కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 7

telugu sex stories boothu kathalu నీ కలవాటైపోయిందికనక వెంటనే సర్దుకున్నావుగానీ , నీ ఫ్రెండు మాత్రం …అ…మ్మో… అంటూ తొడలు దగ్గరగా ముడిచేసుకుంది… దాంతో కసి పెరిగి ఇంకాస్త బలంగా గెంటా!…బిఱ్ఱు గా నైనా …ఇంకాస్త ది…గిం…ది… లో…లోతుల్లోంచి ఊట ఎదురొచ్చేస్తూంటే …ఇదీ…పధ్ధతి…అనిపించి ఆవిడ …అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ….అ…య్య్ఁ…య్యోఁ… అని అంగలారుస్తూన్నా , తలని దిండుకి థపా థపా బాదేసుకుంటున్నా పట్టించుకోకుండా మూడ్నాల్గంచెల్లో కొసకంటా దింపేసి , చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకినమేరకి అంకించేసుకుంటూ తన ఒంటికతుక్కుపోయి… ఎలా ఉందేంటీ?!… అంటూ చెవిలో గుసగుసలాడా!…అన్నాడు
…ఏవందీ?…అన్నా …ఛీ… పశువు…అంటూ తిట్టింది కవీ!… అన్నాడు … తిట్టక ముద్దెట్టుకుంటుందేంటీ! … అంటూ వెక్కిరించా
…అదీ చేసింది!…అంత మొరటుగా ప్రవర్తించానా!…సారీ?… అంటూ …వా…ట్నొ…దిలేసి లేవబోయేసరికి…, …కా…స్త…సున్నితం… అంటే కోపాలు మళ్ళీనూ!…అంటూ లటుక్కున నా చేతుల్ని … వా…టి… మీద సర్దేసుకుంటూనే మెడ వెనక్కి తిప్పి నా పెదాలమీద …చుపు…క్కు…మని ముద్దెట్టేసుకుని వెంటనే దిండులో మొహం దూర్చేసింది సిగ్గుగా… …ఓ…కే!…మె…ల్లి…గా…తీసి… అంత మెల్లిగానూ దిం…పు…తా!…అంటూ ఒకేసారి రెండరచేతుల్నీ మెత్తగా మూసి తెరిచా! …మలేరియా జ్వరం సోకినదాన్లా వణికిపోయి , …ప్రతీ …పాడు పనీ …చె…ప్ప…క్క…ర్లే!…అంటూ గొణిగింది దిండులోంచి మొహమెత్తకుండా…
…అన్న పని చేద్దామని, మోకాళ్లమీద బరువాపుకుని , నీ…వాడ్ని… బైటికి లాగుదామని ట్రై చేశా! … ఎంత కీ తె…గ..దే… …. ?!…అంటూ ఓ బూతుకూత ఉపయోగించేశాడే నీ మరిదీ!…అంటూ మొహం రెండరచేతుల్తోనూ కప్పేసుకుంది కవిత…
…ఏవన్నాడూ?… అంటూ ఓ అరక్షణం ఆలోచించి…ఇదేనా!?… అంటూ ఓ ఐదక్షరాల తెలుగు – ఇంగ్లీషు పదంచెప్పింది పరిమళ కన్ను గీటుతూ
…ఛీ!…ఎలా ఉఛ్ఛరిస్తున్నావే తల్లీ!?…ప్రాణాలు చచ్చిపోయాననుకో విన్లేకా!…అంది కవిత కందిపోయిన మొహంతో…
…చూళ్ళేదా ఎప్పుడూ!? నే చూశా…న్లేమ్మా ఓ సారీ!… విడడానికి అరగంట పైగా పట్టిందనుకో!… నాకూ వే…సే…స్తా…డేంటి తల్లీ అలాంటి లింకూ!… అనేసింది పరిమళ , మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని…
…నేనూ చూశా! దాన్లాంటి …కన్నె…బిళ్లలకి తప్ప…మన్లాంటి …అల…వాటు…పడ్డ ప్రాణాలకేం పడదులే అదీ!…అంది కోపంగా
…దేనికైనా పెట్టి పుట్టాల్లే!…ఇంతకీ ఏంచేశాడ్ట!…
…రెచ్చి పోయి చెప్పుకున్నాడ్లే చేసిన ఘనకార్యం…విను… ఇలా కాదని , ఆవిడ స్థనాల్నొదిలేసి , నడుమట్టుకుని మళ్ళీ ట్రై చేశా!…కా…స్త… బైటికొచ్చినా , ఈతగాడ్ని సుడిగుండం లాగేసినట్లు …లపక్కు…న లోపలికి లాగేసింది… దాంతో ఫె…డీ… మని గుద్దుకున్నారు , నీ వాడి జతగాళ్ళు …ఆవిడ పిఱ్ఱలకి… అఁ…మ్మ్ఁ… అంటూ మూలిగిందావిడ … మళ్ళీ ట్రై చేశా!…ఈసారీ అంతే ఐంది…ఒకే తేడా!…జతగాళ్ళ తాకిడి చప్పుడింకాస్త పెద్దదైంది… తొడలిప్పుకోమని చెప్పడానికి మనూ మీదికొంగా! …నే చెప్పేలోగా
… ఊ…డి…రావ…ట్లే…దేంటిబాబూ!…అంది భయం భయంగా…

W3Schools

Pages ( 1 of 8 ): 1 23 ... 8Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!