి అంకించేసుకుంటూ తన ఒంటికతుక్కుపోయి… ఎలా ఉందేంటీ?!… అంటూ చెవిలో గుసగుసలాడా!…అన్నాడు
…ఏవందీ?…అన్నా …ఛీ… పశువు…అంటూ తిట్టింది కవీ!… అన్నాడు … తిట్టక ముద్దెట్టుకుంటుందేంటీ! … అంటూ వెక్కిరించా
…అదీ చేసింది!…అంత మొరటుగా ప్రవర్తించానా!…సారీ?… అంటూ …వా…ట్నొ…దిలేసి లేవబోయేసరికి…, …కా…స్త…సున్నితం… అంటే కోపాలు మళ్ళీనూ!…అంటూ లటుక్కున నా చేతుల్ని … వా…టి… మీద సర్దేసుకుంటూనే మెడ వెనక్కి తిప్పి నా పెదాలమీద …చుపు…క్కు…మని ముద్దెట్టేసుకుని వెంటనే దిండులో మొహం దూర్చేసింది సిగ్గుగా… …ఓ…కే!…మె…ల్లి…గా…తీసి… అంత మెల్లిగానూ దిం…పు…తా!…అంటూ ఒకేసారి రెండరచేతుల్నీ మెత్తగా మూసి తెరిచా! …మలేరియా జ్వరం సోకినదాన్లా వణికిపోయి , …ప్రతీ …పాడు పనీ …చె…ప్ప…క్క…ర్లే!…అంటూ గొణిగింది దిండులోంచి మొహమెత్తకుండా…
…అన్న పని చేద్దామని, మోకాళ్లమీద బరువాపుకుని , నీ…వాడ్ని… బైటికి లాగుదామని ట్రై చేశా! … ఎంత కీ తె…గ..దే… …. ?!…అంటూ ఓ బూతుకూత ఉపయోగించేశాడే నీ మరిదీ!…అంటూ మొహం రెండరచేతుల్తోనూ కప్పేసుకుంది కవిత…
…ఏవన్నాడూ?… అంటూ ఓ అరక్షణం ఆలోచించి…ఇదేనా!?… అంటూ ఓ ఐదక్షరాల తెలుగు – ఇంగ్లీషు పదంచెప్పింది పరిమళ కన్ను గీటుతూ
…ఛీ!…ఎలా ఉఛ్ఛరిస్తున్నావే తల్లీ!?…ప్రాణాలు చచ్చిపోయాననుకో విన్లేకా!…అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో…
…చూళ్ళేదా ఎప్పుడూ!? నే చూశా…న్లేమ్మా ఓ సారీ!… విడడానికి అరగంట పైగా పట్టిందనుకో!… నాకూ వే…సే…స్తా…డేంటి తల్లీ అలాంటి లింకూ!… అనేసింది పరిమళ , మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని…
…నేనూ చూశా! దాన్లాంటి …కన్నె…బిళ్లలకి తప్ప…మన్లాంటి …అల…వాటు…పడ్డ ప్రాణాలకేం పడదులే అదీ!…అంది కోపంగా
…దేనికైనా పెట్టి పుట్టాల్లే!…ఇంతకీ ఏంచేశాడ్ట!…
…రెచ్చి పోయి చెప్పుకున్నాడ్లే చేసిన ఘనకార్యం…విను… ఇలా కాదని , ఆవిడ స్థనాల్నొదిలేసి , నడుమట్టుకుని మళ్ళీ ట్రై చేశా!…కా…స్త… బైటికొచ్చినా , ఈతగాడ్ని సుడిగుండం లాగేసినట్లు …లపక్కు…న లోపలికి లాగేసింది… దాంతో ఫె…డీ… మని గుద్దుకున్నారు , నీ వాడి జతగాళ్ళు …ఆవిడ పిఱ్ఱలకి… అఁ…మ్మ్ఁ… అంటూ మూలిగిందావిడ … మళ్ళీ ట్రై చేశా!…ఈసారీ అంతే ఐంది…ఒకే తేడా!…జతగాళ్ళ తాకిడి చప్పుడింకాస్త పెద్దదైంది… తొడలిప్పుకోమని చెప్పడానికి మనూ మీదికొంగా! …నే చెప్పేలోగా
… ఊ…డి…రావ…ట్లే…దేంటిబాబూ!…అంది భయం భయంగా…

… కాస్త టైం పడుతుందేమో!… అన్నానావిడ్ని ఆట పట్టించడానికి… …అ…మ్మో!…కొంపలు ములుగుతాయ్!… అంటూ మంచం తలకట్టట్టుకుని ముందుకి పాకడానికి ట్రై చేసింది , …నీ …వాడ్ని బైటికి తోసేయడానికి… అదేం ఫలించకపోగా , రాపిడికి ఇంకాస్త విజృంభించి బిగుసుకు పోయాడు… నెమ్మదిమీదొచ్చేస్తుంది ,ఏంటంత బాధ పడిపోతారూ!?…అంటూ పుండుమీదింకాస్త కారం చల్లాను…
…మగమహారాజులు! … మీదేం పోయిందీ?!….ఇ…లా…గ… మీ ఆవిడ కంట పడ్తే మా స్నేహమూ , అటు మా ఆయన కంట పడ్తే నా కాపురమూ , గంగలో కలుస్తాయ్… అందావిడ ,పూడుకుపోతూన్న గొంతుతో… … కంగారేం లేదండీ!…మో చేతుల మీద కాస్త పైకి లేవండి… అంటూ గుబ్బల్నట్టుకుని లేవడానికి సాయం చేసి , చేతుల్ని పొత్తికడుపు కిందికి జార్చి , అరచేతుల్ని తొడల్లోకి జొనిపి , … ఇ…వి … ఇ…లా …పెట్టు…కోండి… అంటూ తొడల్నెడం చేసి అంచెలంచెలుగా నీ వాడ్ని బైటికి లాగేసేసరికి…
…అ…బ్బ!…ఎంత భయపెట్టేశారూ!?…అందావిడ కళ్ళు పెద్దవిచేసి…
, ఇం…కో …సా…రి!… అంటూ గుండు…గాడ్ని దింపబోయా!… …అ…మ్మో!…మళ్ళీ ఇం…దా…కట్లా…ఐపోతే!?… అంటూ సణిగింది… ఏం కాదు!… అని పై , పైనే నింపాదిగా కదుల్తూ …ఇప్పుడెలా ఉందండీ!?…అన్నా
…మన్నన లక్కర్లే…మనూ…అంటే చాలన్నానా!!… అంటూ మెడ వెనక్కి తిప్పి నవ్వింది
…గుడ్…అంటూ మళ్ళీ కొసకంటా గెంటా… అ…మ్మో!…అంటూ మళ్ళీ పరుపు మీదడిపోయింది… నడుమట్టుకుని పైకి లేపి… మళ్ళీ బిగుసుకుపోగల్దు జాగ్రత్త!… అన్నాను… సిగ్గుగా నవ్వి తొడలిప్పుకుంది… గుబ్బల్నూతంగా పట్టుకుని నెమ్మదిగా కదుల్తూ లోతుల బిగువులు టెస్ట్ చేశా…దారంతా చిత్తడైపోయుంది…ఇక ఊపందుకున్నా…
అంటూ నన్నూ దం…చడం మొదలెట్టేశాడోయ్ … దాన్నూహించుకుంటూ నా ప్రాణాలు తోడేస్తావేంటి బాబూ!…అంటూ మొత్తపైకెత్తా!…

కథను కొనుగోలు చేయండి

Pages ( 1 of 8 ): 1 23 ... 8Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *