కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 9

By | August 2, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu ఆ పని…కాగానే… అంటూ కవిత బలహీనంగా మొదలెట్టగానే…
…మీ పెదాలు కలుసుకున్న తర్వాత…అని నీ ఉద్దేశ్యం…అవునా?!…అంది పరిమళ చిలిపిగా
…ఊఁ…అనుకోకుండా ఐపోయిందన్నానా!…మాటల్తో నన్నలా పొడవకు తల్లీ…పుణముంటుందీ!…
…సర్లే …కానీ!
…అ…ద…య్యాక…ఛీ!…ఎంతపని చేశానూ!… అని నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూ , బావ ఛాతీమీద పూర్తిగా పడిపోకుండా చేతులడ్డెట్టుకుని తల దించుకుని నిలబడిపోయా ఓ రెండు సెకన్లు…
…నువ్వెంత దూరంగా నిలబడిపోయినా, అల్లల్లాడిపోయే నీ…ఇవి… వెచ్చగా తగుల్తూనే ఉండుంటాయిలే!…అంటూ కవిత రొమ్ములవైపు సైగ చేసింది పరిమళ…
…ఊఁ…నాకూ అదే అనిపించడంతో ఇంకాస్త దూరంగా జరగబోయా…చటుక్కున నా నడుమట్టుకునాపి …సారీ!…మరీ అల్లరివాడైపోతున్నాడు సుతారంగా పండు గాడు…అంటూ తన చేతిలో ఉండిపోయిన పైటని స…ర్దే…వంకతో …వీ…ట్ని… అంటూ కవిత రొమ్ముల వైపు కళ్ళు వాల్చుకుంటూంటే
…గా…ఠ్ఠి…గా… పిసికేశాడా?…అంది పరిమళ కసిగా
…ఉహూఁ…మెత్తగా నిమిరాడు… వెంఠనే టక్కున పొటకరించిపోయాయమ్మా ఈ సిగ్గుమాలినవీ!…అంటూ చనుమొనల్ని లోపలికొత్తుకుంది …
…అప్పుడా నువ్వుపారిపోత!
…పారిపోదామనే అనుకున్నా!…కానీ కాళ్ళు కదిల్తేనా!?… ఈ లోగా మరోసారి నిమిరాడోయ్ కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచీ!… ఒళ్లంతా కరెంటు పాకినట్లౌడంతో…బావా!…ఒద్దూ!…అని సణుగుతూ అడ్డెట్టుకున్న చేతుల్తో తనని వెనక్కి తోసీడానికి ట్రై చేశానమ్మా!…
…తోసీగలిగావా!?…
…నా వల్ల కాలా!…ఈ లోగా… ఏమైంది వీ…టి…కీ… అంటూ బావ అదిరే నా అధరాల్ని చూపుడు వేల్తో నిమిరేసరికి , నా చేతులుకాస్తా తన మెడని పెనవేసుకుపోయాయోయ్…తను నా పెదాలందుకుని , కొన నాలుక తో సుతారంగా నిమిరేసరికి మైకం కమ్మేసి నిశ్చేష్టురాలై ఉండిపోయా… దాంతోనే నా పెదాల్ని విడదీసి నా నాలుకని పెనవేస్తూంటేనూ , విశాలమైన అరచేతుల్తో నా పిరుదుల్ని ఆక్రమించేసుకుని అవలీలగా పైకెత్తి తన మొత్తకొత్తేసుకుంటూంటేనూ నాకొంటిమీద సోయి రాలేదు సరికదా… పండుగాడి చిరుచేతుల చప్పట్లు వినిపించేదాకా ఒళ్లు వశం తప్పి బావ ఛాతీకి నే తాపడమై ఉండిపోయానమ్మా!…అవి వినిపించిన మరుక్షణం ఎలాగో తన కౌగిట్లోంచి బైటపడి వీధి గుమ్మం దాటుతూంటే …ఏంటి వీడు చప్పట్లు కొడుతున్నాడంటూ నువ్ బెడ్రూం తలుపు తెరవడం వినిపించినా ఆగకుండా ఇంట్లో ఒచ్చి పడ్డా…. అంటూ ఒక్క బిగిన చెప్పేసి పరిమళ ఒళ్ళొ పడిపోయింది కవిత …
…ఏమీ మాట్లాడకుండా ఓ నిముషం కవిత జుత్తూ ఒళ్ళూ నిమిరి…ఊఁ…ఎలాఉంది…తొలిముద్దు!…అంది పరిమళ మెత్తగా
…ఛీ!…అంటూఆవిడ తొడలమధ్య మొహం ఒత్తేసుకుంది కవిత…
…అది మీ బావసొత్తూ , నేడో రేపో మీ ఆయన సొత్తూనూ!…నీకెందుకూ?…అంటూ పరిమళ వెక్కిరించేసరికి మరోసారి …ఛీ…కొడ్తూ లేచింది…
…ఎలా…ఉందంటే చెప్పవేం?…
…బలే …కిస్…చేస్తాడు బావ!…అంటూ తృప్తిగా కళ్ళు వాల్చుకుంది కవిత
…మరి…మిగిలింది!?…
…ఇంకేమీ కాలేదన్నాగా!…
…నీ పిఱ్ఱల్ని పిసికేస్తూ తనమొత్తకొత్తేసుకున్నాడన్నావ్ గా…
…బావ సంగతి తెలీదుగానీ , నా కైతే …ఐ…పో…యింది…అంది సిగ్గుగా
…లంకించుకుంటే ఓ ఇరవై నిముషాల పై మాటేలే… ఐనా మగాళ్లకంత తొందరగా …ఐ…పో…తే…మనకి కీరాలే గతి…

కథను కొనుగోలు చేయండి

Pages ( 1 of 7 ): 1 23 ... 7Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *