కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 8

By | July 30, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu .ఏంటదీ?……అదేనమ్మా!…నీ మరిది పడ్డ మోజు… బావకీ ఉం…దా!?…అని!… అంది కవిత ఇంకిన్ని సిగ్గులు ఒలకబోస్తూ…
…ఒహ్!…అదా!?…నువ్వే తీర్చు!… అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…అలాగే…నువ్ బావనెప్పుడు ఒప్పిస్తే అప్పుడూ!
…దేనికీ?…
…అదే!…ఒక్క…సారి…కధలో లా మా…ర…డానికి!… …నీ మరిదిని ఒప్పించే బాధ్యత నాదీ!…
… అలా చేస్తే ఏవుంటుందోయ్!…జాణ…పద్మలా చేస్తే మౙా గానీ!!
…అంటే!?…రం…కు…వెలగబెడదామా!…అంది కవిత ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో…
…తప్పేమిటిటా?!… వాళ్ళు …చే…సే…వన్నీ మనకి చెప్పి చేస్తున్నారా?…అందాకా ఎందుకూ?…నే చూసి చెప్పకపోతే నీకు తెలిసేదేంటీ?…
…అవున్లే!
…ఒప్పుకున్నట్లేగా!…
…ఏమో బాబూ!…భయమేస్తుందీ!!…
…నిజానికి దాంట్లోనే ఉంటుందమ్మా మౙా అంతా!…మొగుడి కళ్ళు కప్పి , మనసుపడ్డ మగాడితో …చే…యిం…చు…కు రావడంలో ఉండే థ్రిల్, పర్మిషన్ తీసుకుని పడు…క్కోడంలో…ఉండదోయ్!… అంది పరిమళ
…అంత గ్యారెంటీగా ఎలా చెప్పగలవ్?…కొంప తీసి చేశావేంటాపనీ?!…
…ఆఁ హాఁ…
…ముందా ముచ్చట చెప్పు…
… నీ మొగుడితోనూ రంకు వెలగబెట్టింతర్వాత రెండూ చెప్తాగా! …
…అంటే!నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!?…
…అదేగా రంకంటే!…ఐనా నీకు భయంగా ఉందన్నావ్ గా!!…
…అన్నాననుకో!…అంతమాత్రాన్న అవకాశం ఒదులుకుంటానేంటీ?…
…ఐతే…నేను పద్మ… నువ్వు సుబ్బలక్ష్మి…
…ఏం కాదు, నేనే పద్మ…నువ్వే సుబ్బలక్ష్మి…
…అలా పట్టు పట్టకమ్మా!…ముందు బైట పడ్డదాన్నీ , అనుభవమున్నదాన్నీనూ!…
…నువ్వు చెప్పుకున్నావ్…నే చెప్పుకోలే…అంటే తేడా!…
…మరెలా!?…
…టాస్ వేసుకుందామా!?…అంది కవిత పక్కనేఉన్న పర్సులోంచి ఓ కాయన్ తీస్తూ
ఏంఒద్దు తల్లీ!… దాంతో నన్నెన్ని సార్లు మోసంచేసి నవల్లూ మాగజీన్సూ లాగేసుకున్నావో!
…ఇంకెలా!?
…మూడుముక్కలాట ఆడి తేల్చుకుందాం…
…దాంట్లో నువ్వెంత ఎక్స్పర్ట్ వో తెలుసులేమ్మా!ఎన్ని సార్లు నన్నిట్టే ఓడించావో!
…మరెట్లా?…నువ్వే చెప్పు…
…ఏదో ఓ మార్గం దొరక్కపోదుగానీ , ముందు మనమో ఒప్పందానికి రావాలి…అంది కవిత…
ఏంటదీ?…
…క్యూ తప్పకూడదు…మాట తప్పకూడదు!…
…నీ మొగుడ్నెత్తుకుపోతానని భయమా!?…అలాగేలే!… ముందెవరో తేల్చు!
…అదో!… పండుగాడు లేస్తున్నాడు…చిట్టీలమీద పేర్లు రాసి , వాడి చేత తీయిద్దామా?
…రెండూ చీటీలూ నోట్లో పెట్టీసుకోగల్డు…ఇద్దరం చేతులు జాపుదాం…ముందెవరిదగ్గరకొస్తే వాళ్ళూ…
…తల్లివికనుక నీదగ్గరకే వస్తాడని ధైర్యం కదూ!
…ఈ మధ్య నాకన్నా నీకే ఎక్కువచేరికౌతున్నాడు వాడు… అని పరిమళ అంటూండగానే పసివాడు లేచాడు , బిక్కమొహంతో …
…పం…డూ!… అని పిలుస్తూ చేతులు చాచారిద్దరూ…
…తల్లి వైపెళ్ళినట్లే వెళ్ళి ,చటుక్కున కవిత ఒళ్ళో ఒచ్చి పడ్డాడు వాడు…దేన్నో అందుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ…
…ధాంక్స్ రా!…అంటూ వాడ్ని ముద్దాడి పక్కనే ఉన్న ప్లేట్ లోంచి బిస్కెట్ అందించింది
…అమ్మపిల్లా!…పసివెధవకి బిస్కెట్ చూపించి మోసంచేస్తావా!?…అంటూ కూకలేసింది పరిమళ…
…గెలవాలిగా మరీ!…అంది గర్వంగా ముసిముసినవ్వులొలకబోస్తూ…
…సర్లే…నువ్వేముందూ!…ఎప్పుడూ!?…
…ఓ చిన్న మెలికొచ్చి పడిందోయ్!…అంది కవిత…
…ఏంటదీ?…
…అనుకోకుండా ఇవాళ పొద్దున్న నీ మరిదికో ప్రామిస్ చేయాల్సొచ్చింది!….
…ఏం చేశావ్?
…విను…నిన్న రాత్రి…మనూ…తో ఆఖరి రౌండు వర్ణిస్తూ నీ మరిది నా ప్రాణాలు తోడేశాడని చెప్పానా!
…ఊఁ…

…దాంతో సొమ్మసిల్లిపోయి నిద్దరోయాం ఇద్దరం…పొద్దున్న ఆరింటికి నాకు మామూలుగా మెలుకువొచ్చింది!…నీ మరిది గాఢనిద్రలో ఉండడం చూసి , వాకిట్లో ముగ్గేసొద్దామని…అంటూ కవిత చెప్పుకుపోతూంటే…
…పన్లో పనిగా వరండాలో తచ్చాడే నీ బావకి…వి…చూ…పి…ద్దామనీ…అంటూ కవిత బిఱ్ఱు గుబ్బల వైపో కోరచూపువిసిరింది పరిమళ…
…ఆఁ…చూడ్నిస్తావ్!?…ఇలా బైటికొస్తాడో లేదో!…ఏ…వం…డీ!… అంటూ పిల్చేసుకుంటావ్ గా!…అంటూ దెప్పి , …మాటమాటకీ అలా అడ్డొచ్చీకు!…అంటూ గదిమి , … లేవబోతూంటేనే లటుక్కున నా నడుమట్టీసుకుని మీదికిలాగేసుకున్నాడమ్మా!
…ఇంకో రౌండు వాయించుంటాడు…అంతేగా!

కథను కొనుగోలు చేయండి

Pages ( 1 of 9 ): 1 23 ... 9Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *