గెలుపుకోసం 8

By | July 14, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu తనూ అరచేతుల్తో గుబ్బల్ని కవర్ చేసుకునే వచ్చింది … ఫౌల్ లైన్ దాటి ఓసారి అటూ ఇటూ తిరిగిందేగానీ , చేతుల్ని కిందికి దింపలేదు….మమ్మల్ని అవుట్ చెయ్యడానికీ సీరియస్ గా ప్రయత్నించలేదు… ఓ కాలిని జాపి సెల్వన్ , అశోక్ ల పాదాల్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేసింది…వాళ్ళు తప్పుకున్నారే తప్ప ఆపిల్ల ని తేరిపారి చూడనూలేదు…మీదడిపోయి పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించనూలేదు…
…మరో పక్కనుండి రెప్పార్పకుండా చూస్తూన్న నాకు మాత్రం ఆపిల్ల కాలు జాపినప్పుడల్లా మధ్యకి కోసిన దోర టమాటాలా కనిపించాయ్…దాని అరవిచ్చిన పూరెమ్మలు… వల్లమాలిన కామంతో ఆ పిల్లవైపో అడుగాశాను…బెదిరిపోయి వెనక్కెళ్ళిపోయింది స్వాతి…
…ఇలా ఐతే ఆట తెగదు…అందిన చోట ముట్టుకొచ్చీసీ… ఆడాళ్ళని… అని కన్ను గీటుతూ సెల్వన్ ని పంపించా దాడికి….
…దాంతో వాడు ధైర్యం పుంజుకుని రెండు చేతుల్నీ విసురుతూ ఆడాళ్ళ గుబ్బల్ని ముట్టుకోడానికి ట్రై చేస్తూ తిరిగాడు… వా…టి…కి …చేతుల్నడ్డెట్టుకుని …వీలైనంత వెనక్కి తప్పుకున్నారు స్వాతీ, దీప్తీలు…
…మా ఆవిడే …నాగుపాములా ఆడిపోతూన్న వాడి …మగ…తనాన్ని… రెప్పార్పకుండా చూసీడం ఆరంభించింది… ఆచూపుల వేడికనుకుంటా…వాడి…ది… మరింత నిగిడిపోయింది…
…వెంటనే మా ఆవిడ చెయ్యి ముందుకొచ్చేసింది దా…న్న…ట్టేసుకుందామన్నట్లుగా!… అది గమనించి , ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో …దా…న్ని… కిందికొత్తేసు కుంటూ వెనక్కొచ్చేశాడు సెల్వన్…
…వాడు వెనక్కొచ్చేయడం ఆలస్యం…మా ఆవిడొచ్చేసింది ఎదురుదాడికి…వాడి వీపుమీద చరవడానికి చెయ్యెత్తుతూ…
…సెల్వన్!!…అంటూ వాడ్ని హెచ్చరించాను , త్వరగా లోపలికొచ్చీమన్నట్లు…
…వాడూ వేగంగా ముందుకి పరిగెత్తి , నా కుడిపక్కజేరి ఆపైన వెనక్కి తిరిగాడు , కాచుకోడానికి…
నా వైపు కొరకొరా చూస్తూ కుడికాలెత్తి విసిరింది…నన్నంటుకోడానికి…నే చురుగ్గా వెనక్కి తప్పుకున్నాను…చేతులట్టుకుని గుంపుగా ఉన్న మాముగ్గురి ముందూ తను చకచకా తిరుగుతూ , ఓసారి కుడికాల్నీ , మరోసారి ఎడంకాల్నీ విసురుతూంటే జాగ్రత్తగా తప్పుకుంటూ లనుకొలకుల్లోంచి నాకు చెరో వైపునా ఉన్న అశోక్ , సెల్వన్ లవైపు చూశాను…
…వాళ్ళు మా ఆవిడ్ని పట్టుకునే ఆలోచన పక్కనెట్టి… గుడ్లప్పగించి చూసేస్తున్నారు…తను కాలెత్తినపుడల్లా , గుబురు జుత్తు మాటునుంచి జిగేల్ మని మెరుస్తూన్న మా ఆవిడ పూలోతుల అందాల్ని….
…దీనికోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్లుంది మా ఆవిడ…కుర్రగాళ్లు మై మరపులోంచి తేరుకోకముందే చటుక్కున సెల్వన్ వైపు గెంతి , వాడి…దా…న్ని… ముని వేళ్ళతో …టచ్…చేసి…మధ్య లైన్ దగ్గర ఓలిప్త ఆగి ఔట్ …చేశా!… అన్నట్లుగా నా వైపు గర్వంగా చూసి…వెనక్కి తిరగబోయింది…
…వెనకనీంచి స్వాతీ, దీప్తీల చప్పట్లు…
…ఒళ్ళు మండిపోయింది నాకు…వాళ్ళ విచ్చలవిడితనానికి … వెంటనే డైవ్ చేసి మా ఆవిడ ఎడం తొడందుకుని ,లోపలికి లాగా…తను వెలకిలా పడిపోతూంటే , నా ఎడం వైపునుంచి అశోక్ పరిగెత్తుకొచ్చి , పడిపోకుండా ఆపినట్లుగా , ఎడం చేతిని వీపుకిందేసి ,ఊతానికన్నట్లుగా కుడిచేత్తో మా ఆవిడ ఎడం స్థనాన్ని అంకించుకుని ఇంకాస్త లోపలికి లాగాడు…
…కూతాపకుండానే…ఓ పక్క నా పట్టు చిడిపించుకోడానికి గిజగిజలాడుతూనే… థాంక్స్… అన్నట్లుగా అశోగ్గాడికో చిరునవ్వు పడేసింది తను…

కథను కొనుగోలు చేయండి

Pages ( 1 of 4 ): 1 234Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *