మంత్రాలు – చింతకాయలు 15

telugu sex stories శయన శరీరాన్ని తన మీదేసుకొని కూచొని తనలో తన వీర్యాన్ని నింపాలి అదీ నియమం . తనకుదగ్గరికొస్తున్నట్టుగా ఉంది. కాని శయన బరువెక్కువగా ఉంటం వల్ల తన తొడల మీద నిలవడం లేదు ఒక్కోసారివెనుకకో ఇంకో సారి పక్కకో జారిపోతోంది. అక్కడికీ తన తొడలను తన నడుం చుట్టూ వేసుకొని నడుం పట్టుకొని ప్రయత్నిస్తున్నాడే కాని కష్టమైపోతోంది. ఖనిజను దగ్గరకు పిలిచి శయనను పట్టుకొమ్మనట్టుగా సైగ చేసాడు.రానట్లుగా తల అడ్డంగా తిప్పింది. గోపీ కోపంగా చూసే సరికి తప్ప దన్నట్టుగా వచ్చింది. గోపీ బాసింపట్టు వేసుకొన్నట్లుగా కూచొని శయననువెనుకకు వంచి ఖనిజకిచ్చాడు. ఖనిజ కూడా గోపీకి ఎదురుగా అలానే కూచొని శయన పొట్ట చుట్టూ చేతులేసివాల్చిపట్టుకొంది. గోపీ తన దాన్ని శయనలోనికి దూర్చుతుంటే ఖనిజ కళ్ళు విప్పార్చుకొని చూసింది. గోపీకూచొని అలానే గుముకిస్తూ ఉంటే తను శయనను గట్టిగా పట్టుకోవడం లో తన సళ్ళు తన చేతుల మధ్యనలిగిపోతున్నాయి. ఇంతలో గోపీ కళ్ళు అరమూతలేసుకొంటూ మంద్రంగా మంత్రాల్ని ఉపసం హారం చేస్తూ శయన నడుమునుపట్టుకొని దగ్గరకు లాక్కొని తన వీర్యాన్ని ఏక దాటిగా పిచికారీ చేసాడు. ఎపుడైతే వీర్యాన్ని చిమ్ముతూ మంత్రాన్ని ఉపసం హారం చేసాడో తనలోని శక్తి శాంతిస్తూ శయన గర్భం లోనిలిచింది. అందుకు గుర్తుగా శయన కొద్దిగా కదులుతూ కను రెప్పల్ని పటపటా కొట్టింది. తనని అలానే తన మీదకూచో బెట్టుకొని మంత్ర పుష్పాన్ని వామాచార పద్దతిలో సమర్పించాడు. శయనకు పూర్తిగా స్పృహ రాసాగింది.ఒళ్ళంతా చెమటతో తడిసిపోయి ఉంటే తన్ను తాను చూసుకొంది. నగ్నంగా గోపీ ఒళ్ళో నడుం చుట్టూ తొడలేసుకొని కూచొని ఉంది. మానమంతా మంటబెడుతూ ఉంది. గజ్జెలుతడిసి అట్టగట్టి ఉన్నాయి. వాడిని తోసేస్తూ దిగ్గున లేచి నిలబడి పక్కనే ఉన్న నైటీని చుట్టబెట్టుకొంటూ కీచుగాఅరిచింది. ఖనిజ కాని గోపీ కాని ఏమీ మాటాడకుండా ఉండేసరికి తనకు ఎక్కడలేని కోపం వచ్చేసింది.రేయ్ ఇద్దరూ కలిసిఏం చేసార్రా నన్ను అని అరుస్తూ నోటికొచ్చినట్టు అలా తిడుతూ ఉంటే ఇద్దరూ కూడబలుక్కొన్నట్లుగా మౌనంగాఉండిపోయారు. తిట్టి తిట్టి అలుపొచ్చేసింది శయనకు. చివరగా ఒరేయ్ మీ ఇద్దరినీ పోలీసులకు పట్టించి పుట్టగతులు లేకుండాచేస్తా చూడండి అంటూ బయలు దేరబోయింది. అప్పుడు నోరు విప్పింది ఖనిజ.నోరు ముయ్యవే బజారు దానా ..పొలీసులూ అదనీ ఇదనీ అంటే నీవు ఈ దేశంవదలి పోలేవు.
శయన కంగుతింది.ఖనిజ అలా గట్టిగా అరిచేసరికి.
ఖనిజకు ముక్కుపుటాలు అదిరిపోతుండగా …ఏం సందు దొరికింది కదా అని పార్టీలో ఇద్దరు ముగ్గురితో పడుకున్నప్పుడు రాలేదా ఈ ఆవేశం…మేం చేస్తే మాత్రం ఉలుకొచ్చిందేం? పార్టీలోనూ, ఇక్కడా జరిపిన నీ బండారం మొత్తం వీడియోలో రికార్డ్ అయ్యి వుంది.. నీవు పతిత్తులా రోడ్డుకెక్కి కూయాలను కొంటే మాకన్నా నీకే ఎక్కువ నష్టం. ఐర్లాండుకు వీసా దొరకదు. అక్కడ మీరు పెట్టిన పెట్టుబడులంతా బ్లాక్ చేస్తారు.విదేశాల్లో సెటిల్ అయిన నీ ఇద్దరి పిల్లలనూ వెనక్కి పంపేస్తారు….
శయనకు నోటి మాట రాలేదు,ఈ పిచ్చిది తనని ఇలా ఎమోషనల్ గా బ్లాక్ మైల్ చేస్తోంది అనుకొని నోరు పెగల్చుకొని ఒసేవ్…. మీరు నా బిడ్డల్లాంటి వారే….
ఆ.. ఆ ..బిడ్దల్లాంటి వారే….. కాని బిడ్డలు కాదుగా..అందుకే మెడపట్టి గెంటబోయావు.మీ బార్యభర్తల విలాసాలకు మా కుటుంబాన్ని బలి చేసారు. ఒకే రక్తం పంచుకు పుట్టిన వారైనా మీ ఆయన బ్రతుక్కీ మానాన్న బ్రతుక్కీ ఎంత తేడా చూడు.నక్కకీ నాగలోకానికీ ఉన్నంత తేడా.. మీరేమో విదేశాల్లో స్థిర పడతారా మా నాన్నేమో వెధవ గుమాస్తా గిరి చేసుకొంటూ బ్రతికేయాలా..ఛీ ….బిడ్డల్లాంటి వారనే దానికి నీకు కనీస అర్హతన్నా ఉందా..అంది ఖనిజ చీదరించుకొంటూ
శయనకు లోలోపల ఏదో తట్టింది. దీనికేదో రహస్యం తెలిసినట్టుంది… అందుకే ఎదురు దాడి చేస్తోంది…ఇక్కడ తను తగ్గి మాటాడక పోతే కొంపలంటుకుపోతాయి అనుకొని .భాదగా మొహం పెట్టుకొంటూ ఇంతకూ మీకేం కావాలర్రా ..
గోపీ తెల్లబోయి చూస్తున్నాడు ఇద్దరినీ ఇంత సీన్ క్రియేషను అవసరమా అని.అనుకొంటే శయనలో తాను ప్రవేషపెట్టిన శక్తిని తలచుకొంటే పెద్దమ్మే తన మనస్పూర్తిగా పనులు చేసి పెట్టగలదు…కాని అక్కేమిటీ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తోందీ అనుకొంటూ ఇద్దరినీ మార్చి మార్చి చూస్తున్నాడు.
అప్పటికి ఖనిజ కూడా శాంత పడింది.
ఖ:- సునేత్ర గారమ్మాయి ఫల్గుణీతో మాకు కొన్ని పనులున్నాయి ..తనతో మాకు ఎటువంటి పరిచయం లేదు. మీకు బాగా పరిచయాలున్నయిగా …ఆ విశయం మాటాడదామనే మొన్న నీ ఇంటికొచ్చింది.నీవు విశయం తెలుసుకోకుండా అనుమానంతో మమ్మల్ని ఇంటి నుండి గెంటబోయావు….
సునేత్రగారమ్మాయా.. ఆ పిచ్చిదీ దాని అమ్మ ఇద్దరూ ఇప్పుడు ఎక్కడో విదేశాలో ఉన్నారుగా ..ఐనా ఆ వావి వరుసులు లేని దానితో మీకేం పనో తెలుసుకోవచ్చా …
వావి వరుసలు నీకున్నాయా పెద్దమ్మా అంది నర్మ గర్భంగా..ఖనిజ
గతుక్కుమంది శయన ..అంటే ఏమిటే నీ ఉద్ద్యేశ్యం అంది ..విశయం రూడి అయిపోతుండగా..
ఇంకా ముసుగులో గుద్దులాటెందుకులే పెద్దమ్మా…నీకు పుట్టిన పిల్లలూ మేమూ ఎవరు ఎవరికి పుట్టామో ఎవరికి తెలుసు …అంది భాదగా తల దించుకొంటూ…
గోపీ చివ్వున తలెత్తి చూసాడు.
ఖనిజ వాడిని అర్థం చేసుకొన్నట్లుగా చూసి దగ్గరికెళ్ళి వాడి భుజం మీద అనునయంగా చేయిని వేసి తట్టింది.
శయనకు గుండె ఆగినట్టయ్యింది.ఇంత కాలం గుట్టుగా లాక్కొచ్చిన రహస్యం దీనికెలా తెలిసిందబ్బా అనుకొంటూ ..అదేదో మీ అమ్మా నాన్నలనే అడగక పోయావా అంది.
వారిని అడిగి నిలదీయాల్సిన అవసరం లేదులే పెద్దమ్మా …
శయనకు ఇంకా విశయాన్ని దాచుకోవాల్సిన అవసరం ఏం కనిపించలేదు…ఒహో అందుకేనా కొడుకుతో నన్ను పడుకోబెట్టింది.
గోపీ ఇబ్బందిగా కదిలాడు ఆ మాటతో
ఖనిజ వాడి వీపును తడుతూ ..ఒకరకంగా అందుకే అనుకో …
మరి నీ సంగతేమిటో అంది శయన చురుగ్గా..
చూడు పెద్దమ్మా నీ మాటను అర్థం చేసుకోలేంత వెర్రి దాన్నేం కాదు నేను ..నాకు కొన్ని కట్టుబాట్లున్నాయి. నేను మీలాగా కాదు. …కట్టుబాట్లను తెంచుకోవాల్సి వస్తే అది ఏదైనా అవసరం ,పరమార్థం ఉండి నా భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకొంటే అప్పుడు అలోచిస్తా… అంతే కాని ముందూ వెనుకా ఆలోచించుకోలేంత వెర్రి దాన్నేం కాదు.
గోపీకి విశయం కొద్ది కొద్దిగా అర్థం అవుతోంది..అలాగే తన అక్క ఖనిజ మనసు కూడా…
శయనకు కొద్దిగా ధైర్యం వచ్చింది.ఖనిజ మాటలతో …సరేలేవే ఖనీ ..నీవు తల చెడుపుకొని మమ్మల్ని కూడా ఇబ్బంది పడమంటే ఎలా …?నేనేం చేయాలో చెప్పు.
నిన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నామని అనుకోవద్దు పెద్దమ్మా …మేం తలచుకొంటే నీ ప్రమేయం లెకుండానే నీతో పనులు చేయించుకోగలం… కుముద్వతితో ఉన్నప్పుడు గోపీ హెచ్చరించడం నీవు చూసేవుంటావు. అలానే ఇప్పుడు నీ మీదకూడా ఒక శక్తి పని చేస్తూ ఉంది.
శయనకు భయమేసింది. తన మీద క్షుద్రశక్తులను ప్రయోగించారా…అనుకొని చుట్టూ పరిసరాలను గమనించింది. ఏవేవో ముగ్గులూ మూలికలూ అవీ ఉన్నాయి చిందర వందరగా.. తన వొంటిమీద కూడా పూలూ పసుపూ కుంకమలు జల్లి ఉన్నాయి…వెన్నులో వణుకొచ్చేసింది.న్ న్ నాకు ఏం కాదుగా..అంది తడబడుతూ..
గోపీ తేలిగ్గా నవ్వుతూ లేదు పెద్దమ్మా అంత భయంకరమైన శక్తులేవీ నీ మీద ప్రయోగించలేదు…కేవలం నిన్ను ఇక్కడకు రప్పించడం మాత్రమే మా ఊద్ద్యేశ్యం అంటూ ఖనిజ వైపు కోరగా చూస్తూ..అది నిన్ను భయపెట్టడానికే అలా అంటోంది.
ఖనిజ చప్పున పట్టేసింది. దొరికిపోయినట్లుగా దొంగ నవ్వు ఒకటి మొహం మీద పులుముకొంది.
శయన ఏడ్పు మొహం పెట్టింది.
ఖనిజ భయపడవలసింది ఏం లేదు లేవే… అంటూ తన దగ్గరగా వెళ్ళి ఓ తువ్వాలును ఇచ్చింది..స్నానం చేయమన్నట్టుగా..
శయన గబ గబా బాత్రూంలో దూరింది.
శయన వచ్చేంతలో గోపీ ఖనిజలు గదంతా శుభ్రం చేసి వాతావరణాన్ని తేలిక చేసారు.
ఒళ్ళూ మనస్సూ రెండూ స్నానంతో తేలిక చేసుకొని శారద బట్టలను వేసుకొని ఫ్రెష్ గా వచ్చింది శయన.
గోపీ ఆమెను చూస్తూ ఇంత సేపూ ఈమెనేనా తను దెంగిందను కొని ఆశ్చర్య పడిపోయాడు.
ఖనిజ తినడానికి స్నాక్స్ లాంటి చిరుతిళ్ళను ఏర్పాట్లుచేసింది.
మళ్ళీ పూజలూ అవీ ఇవనీ అంటే తనెక్కడ జడుసుకొంటుందోనని.శయనకు ఏమాత్రం అనుమానం రాకుండా జాగ్రత్తగా మాటాడసాగారు.

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

శృంగార మధనం: సంజయ్

ఒక కుటుంబం

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

మంత్రాలు – చింతకాయలు

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

ఇది నా మొదటి కథ

ఖర్కోటఖుడు

సునీత- నా కలల రాణి

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

ఇప్పుడు చెప్పవే పల్గుణీని ఎందుకు కలవాలనుకొంటున్నావు. అసలు మీ ప్లాన్ ఏమిటీ..ఈ బొడ్డోడు..ఇవన్నీ ఎప్పుడు నేర్చుకొన్నాడు..అంటూ ప్రశ్నలేసింది శయన ..
పెద్దమ్మా నీతో ఇంకా దాచాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. వీడు నేర్చుకొన్న విద్యలు కేవలం పొట్టకూటి కోసమే కాదు.అంతకు మించి ఏదైనా సాధించాలని, అలా అని వీడిని పూర్తి స్థాయి మంత్రగాడినిని కూడా చేయలేదు…ఒక స్థాయి వరకు మాత్రమే కొద్దిగా డబ్బు సంపాదించుకొని ఎక్కడైనా పోయి హాయిగా బతికేయాలని అంతే…అంటూ పెద్ద పెద్ద వార్ని తమ మాట వినేలా చేసుకొనే క్రమం మొత్తం చెప్పింది.
శ:- అలాంటప్పుడు నీ మంత్ర శక్తుల ద్వార గుప్త నిధుల్లాంటివి సాధించుకోవచ్చు కదా…
గో:- లేదు పెద్దమ్మా వాటికి బలి కార్య క్రమాలు చాలా పెద్ద పెట్టునుంటాయి.అది అంత మంచి ఆలోచన కాదు.
ఖ:- నీ షేర్ నీకిస్తా లేవే ..ముందు వారితో పరిచయం చేయించు .మిగతా కథ మనోడు నడుపుతాడు..
ఏం షేరో ఏమో తల్లీ ..నీ అలోచనలు వింటేనే భయమేస్తోంది.
ఖనిజ నవ్వేస్తూ ..ఏం భయం లేదు లేవే..కొండకు వెంట్రుకేసి లాగుతున్నాం అంతే.. .
గోపీ చప్పున వెంట్రుక కాదే మొద్దూ.. ఆతులేసి లాగుతున్నాం వస్తే కొండొస్తుంది లేక పోతే ఆతు తెగుతుంది..అన్నాడు గబ గబా …
ఖనిజ శయనలిద్దరూ పెళ్ళున నవ్వారు వాడి మాటలకు.
శయన నవ్వు ఆపుకొంటూ మొత్తానికి అక్కా తమ్ముళ్ళిద్దరూ డబ్బు సంపాదించడానికి బాగా చెడిపోయార్రా.. కేవలం మాటల వరకు మాత్రమేనా..లేక పోతే అడ్వాన్స్ అయ్యారా..?
ఖ:- ఛీ… మేము నీలా గా కాదు లేవే ….
శయన మొహం చిన్న బోయింది…అది గమనించిన గోపీ.. ఎందుకే మాటి మాటికీ పెద్దమ్మను అలా దెప్పి పొడుస్తావు.ఏ పరిస్థితుల్లో వారు అలా కమిట్ కావాల్సివచ్చిందో..ఏం ఇప్పుడు జరిగిన దాన్ని మనమేమైనా ఊహించామా.. ..
నా ఉద్ద్యేష్యం ..పెద్దమ్మని ఏడ్పించాలని కాదురా.. వాగుడుకాయా…
నీ వేమైనా చెప్పు పెద్దమ్మని ఇంకో మాటన్నావంటే ఊరుకొనేది లేదు.
ఖ:- ఊరుకోకపోతే ఊరేగు,అంటూ మూతి మూడు వంకర్లు తిప్పింది.
గోపీ నవ్వేస్తూ .. దీనికేం తక్కువలేదు..నువ్వు చెప్పు పెద్దమ్మా ….. దాన్ని నేను కంట్రోల్ లో పెడతా..
ఖ:-అందుకేనిన్ను వాగుడుకాయా అనేది. పెద్దమ్మ రొమాంటిక్ లైఫ్ ఎలా ఉండేదో తెలుసుకొందామని అలా మాటాడా ..ఏం పెద్దమ్మా ..మాకూ కాస్త చెప్పచ్చుగా..
శయన సిగ్గుపడిపోయింది ఖనిజ మాటలకు ..ఛీ పోకిరి ముండా ..అందుకే అన్నా మీరిద్దరూ బాగా చెడిపోయారని
గోపీ :- సిగ్గుపడుతుంటే పెద్దమ్మ చాలా అందంగా ఉంది కదక్కా….. ఇప్పుడే ఇంత అందంగా ఉంటే వయసులో ఎలా ఉండేదో…
శ:- ఏయ్ నేనేమనా వయసై పోయిన ముసలి దానిలా కనిపిస్తున్నానా …
గోపీ.చప్పున అందుకొంటూ పెద్దమ్మా నీవు ఎవర్ గ్రీనే …. అక్క ఇందాకా వీడియో తీసింది. నీవు ఎంత అందంగా ఉన్నావో చూస్తే నీకే మతిపోతుంది.
శ:- ఒరేయ్ దుర్మార్గుల్లారా…. నన్ను నాకు తెలీకుండా వాడుకుందే కాకుండా….. దాన్ని వీడియో తీసి నాకే చూపించాలనుకొంటున్నారా…… మిమ్మల్నీ.. కోసి ఉప్పు పాతరేయాలి అంది ఉడుక్కొంటూ
మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు
 http://telugustorieskathalu.website
http://www.telugustorieskathalu.biz
https://freetelugusexstories.com
https://telugu-sexstories.net
https://telugumasala.website
https://telugusexstorieslo.com
https://telugusexstories.website
https://telugusexstorieskathalu.net
https://telugusexstories.desi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!