గెలుపుకోసం 2

telugu sex stories boothu kathalu …అదే టైమ్ కి మా ఆవిడ చేతులకి సెల్వన్ గాడి వేళ్లు దొరికాయి…వాట్నట్టుకుని వెనక్కి విరిచేస్తూ పట్టు విడిపించుకుని , గీత దాటింది మా ఆవిడ…ఇంకేముందీ!…సెల్వన్ గాడు కూడా అవుట్!… …మా‘ సైడ్ కి నేనొక్కడ్నే మిగలడంతో దాడికి బైల్దేరాను… … మా ఆవిడ ఒళ్లు నేనెప్పుడూ ముట్టుకునేదే కదా!… అని కుఱ్ఱపిల్లలవైపు బైల్దేరాను , కబడ్డి …కబడ్డి… అంటూ…వాళ్ళిద్దరూ చేతుల్నట్టుకుని , కాస్త ముందుకి వంగి , అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు…నన్నట్టుకోడానికి.. మా ఆవిడ ఓ మూలకి ఉండిపోయింది ఎందుకో!… గాలికోసం పై బటన్ పెట్టుకోలేదేమో . స్వాతి గుబ్బల లోయ అప్పుడప్పుడూ , నిండైన దీప్తిది ఎప్పుడూ కనువిందు చేస్తూండడంతో , మనస్సులోనే లొట్టలేసుకుంటూ , చకచకా కదుల్తూ , అందిన వాళ్ళని ముట్టుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను …ఇంతలో మా ఆవిడ పిల్లిలా నా వైపు రావడం గమనించి , అటువైపు చూపు తిప్పాను…. …ఇంతలో స్వాతి ముందుకి డైవ్ చేసి , నా కుడి పిక్కనట్టుకుంది..కాలుమీద ఆపిల్ల గుబ్బల స్పర్శని అనుభవిస్తూ ,తనని ఈడుస్తూ, మధ్య లైన్ వైపు కదిలాను చులాగ్గా!… ఈలోగా దీప్తి వచ్చి నా ఎడం తొడనట్టుకుని లాగింది …దాంతో బాలెన్సు తప్పి వెనక్కి పడిపోబోయినవాడ్నే! ఎడం మోచేతి మీద ఒడుపుగా బరువాపుకుంటూ టర్ఫ్ మీద వెలకిలా పడిపోయి, కుడిచెయ్యి వెనక్కి జాపాను లైను ముట్టుకుందామని… …నా ప్రయత్నం గమనించిన దీప్తి , అమాంతం నామీదడిపోయి ఆ చెయ్యట్టేసుకుంది..నడుం మీద .ఆపిల్ల వెచ్చటి గుబ్బల స్పర్శననుభవిస్తూనే , మడమల్తో టర్ఫ్ ని తోస్తూ వెనక్కి జరుగుతూ కుడిచెయ్యి వెనక్కి చాపాను, లైన్ ముట్టుకోడానికి…వెంటనే స్వాతి నా మీదకి డైవ్ చేసి రెండు చేతుల్తోనూ నా కుడి చెయ్యట్టేసుకుని వెనక్కి వంఛడానికి ప్రయత్నించింది శాయశక్తులా!… …మడమల్తో మరోసారి టర్ఫ్ ని తంతే మధ్య లైన్ అందుకునేవాడ్నేమో చులాగ్గా!… ఎందుకో ఆ పని చెయ్యాలనిపించలే!…ఒంటిమీద జోడు గుబ్బల ఒత్తిడిని అనుభవిస్తూ…కబడ్డీ …కబడ్డీ… అంటూనే ఉన్నాను…కూతాపేస్తే వాళ్ళు లేచిపోతారేమో!…అనే భయంతో… …దూరం నుంచి తెలియవుకానీ , నా చెంపల్నొత్తేస్తుంటే అర్థమైందిస్వాతి గుబ్బల బింకం…ఆట ఉద్రేకంలోబిగిశాయేమో పై మొనలు!…బ్రాసియర్లోంచి కూడా తెలుస్తూంది వాటి నిడుపు … అవి నా చెంపల్ని సుతారంగా గీరేస్తూంటే ఆ స్పర్శని తనివితీరా అనుభవిస్తూ , వాళ్లని పక్కకి తోయడానికి ట్రై చేస్తూన్నట్లుగా ఎడం చేతిని దీప్తి గుండెలమీదా, కుడి చేతిని స్వాతి గుండెలమీదా తారట్లాడించాను… ….ఇద్దరూ మొహమాటంగా సర్దుకున్నారుగానీ నా మీదనుంచి లేవలేదు…చెరో చేత్తో ,చెరో స్థనాన్నీ అంకించుకుని మెత్తగా ఒత్తాను…. ఎడం చేతికి నిండుగా , మెత్తగా అనిపిస్తే , కుడిచేతికి కాస్త ఖాళీగా , బింకంగా అనిపించింది…అమ్మాయిలకి ఒళ్లు ఝల్లుమందేమో!…సన్నగా ఒణికి పైకి లేచినా మళ్ళీ మీదడిపోయారు…..భలే ఛాన్సు…అనుకుంటూ మరోసారి ఒత్తబోయా!… మా ఆవిడ గమనించిందేమో!… చటుక్కున నా వెనక్కొచ్చి , నా కుడిచేతి వేళ్ళని మెలిపెట్టింది కసిగా… దమ్మొదిలేశా నొప్పితో… ఇంకేముందీ! …మొదటి గేమ్ ఓడిపోయాం ఐదునిముషాల్లోపల… …గర్వంగా పీటర్ వైపు చూస్తూ వాళ్ళు అవతల గ్రౌండ్ కి మారుతూంటే, ఇంకా టర్ఫ్ మీదున్న నేను …వేళ్లు చిరిచీసి అవుట్ చెయ్యడం అన్యాయం … అని రుసరుసలాడాను , మా ఆవిడే వినేట్టు.. …పిచ్చిపనులు చేస్తే విరిచీక ముద్దెట్టుకుంటారేంటీ?!… అని చిన్నగా అంటూ చెయ్యందించి నన్ను పైకి లేపింది… ఇంతలో …బాయ్స్…ఇటు రండి… అంటూ అరిచాడు పీటర్ కోపంగా! …తనదగ్గరకెళ్ళి తలొంచుకు నిలబడ్డాం ముగ్గురం…ఆడాళ్ళ వంపుసొంపులకి తబ్బిబ్బైపోయి , ఇట్టే అవుటైపోయారు ముగ్గురూ!…అంటూ దులిపేశాడు మమ్మల్ని… …ఎంతైనా లేడీస్ కదా సార్!…అన్నాడు సెల్వన్ సన్నగా… మా మేడం కదా సార్…అటువైపునుంచి ఆడుతూంట!…అని సణిగాడు అశోక్ వెనకాలే… …ఆట ఆటే!…ఇక్కడ మొహమాటాలూ, గౌరవాలూ పనిచెయ్యవ్!… అన్నాడు పీటర్ కోపంగా… … అవెట్లా ఉన్నా ,మా టీ షర్ట్స్ వల్ల వాళ్ళకి దొరికిపోయాం… అన్నాను , పీటర్ వైపు చూస్తూ… …సరే!…అవిప్పేసి ఆడండి…చూద్దాం మీ ప్రతాపం!… అన్నాడు… ఇంకా కోపం తగ్గక!… …ఇక చూస్కోండి…కమాన్ బాయ్స్… అంటూ టీ షర్ట్ విప్పేసి గ్రౌండ్ లోకి నడిచాను… మొహమాట పడుతూనే టీ షర్ట్స్ విప్పి పక్కనడేస్తూ నా వెనకే వచ్చారు … అశోక్ ,సెల్వన్… అప్పటిదాకా ఆడాళ్ళ తొడల్నీ , గుబ్బల్నీ ముట్టుకునున్నామేమో!… అందరికీ డేరాలడిపోయున్నాయి… లోపల ఝాంగీల్ని బిగించి కట్టుకునున్నా! …ఫీలింగ్సు ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి… అనుకుంటూ ఆడాళ్లవైపు చూశాను…అమ్మాయిలిద్దరూ కళ్ళార్పకుండా నన్ను చూశేస్తున్నారు …వారం కి ఓ మూడు రోజులైనా ఎక్సర్సైజ్ చేసే అలవాటుండడంతో మంచి షేప్ లోనే ఉన్నట్లున్నాను… అనుకున్నాను , విశాలమైన నా ఛాతీ మీదా, బొజ్జ లేని నా నడుం మీదా , బలమైన నా తొడలమీదా , ఎత్తుగా ఉన్ననా డేరామీదా , తారట్లాడుతూన్న అమ్మాయిల చూపుల్ని గమనించి… నే పట్టేశానని గమనించి , ఎఱ్ఱబడ్డ బుగ్గల్తో కళ్ళు వాల్చేసుకున్నారు ,స్వాతీ , దీప్తీలు… …గర్వంగా నవ్వుకుని , మా ఆవిడ స్థితేంటో చూద్దామని తనవైపు చూపు తిప్పాను… …నేనెప్పుడూ కనిపించే మనిషినే కనుక , నన్ను పట్టించుకోకుండా నూనూగు మీసాల వయస్సులో ఉన్న తన స్తూడెంట్స పర్సనాలిటీల్ని మార్చి మార్చి చూసేస్తుంది మా ఆవిడ….. ఇప్పుడెవర్ని చూస్తుందా!?… అనుకుంటూ చూపు ఫాలో అయ్యాను…అశోక్ మీదుంది తన చూపు…దాంతో నేనూ పరిశీలించాను వాడ్ని…ఎఱ్ఱటి దేహ చ్ఛాయతో , దిట్టమైన దండలతో ,బలంగా , కాస్త నిండుగా ఉండే అశోక్ గాడికి ఒళ్ళంతా జుత్తు…వాడి కేశ సంపద ముచ్చటనిపించిందేమో! … మా ఆవిడ ముసి ముసి నవ్వుల్తో చూపు కిందికి దింపింది …. నాకొంటిమీద అస్సలు జుత్తుండదుకనుక మా ఆవిడ ముచ్చట పడుతుందేమో!…అనుకుంటూ తన చూపుని ఫాలో అయ్యాను… వాడి డేరాని చూసేస్తుంది ఓర కంట… నేనూ వాడి షార్ట్ వైపు చూశాను… నా దానికేమీ తీసిపోదు…పైగా బాగా దిట్టం గా కూడా ఉన్నట్లుంది , వీడి డేరా స్థంభం… అనుకుంటూ మా ఆవిడ వైపు చూశాను… …ఓ లిప్త మా కళ్ళు కలిశాయి …ఎలా ఉన్నాడన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేశాను…ఛీ!… అన్నట్లు పెదాలు కదిపి , సెల్వన్ వైపు చూపు తిప్పింది తను… …నచ్చింది కాబోలు వాడి డేరా!…అనుకుంటూ మళ్ళీ తన చూపుని ఫాలో అయ్యాను… … ఇపుడు సెల్వన్ గాడిని నవిలేసేట్టు చూస్తున్నాయి మా ఆవిడ కళ్ళు… …నల్లగా, బక్క పల్చగా ఉండే సెల్వన్ గాడిలో ఏం నచ్చిందా?!… అనుకుంటూ నేనూ వాడి వైపు చూశాను… స్కూల్ యూనిఫాం లో అలా అనిపిస్తాడుగానీ , విశాలమైన ఛాతీతో, నిగనిగా మెరిసిపోయే మెలితిరిగిన దండల్తో, బలిష్టమైన తొడల్తో , అప్పుడప్పుడే రూపు దిద్దుకుంటూన్న సిక్స్ పాక్స్ తో, చాకులా ఉన్నాడు కుఱ్ఱగాడు… బెంచీ చెక్కలా బిగువుగా , బల్లపరుపుగా ఉందేమో వాడి పొత్తికడుపు! కొట్టొచ్చినట్లు పొడుచుకొచ్చి కనిపిస్తూంది వాడి డేరా… నా …దా…ని…కన్నా పొడుగేమో వీడిది… అనుకుంటూ మా ఆవిడ వైపు చూశాను… తనెందుకో సన్నగా వణికి చూపు తిప్పుకుంటూంటే మా కళ్ళు కలుసుకున్నాయి…ఎలా ఉందన్నట్లుగా మళ్ళీ కళ్ళెగరేశాను…ఈ సారి …ఛీ!… అన్నట్లు పెదాలు కదిపి కందిపోయిన బుగ్గల్తో తల దించుకుంది మా ఆవిడ… ఇంతలో పీటర్ విజిల్ వేయడంతో మళ్ళీ ప్లేగ్రౌండ్ లోకెళ్ళాం రెండు టీంలూ…ఆట మొదలైంది… ఈసారి మొదటగా నే వెళ్ళాను…కబడ్డి…కబడ్డీ… అంటూ… …మధ్య లైన్ దాటుతూన్నపుడే స్వాతీ , దీప్తీల చూపు నా తొడలమీదా , డేరా మీదా ఉండడం గమనించి , ఓ కంటితో మా ఆవిడ ని చూస్తూనే వాళ్ళవైపెళ్ళాను ధాటీగా… కాస్త కిందికి వంగి నా తొడలట్టుకుందామని ట్రై చేస్తున్నారు కానీ , వాళ్ల చూపు మాత్రం నా ఉబ్బుమీదుండడం గమనించి … గర్వంగా నవ్వుకుని , మా ఆవిడ వైపెళ్ళినట్టెళ్ళి , చటుక్కున వెనక్కి తిరిగాను… అలా చేస్తానని అనుకోలేదేమో స్వాతి…నాకు దగ్గరగా వచ్చేసింది…నా తొడనట్టుకోడానికి ముందుకి చాపున్న తన చేతి వేళ్ళకి నా డేరా తగిలిందేమో!…షాక్ కొట్టినట్లుగా వెనక్కి తగ్గింది … చటుక్కున కుడి చెయ్యి విసిరాను… తన ఎడం రొమ్ముపూర్తిగా నా చేతికి చిక్కింది …దాన్నో అరలిప్త మెత్తగా ఒత్తాను… ఎక్కడో …టప్…టప్ అన్న చప్పుళ్ళు … … స్వాతి వైపు …అవుట్…అన్నట్లుగా వేలు చూపిస్తూ మా వైపుకొచ్చేశాను… ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో టీ షర్ట్ బటన్స్ ని సరుకోడానికి తంటాలు పడుతూ పక్కకెళ్ళి కూర్చుంది స్వాతి… …నా వైపు కొరకొరా చూస్తూనే , తన స్టూడెంట్స్ ని ఓర కంట గమనిస్తూ, చక చకా చేతులు విసురుతూ తిన్నగా నా మీదకి దాడికొచ్చింది మా ఆవిడ… నే వెనక్కి తగ్గాను , తనకందకుండా… …ఈసారి అశోక్ గాడు మా ఆవిడ మీదికొచ్చేశాడు , ఇందాకా సెల్వన్ లాగే తనని వెనకనుంచి పట్టేసుకుందామని… …గమనిస్తూనే ఉందేమో వాడి కదలిక!…చటుక్కున ఓ అంగ వెనక్కేస్తూ చెయ్యి విసిరింది…వాడు చురుగ్గా వెనక్కి తగ్గినా , మాఆవిడ చేతివేళ్ళు వాడి డేరా అంచుని బలంగా తాకాయేమో!… …ఫా…ఠ్ఠ్… మని చప్పుడు కూడా వచ్చింది… …ఇంకేముందీ! …సిగ్గుగా …దాన్ని … చేతుల్తో కప్పుకుంటూ అశోక్ గాడు ఫీల్డ్ లోంచి బైటికి… స్వాతి లోపలికి …
W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!