మంత్రాలు – చింతకాయలు 12

telugu sex stories ఆ రావడం రావడంతోనే కుముద్వతి ని ఓ చేత్తో పక్కకి లాగి టేబల్ పైనున్న బాటల్ను చేతికి తీసుకొని తన తలమీద కొట్టబోయాడు.ఖనిజ అది చూసి గట్టిగా అరిచేసింది.రెప్ప పాటులో తన తలను పక్కకి తీసుకొని అదే ఊపులో అతడిని నుండి జరిగి ఎగిరి మెడపక్కన తగిలేలా ఫ్లైయింగ్ కిక్కును ఇచ్చింది.దాంతో కిక్కురుమనకుండా పడిపోయాడు.అతడి చేతిలోని బాటలు కిందపడి ముక్కలు ముక్కలై అందరిమీదా పడ్డాయి
.కింద పడి ఉన్న శయన తొడకు ఓ గాజుపెంకు గుచ్చుకొని ఆమెను గావు కేక పెట్టేలా చేసింది. ఆ గలాభకు అందరూ నిశ్చేత్తుటులై లేచి పోయారు.
ఆ సమూహంలో ఒక్క ఖనిజ ఒంటిమీద మాత్రమే బట్టలున్నాయి.మిగతా వారందరూ తమ తమ బట్టలను వెదుక్కుంటూ తూలుతూ కుముద్వతి దగ్గరకొచ్చారు. కిందపడ్డనున్నతను తన తమ్ముడు. అతడిని తన దైన శైలిలో విచారించి ఎవరూ భయపడవలిసిందేమీ లేదని ధైర్యం చెప్పి వారందరినీ సాగనంపింది. శయనకు ఫస్ట్ ఐడ్ చేసి ఉదయం వారిని కలుస్తానని చెప్పింది. అంతే చాలురా దేవుడా అనుకొంటూ ఈ నాలుగు జీవాలూ ఉరుకులు పరుగులతో బయటికొచ్చి శయన కారులో సించన వాళ్ళింటికెళ్ళిపోయారు.
ఇంటికొచ్చినవారు ఎవరూ ఏమీ మాటాదుకోలేదు. తలో దిక్కు మంచాలపై పడి మొద్దు నిద్దురపోయారు. ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో గోపీ సెల్ అదేపనిగా మోగుతుంటే లేచి సెల్ తీసాడు. కుముద్వతి లైన్లో ఉంది. మధ్యాహ్నం ఇంటికి రమ్మని చెప్పి శయన గురించి విచారించి పెట్టేసింది.ఎవరూ ఏమీ మాటాడుకోలేదు. మాటాడుకోవడానికి మొహం చెల్లటం లేదు.ఎవరికి వారు లేచి తయారయ్యారు. శయన తను సాయంత్రం కలుస్తానని చెప్పి ఆసుపత్రికి వెళ్ళింది.సించన ఖనిజలిద్దరూ ఇంటిలోనే ఉండిపోయారు. గోపీ ఒక్కడే కుముద్వతి ఇంటికెళ్ళాడు.
గోపీ వెళ్ళేతప్పటికే కుముద్వతి ట్రిం గా తయారయ్యి ఉంది.అతడిని సాదరంగా పిలిచింది. గోపీ హెచ్చరికను గురించి తనెలా ఊహించాడో చెప్పమంది.అదే విధంగా ముందు ముందు తన ముఖ్యమైన పనుల్లో ఇలానే హెచ్చరించమని చెప్పింది.
గోపీ అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానంగా తనకున్న విద్య వల్ల సమస్యను గురించి మాత్రమే చెప్పగలనని ..అదీ కొన్ని గంటల ముందు మాత్రమేనని ..దానికి పరిష్కారాలు,నివారణలు ఎవరికి వారే చూసుకోవాలని చెప్పాడు.
మిగతా తనకు కావల్సిన సమాచారాన్ని అనుమానాలన్నీ గోపీ ని అడిగి నివృత్తి చేసుకొని. చివరగా తన కార్యకలాపాలగురించి మిగతా విసయాల గురించి ఏదైనా విశయం బయటకు పొక్కితే ముందుగా బలయ్యేది తనే నని హెచ్చరించి ఓ సూట్ కేసును ఇచ్చిపంపింది. బరువుగా ఉన్న సూట్ కేసును అందుకొని నేరుగా సించన వాళ్ళింటికి వెళ్ళాడు.
అప్పటికే ఖనిజ సించనలు ఫ్రెష్ అయి ఉన్నారు.గోపీ సూట్ కేసును ముగ్గురూ కలిసి ఓపన్ చేసారు. గుండెలు గుభిల్లుమన్నాయి అందరికీ సుమారుగా 50లక్షలు దాకా కట్టలు కటలు పేర్చి ఉన్నాయి. అంతా పాతనోట్లే …కుముద్వతి ముందు చూపుని అభినదించుకొన్నారు. సించనకు ముందే మాటాడుకొన్నట్టుగా 10లక్షలు లెఖ్ఖగట్టి ఇచ్చేసారు. గోపీ ఇప్పుడు వాళ్ల దృష్టిలో ఓ పేద్ద హీరో .పెద్దమ్మకు ఫొన్ చేసి ఆరోగ్యాన్ని విచారించారు. తను కులాసాగానే ఉన్నానని …కంగారుపడవలసిందేమీ లేదని చెప్పింది. ఖనిజ ఆమె తొట్రుపాటును గమనించి నవ్వుకొంటూ తము ఇంటికెళుతున్నామని చెప్పి బయలు దేరి పోయారు.
ఇంటికిరాంగానే ఆ డబ్బును ఏం చేయలో అది చేసి ఇంటిలో ఏం చెప్పాలో అది చెప్పి నోరు మూయించేసారు అక్కా తమ్ముళ్ళిద్దరూ ..డబ్బు లేనప్పుడు ఇబ్బంది కాని డబ్బు ఉన్నఫ్ఫుడు మాటలకు సాకులకు ఇబ్బందేం ఉనడన్నట్టుగా భీం సేన్ రావుకు సించన ద్వారా ఏదో ఐ టీ ఇబ్బందని చెప్పి 10లక్షల దాకా ముట్ట చెప్పారు.అలా అన్ని వైపులా తమ వైపు అనుమనం రాకుండా అన్ని ఏర్పాట్లూ చేసుకొన్నారు.
ఇప్పుడు తాము డబ్బున్న జాతోళ్ళు … జీవన విధానం మారింది. ఇల్లు మారింది. కొద్దిగా కాస్ట్ లీ యేరియాకి మారారు. కొత్త కొత్త అలవాట్లొచ్చాయి.
ఆరునెలలు తిరిగేలోగా ఖనిజ బాగా తేటబడింది.కుందనపు బొమ్మలా తయారయ్యింది. శారద దోరమాగిన పండైతే రావుకు తీరుబడి తగ్గి బాగా చురుకయ్యాడు. ఈ ఆరునెలల్లో అక్కా తమ్ముళ్ళిద్దరికీ తమ పెద్దమ్మ గురించి గాని కుముద్వతి గురించి గాని తీరుబడిగా మాటాడుకొనే అవకాశం రాలేదు.
అలా చాలా రోజుల తరువాత అక్కా తమ్ముళ్ళిద్దరూ తీరుబడిగా కలుసుకొనే అవకాశం దొరికింది.
తన గదిలో కూచొని ఏవో సినిమా ప్రోగ్రాములు చూస్తున్న గోపీ దగ్గరికి వచ్చింది ఖనిజ .
లేచి కూచొని ఏంటే …. ఇలా వచ్చావ్..మళ్ళీ ఏదైనా ప్లాన్ చేసావా…. అంటూ ఆమెను తేరిపారా చూసాడు. బుగ్గల్లోకి రక్తం బాగా చిమ్మి నిండుగా కనిపిస్తున్నాయి. మనిషి బాగా చిక్కబడి నిండుగా కనిపిస్తోంది.జబ్బలు తొడలు బాగా కండబట్టి ఎత్తుగా కనిపిస్తున్నాయి.
వాడి చూపులనుండి తప్పించుకొంటూ అవున్రా …ఉన్నది తింటూ కూచొంటే ఎన్నాళ్ళని చెప్పు….కుముద్వతి ఏం ఫొన్ చేయలేదా…
గోపి:- లేదక్కా తను మనని కలిసిన తరువాత అబ్రాడ్లోనే ఉంటోందట.తన తమ్ముడు తన మీద హత్యప్రయత్నం ఎనుక ఎవరెవరున్నారో తెలుసుకోవడానికి….అలా అని సించనే చెప్పింది.
అవున్రా నాతోటి కూడా చెప్పింది..అలా అని తననే నమ్ముకుంటే మన పనులు సాగవు కదా…
మరేం చేయమంటావే ..నీవూ ఏం చెప్పకుండా మిన్నకున్నావు.పెద్దమ్మ ఐతే అప్పటినుండి ఐపే లేకుండా పోయింది.
ఖనిజ వాడి మాటలకు పెద్దగా నవ్వేసింది.
తనేదో చెబితే నవ్వేస్తోందేమిటి ఇది పిచ్చిదానిలా…. అనుకొంటూ వింతగా చూసాడామె వైపు.
ఖనిజ పడీ పడీ నవ్వింది.ఆమె నున్నటి కురులు మొహమంతా పరుచుకొనేసాయి. వెనక్కి తోసుకుంటూ నవ్వు ఆపుకొంది.
ఆ నవ్వేమిటే…..
పెద్దమ్మను తలచుకొంటే నవ్వొచ్చిందిరా…..
ఎందుకూ..అని అడిగాడు అయోమయంగా
ఓరి వెర్రి నాగన్నా ఆ రోజు పార్టీలో నీకన్నా సించన కన్నా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. పెద్దమ్మే అందుకే తను మనకు మొహం చాటేసింది.
తను చివర్లో చూసాడు కాబట్టి పెద్దమ్మ నగ్నంగా కనిపించింది..అప్పుడప్పుడూ కుముద్వతి తనూ ఏదో మాటాడుకోవడం తప్పిస్తే తనకు ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం దొరకలేదు. ఏం జరిగిందే..అన్నాడు పార్టీని గుర్తుకు తెచ్చుకొంటూ..
ఆ చాలానే జరిగిందిరా..

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

గోపి:- ఆ అన్నాడు నోరు వెళ్ళబెడుతూ..
పెద్దమ్మ నీవు కుముద్వతితో ఉన్నప్పుడు వచ్చి కూచొంది.
ఆ కూచొని ?
ఛీ వెధవా ..
గోపి:- నీవుకూడా వచ్చావుగా ..ఏం జరిగిందో చెప్పూ…
కుముద్వతి నీమీద స్వారీ చేస్తున్నప్పుడు ..నీ దాన్ని లొట్టలేసుకొని చూసింది.
గోపి:- అవునా …అవునూ పెద్దమ్మ లొట్టలేసుకొని చూసిందని నీకెలా తెలుసు?
కుముద్వతి తనతో మాటాడుతోంటే విన్నలే…
గోపి:- అంతేగా..అన్నాడు సులభంగా..
ఒసోస్ . .. తనని కుముద్వతి ఆమె అసిస్టెంటు ఇంకొతను ఇంకో ఆమె ముగ్గురూ తనని పీల్చిపిప్పి చేసారనుకో అంది ఖనిజ గొప్పగా
గోపి:- మరి పెద్దమ్మ ఏం అడ్డు చెప్పలేదా అడిగాడు ఆత్రంగా వొళ్ళు వేడుక్కుతుండగా..
ఊహూ … తనకు అంతమంది అలా కమ్మేస్తుంటే కనీసం నేనున్ననే ఇంగిత ౙ్ఞానం కూడా లేకపాయె..లేచి లేచి కుముద్వతిని ఆ తెల్లోడిని ముద్దులాట్టం లోనే సరిపోయింది.
గోపి:- అవునా మరి నీవేం చేయలేదా…. .అన్నాడు పెదాలను బిగబెట్టుకొంటూ
చంపుతా వెధవా..
గోపి:- సరి సరి పెద్దమ్మ ఎలా వుందే..అన్నాడు ఆశగా..
ఓ సూపర్రా అసలు తనని అంత అందంగా ఉంటుందని ఊహించలేదు. తను చీరల మీద పెద్దదిగా కనిపిస్తుందే కాని నిజానికి చాలా బాగా ఉంటుంది.
గోపి:- అవునా…. మరి ఆ రోజు పార్టి గురించి నీతో మళ్ళీ ఏమీ మాటాడలేదా..
ఊహూ లేదు. అవునూ …నీవేంటీ.. పెద్దమ్మ గురించి అంత ఇంట్రెస్టు చూపిస్తున్నావు.
ఏం లేదే నీవు చెప్పేదాన్ని బట్టి తనని ఊహించుకొంటున్నా ..అంత దగ్గరుండీ తనని చూడలేకపోయానే అని.
ఛీ పాడు బుద్దులూ నీవూను ..తనని చివర్లో చూసావుగా..
గోపి:- ఏ చూట్టమో ఏమో ప్రాణాలు ఉగ్గబెట్టుకొని ఉంటే..అదే నాకు కాస్త అవకాశం దొరికుంటేనా..
ఏం చూసేవాడివిరా..
గోపి:- నీవు నా దాన్ని చూసావుగా…. అలానే నేను పెద్దమ్మదీ
ఒరేయ్ గలీజోడా నేనేమీ కావాలని నిన్ను చూడలేదు. అంది ఉడుక్కొంటూ…
కావాలని కాకపోతే తప్పనిసరై చూసావు అంతేగా..
ఆ ఆ అంతే అంతే
గోపి:- అలానే నేను కూడా పెద్దమ్మ ఎలా కుమ్మించుకొనేదో చూసి తరించేవాడిని.
ఛీ ఇలా పచ్చిగా మాటాడితే నేనెళ్ళిపోతా అంది బెదిరిస్తున్నట్లుగా..
గోపి:- అక్కా నిజం చెప్పవే ..పచ్చిగా చూట్టమే తప్పని సరైనప్పుడు మాటాడుకోవడంలో తప్పేముంది.
ఇంకా మాటాడితే ఆ సంభాషణ ఎటెళ్ళుతుందో తనకు తెలుసు..కాని తప్పదు.ఐనా వాడు తన తమ్ముడు.తనతో కాకపోతే ఇంకెవరితోమాటాడుకోగలదు తను ..అనుకొని నోరు అదుపులో పెట్టుకొంటే అన్నీ బాగానే కనిపిస్తాయి వినిపిస్తాయి అంది తలపై మొట్టికాయ వేస్తూ.. ..
గోపి:- అక్కా నీవెప్పుడూ నాకు ఓ పేద్ద పజిల్లా కనిపిస్తావు… ఓ వైపు ఇంటి గురించి మాగురించి ఆలోచిస్తావు అదే సమయంలో ఎదురుగా నీ వయసు వాళ్ళు ఆనందాల్లో మునిగి తేలుతుంటే బెల్లం కొట్టిన రాయిలా ఉంటావు..
గట్టిగా నిట్టూరిస్తూ .. అదే నాయనా జీవితమంటే అంది బాబలా పోజిస్తూ …
బొంగేం కాదూ .ధైర్యం లేదను
ఒరేయ్ నీ మాటలను అర్థం చేసుకోలేనంత వెర్రి దాన్ని కాదు. ఒక ఆడది ధైర్యం చేస్తే ఫలితాలు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి తెలుసా
గోపి:- ఏం ఫలితాలో ఏమో తల్లీ …. కళ్ళెదుటే పెద్దమ్మ రంకు చేస్తుంటే నోరెళ్ళబెట్టుకొని చూసిన దానివి .ఇదేమని నిలదీయకపోయావు.
ఒరేయ్ తనని నిలదీస్తే మన గురించి కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది.
నీవేమైనా చెప్పక్కా .. పెద్దమ్మ అంత తొందరగా వారితో కలిసిపోయిందంటే నాకు అస్సలు నమ్మబుద్ది కావట్లేదు. అంజనం వేసి చూస్తే మొత్తం తెల్సి పోతుంది.
వద్దురా అంత పని చేయవద్దు ఇతరుల జీవితాల్లోకి తొంగి చూట్టం కోసం కాదు నీవు ఆ విద్యల్ని నేర్చుకొంది.
గోపి:- డబ్బు సంపాదించడానికి మాత్రమా… అన్నాడు వెటకారంగా
ఖనిజ గతుక్కుమంది వాడి మాటల ఆంతర్యానికి … అంటే ఇతరులంటే మన రక్త సంబందీకులను మినహాఇంచమని..
ఏమోలే అక్కా ..నీతో మాటాడుతోంటే నాకు పిచ్చెక్కేలా ఉంది ..ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని …
అదే నేను కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నా …సించన సహాయం తీసుకొందామంటే అది తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ఫారెన్ వెళ్ళి ఉంది.నేనొక్కదాన్నే అంటే నాకు ధైర్యం చాలట్లేదు.
గోపి:- పోనీ పెద్దమ్మ సహాయం తీసుకొందామా…. ఎటూ తనకి కొద్దిగా అనుభవం ఉందిగా …
అదిగో మళ్ళీ పెద్దమ్మంటావు…
గోపి:- నేనేం దర్శిణీ ,కుముద్వతీల లాగా తనని అనుభవిస్తానని అనుకొంటున్నావా.. తను నాకూ పెద్దమ్మేగా వేరే దారిలేదు కాబట్టి కదిపి చూసా…
నీ బుద్ది నాకు తెలుసురా మొండి వెధవా.. సరే కాని కదిపి చూస్తా కాని తనని ముగ్గులోనికి దింపిన తరువాత ఎటువంటి వెధవ్వేశాలూ వేయకూడదు.
గోపి:- లేదు లేదు ప్రామిస్ ..అంత దాకా ఎందుకు నేను అలాంటి వాడినయ్యుంటే ఇంట్లో మీరందరూ లేరా… ? నాకున్న విద్యల ద్వారా మిమ్మల్ని లొంగదీసుకొనేవాడిని కాదా …?
ఖనిజ ఉలిక్కిపడింది వాడి మాటలకు ..కంగారును కప్పి పుచ్చుకొంటూ ..అలా గాని చేసావో చంపి ఉప్పు పాతరేస్తా వెధవా అని బెదిరించింది.
గోపీ కూడా తన మాటలకు నవ్వేసాడు. తను అటెళ్ళగానే పెద్దమ్మ గురించి ఎందుకు అంత కలవరపడుతోందో అర్థం కాలేదు…ఏదో విశయం దాగుంది. ముందు తనతో మాటాడే అవకాశం దొరికితే అప్పుడు తెలుస్తుంది అనుకొని సాలోచనగా తల పంకించాడు.
తెలుగు సెక్స్ వీడియోస్

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు
 http://telugustorieskathalu.website
http://www.telugustorieskathalu.biz
https://freetelugusexstories.com
https://telugu-sexstories.net
https://telugumasala.website
https://telugusexstorieslo.com
https://telugusexstories.website
https://telugusexstorieskathalu.net
https://telugusexstories.desi

 

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!