మంత్రాలు – చింతకాయలు 18

telugu sex stories ఒరేయ్ భీమూ మెల్లగారా అంటూ వెనక్కి వాలింది శయన. పైకి లేచి నిలబడి అమె తొడలను పట్టుకొని కాస్త ముందుకి లాగి తన దాన్ని ఆమె పూకుముందుంచాడు. అతడి గుండు ఆమె పూ రెమ్మలకు తగిలిందే తడవు ఆమె ఆత్రంగా ముందుకు జరిగి లోపలకి పెట్టేసుకొంది.అలా పెట్టేసుకోవడంతో ఆమె ఒంట్లో జలదరింపులాంటిది వచ్చి చేతులూ కాళ్ళూ చిన్నగా ఒణకడం గమనించాడు రావు. ఆమెను నిదానించడానికి రావు కదలకుండా అలానే నిలబడి ఆమె నడుం చుట్టూ చేతులేసి పెదాలను అందుకొన్నాడు. తొడలు రెంటినీ బాగా ఎడంగా జరిపి ముందుకు జరిగింది శయన. రావు మెల్లగా పంపింగ్ స్టార్ట్ చేసాడు. శయనచేతులను వెనక్కి పెట్టుకొని వాలి
ఆయనకు అనువుగా తొడలు తెరచిపెట్టుకొని మెల్లగా బిర్రుగా దిగుతున్న ఆదెంగుడిని ఆస్వాదిస్తోంది.రావుకు ఆ ఎత్తు కరెక్ట్ గా సరిపోయింది. ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా సర్రు సర్రునదూసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. అసలు ఆ సంబందం మొదలయ్యిందే అలా … చాలా కుటుంబాలకు మల్లే తాముకూడా ఆ వంటిల్లునే తమ రహస్య పడక గదిని చేసుకొన్నారు. అందుకే వారిద్దరికీ అంత కిక్కు. రావు స్పీడును పెంచుతుంటే శయన మెల్ల మెల్లగా ఒక తొడను ఎత్తిపెట్టుకొంది. ద్రవాలు బాగా ఊరి రావు గుండును మరింత బిర్రుగా గట్టిగా తయారు చేస్తుంటే ఒకచేత్తో ఆమె నడుము,ఇంకో చేత్తోఆమె తొడను పట్టుకొని
ముని వేళ్ళమీద లేచి లేచి బలంగా కుమ్ముతున్నాడు రావు. తొడలు రెంటినీ బాగా ఎడంగా జరిపి ముందుకు జరిగింది శయన. రావు మెల్లగా పంపింగ్ స్టార్ట్ చేసాడు. శయనచేతులను వెనక్కి పెట్టుకొని వాలి ఆయనకు అనువుగా తొడలు తెరచిపెట్టుకొని మెల్లగా బిర్రుగా దిగుతున్న ఆదెంగుడిని ఆస్వాదిస్తోంది.రావుకు ఆ ఎత్తు కరెక్ట్ గా సరిపోయింది. ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా సర్రు సర్రునదూసుకెళ్ళిపోతున్నాడు. అసలు ఆ సంబందం మొదలయ్యిందే అలా … చాలా కుటుంబాలకు మల్లే తాముకూడా ఆ వంటిల్లునే తమ రహస్య పడక గదిని చేసుకొన్నారు. అందుకే వారిద్దరికీ అంత కిక్కు. రావు స్పీడును పెంచుతుంటే శయన మెల్ల మెల్లగా ఒక తొడను ఎత్తిపెట్టుకొంది. ద్రవాలు బాగా ఊరి రావు గుండును మరింత బిర్రుగా గట్టిగా తయారు చేస్తుంటే ఒకచేత్తో ఆమె నడుము,ఇంకో చేత్తోఆమె తొడను పట్టుకొని ముని వేళ్ళమీద లేచి లేచి బలంగా కుమ్ముతున్నాడు రావు. శయన నోటి వెంట చిన్నగా మూలుగులు బయలు దేరినాయి. నోటివెంట వెచ్చగా ఆవిర్లు వస్తుంటే లాగి లాగిరావు నోట్లో నోరు పెట్టేస్తోంది.
రావు ఆమె రెండు తొడలను తన చేతుల మీద వేసుకొని తొడలను రెంటినీ బాగా విడదీసాడు. శయన ముప్పావుబాగం వెనక్కి వాలి గోడకు తలను ఆనించి పెట్టింది. చేతుల మీద ఆమె ఎద్ద పెద్ద తొడలను రెంటినీ పట్టుకొని కుమ్ముతూ ఆమె నోట్లో నోరు పెట్టి లాలాజలాన్నిపీల్చుకోసాగాడు. శయన పిరుదులు బండకు ఒత్తుకొని ఎర్రగా కందిపోతున్నాయి రావు స్పీడుకు. కాలి పట్టీలు ఘల్లు ఘల్లు మని శబ్దం చేస్తూ ఒళ్ళంతా కదిలిపోతుంటే ఊ అంటూ శయన పైకి లేచి రావు మెడచుట్టొ చేతులేసి ముందుకు జరిగింది.. రావు చట్టుక్కున ఆమెను పైకి లేపి చేతుల మీదుగా ఆమె రెండు పిరుదులను పట్టుకొని కుమ్ముతూ వెనక్కి తిరిగిగోడకు ఆనించిపెట్టి కుమ్మసాగాడు.ఆ కుమ్ముడికి ఆమె సళ్ళు ఎగెరెగిరి పడుతూ రావు ఛతీ మధ్య ఇరుక్కొనినలుగుతున్నాయి. శయన ఆయన కళ్లలోకి మత్తుగా చూస్తూ ఎదురు దెంగుతోంది. రావు చేతులలో బలం తగ్గినట్లయ్యి ఆమె తొడలను కిందకు వదిలాడు.
ఇద్దరూ ఆత్రంగా నేల మీదకు జారారు. రావు వెల్లకిలా పడుకొని తన దండాన్ని నిట్టనిలువుగా లేపిపెట్టుకొన్నాడు.అదే ఆత్రంతో శయన పైనుండి రావును ఆక్రమించుకొని బలంగా లేచి లేచి కుమ్ముకోసాగింది.చల్లటినేలమీద రావు శరీరం వేడెక్కి పోతూ చెమటలు పట్టేస్తునాయి, అలా చక చకా దెంగి శయన తనకు దగ్గరపడినట్ట్లుగా మూలిగి భీమూ అంటూ వెనక్కి వాలింది. రావు తనని వెనక్కి తోసి రెండు చేతులలో ఆమె తొడలను తన భుజాల మీద వేసుకొని గొంతుకూచొని లాగి లాగినాలుగు దెబ్బలేసాడు.శయనకు అయిపోయింది రావును దగ్గరకు లాక్కొనేసింది. రావు కూడా ఆమె మొత్త చితికిపోయేలా అదిమిపెట్టి దెంగుతూ లోలోపలకు చొచ్చుపోయే ప్రయత్నం చేస్తూఒక్కసారిగా బలంగా అదిమాడు. శయన తన బలమైన తొడలను బలంగా వెనక్కి తోస్తూ ఉంటే అంతే బలంగారావు తన మొడ్డను ఆమె పూకులోనికి తోసేస్తూ ఆమె పెదవులను కరచిపట్టుకొన్నాడు.
ఇద్దరూ ఒకే సారి తమతాపాన్ని వదిలేసుకొన్నారు. రావు తన లావాని చాలా సేపటి వరకూ చిమ్ముతూనే ఉన్నాడు. వెచ్చగా తనలోరావు తనలో కరగిపోతూ ఉంటే శయన ప్రాంచం మొత్తం మరచి సడిలిపోయింది.ఖనిజ అలా నాన్నతో మాటాడి శయనతో మాట్లాడానికి ఒప్పీయడం, నాన్న ఇటు రావడం ఏమీ తెలీని గోపీ డైరెక్ట్ గా ఆమెతో తాడో పేడో తేల్చుకోవాలని శయన వాళ్ళింటికొచ్చాడు. తీరా ఇక్కడికొచ్చాక నాన్న నేరుగా శయన వాళ్ళింటికి రావడం గమనించి పక్కకి తప్పుకొన్నాడు. కాసేపైయ్యాక ఇంటి వెనుక వైపునుండి వచ్చి వంట గదిలోనికి తొంగి చూసాడు.లోపల నాన్న పెద్దమ్మను దెంగి తూర్పారడబెట్టడం చూసి ఆశ్చర్య పోయాడు.అంటే అక్క చెప్పింది నిజమేనన్నమాట.వీరి మధ్య ఈ రకమైన సంబందం ఉంది కనుకనే ఆమె తట్టుకోలేకపోయిఉంటదనేది కూడా ఊహించాడు.అంటే తన అమ్మకూ పెదనాన్నకూ కూడా ఈ రకమైన సంబందం ఉంది. ఆ విశయం వీరి నలుగురికీ మళ్ళీ తనకూ,
ఖనిజకూ కూడా తెలుసు. అందరి రంకునూ ఒక్కసారిగా తలచుకొని వేడెక్కిపోయాడు. అలా ఆలోచిస్తూ ఊరంతా తిరిగి ఇంటికొచ్చేసాడు. ఇంటికొచ్చేసరికి నాన్న ఎదురుగా వచ్చాడు.ఈయనతో మళ్ళీ ఏం గొడవో అనుకొని పక్కకి తప్పుకోబోయాడు. ఒరేయ్…. . అడ్డ గాడిదా ఇలా రా. . . నీతో మాట్లాడాలి ,అంటూ లాన్లోనికెళ్ళాడు. ఇక తప్పడన్నట్టుగా వెళుతుంటే అమ్మ ఎదురుగా వస్తూ చప్పున తల దించుకొని వెళ్ళిపోయింది. ఖనిజ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ ఉంది. ఏమయ్యింది వీళ్ళకు అనుకొంటూ నాన్న ఎదురుగా నిలుచొన్నాడు. ఏరా. . . అక్క చెప్పింది నిజమేనా …? గోపీ తెల్లబోయాడు.ఈమె ఏం చెప్పిందీ ఈయన దేని గురించి అడుగుతున్నాడు అని తికమక పడి …ఖనిజ వంక చూసాడు. ఆమె నవ్వును ఆపుకొంటున్నట్టుగా ఉంది. ఛీ ఏంటీ కన్ ఫ్యూషను అనుకొని ..
అబ్బే అదేం లేదు నాన్నా …అన్నాడు. ఏది ..ఏం …లేదు ?అన్నాడు ఈసారి ఈయన తెల్లబోతూ అదే. . . మీరడిగేది దేని గురించో తెలీదు అందుకనీ … అందుకని నీవు దేని గురించి అనుకొంటున్నావు? అదీ అదీ..అంటూ నసిగాడు. ఖనిజ శారదలిద్దరూ ఫక్కున నవ్వారు. గోపీ తలగోక్కొని ఏమో. . . మీరే చెప్పండి ,మీరు దేని గురించి అడుగుతున్నారో అన్నాడు. నీతో నేను ఏమీ చెప్పలేను కాని కాస్త వావి వరుసలు చూసుకొని ప్రవర్థించు. డబ్బు ఎలా సంపాదించాలో మీ అక్క చెబుతుంది సరేనా …ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి సమస్యలూ లేవు. అన్నింటినీ సర్దేసాను. ..సరే నా ఇదేదో తిక్కమేళం లా ఉంది అనుకొంటూ సరేనంటూ తలఊపాడు. ఆయన లేచి అటెళ్ల గానే అమ్మా. . . తింటాని ఏమైనా పెట్టవే అంటూ వంట గదిలోనికెళ్ళాడు. వాడిని చూస్తూనే శారద జడుసుకొని బయటకొచ్చేసింది. ఏదైనా పెట్టమంటే బయటకు పారిపోతుందేమిటి ఈవిడా…అనుకొంటూ..ముందు ఆ పిల్లి కళ్ళ దాన్ని అనాలి ,,అది ఏం చెప్పిందో ఈయన దేని గురించి చెప్పాడో ఈవిడకు ఏం అర్థం అయ్యిందో తెలుసుకోవాలి….అనుకొని ఖనిజ గదిలోనికెళ్ళాడు. లోపల ఖనిజ అడీ పడీ నవ్వుతోంది. ఒసేవ్ రాక్షసీ ఏం జరిగిందే. . .

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

శృంగార మధనం: సంజయ్

ఒక కుటుంబం

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

మంత్రాలు – చింతకాయలు

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

ఇది నా మొదటి కథ

ఖర్కోటఖుడు

సునీత- నా కలల రాణి

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

అంటూ ఆమెను పట్టుకొని లాగి బెడ్ మీదకు తోసాడు.. ఖనిజ కెవ్వున కేకవేసి..దిండు దీసి వాడి మీదకు విసిరింది. విసయం చెప్పమంటే …నవ్వుతావా.. నిన్నూ అంటూ బెడ్ మీదకు దూకాడు. అంతలో శారద చేతిలో స్నాక్స్ లాంటివి తీసుకొని లోపలకొచ్చింది.ఆమె రావడం తో ఇద్దరూ తగ్గారు. శారద ఇచ్చిన ప్లేటును తీసుకొని వారగా కూచొంటూ . చెప్పవే ఖనీ నాన్నతో ఏం చెప్పావు ? ..ఆయన ఏం అడుగుతున్నారో?. . ఏం చెప్పాలో అర్థమే కాలేదు. ఈ సారి శారద ఖనిజ లిద్దరూ మళ్ళీ నవ్వారు. అదిగో మళ్ళీ … అన్నాడు గోపీ ఉడుక్కొంటూ ఖనిజ నవ్వు ఆపుకొంటూ నాన్నకు మొత్తం చెప్పేసా ..ఆయన అదే అడుగుతున్నారు…నీకు నాన్నతో మాటాడిన విశయం తెలీదు కాబట్టి కాస్త గందరగోళం పడ్డావు అంతే అంది. గోపీ కాస్త తేలిక పడ్డాడు. నాన్న సపోర్ట్ కూడా ఉంటే తమ పని ఇంకా సులువు అవుతుందని అనుకొని మరి మీరెందుకు నవ్వుతున్నారు అని అడిగాడు.
శారద నవ్వు కొంటూ గబుక్కున అటునుండి లేచి వెళ్ళిపోయింది. ఈవిడకేమయ్యింది ? కాలు ఒక చోట నిలపకోలేకపోతోంది? అదేం లేదురా ఆవిడ నీవు పెద్దమ్మతో ఉన్న వీడియో చూసింది. నీ దాన్ని చూసి జడుసుకొంటోంది. గోపీ సిగ్గుపడిపోయాడు…ఏం మాటాడలో తెలీకుండా ఉండిపోయాడు. ఖనిజే చెప్పింది. నాన్నకు మొత్తం చెప్పారా..ఆయన పెద్దమ్మతో మాట్లాడారంట.. ఆవిడ మనమీద ఎటువంటి కోపాలేవీ పెట్టుకోలేదని చెప్పి భరోసా కూడా ఇచ్చిందంట…వీలు చూసుకొని వస్తానని కూడా చెప్పిందంట. ఈ సారి నవ్వడం గోపీ వంతయ్యింది. నవ్వు ఆపుకొంటూ ఈయన ఆ ఇంటికెళ్ళకుండా ఉంటే చాలు … ఖనిజా తికమక పడి అదేంట్రా అలా అంటున్నావ్ ..ఈయన తనతో మాటాడానికైనా వెళ్లలి కదా.. ఇంతలో శారద వచ్చింది. చూడవే నాన్నను పెద్దమ్మ వాళ్ళింటికి వెళ్ళొద్దని అంటున్నాడు వీడు అంది ఖనిజ శారదను తమతో కలుపుకొంటూ గోపీ ఇద్దరినీ తేరిపార చూసి…నేను ఉదయాన్నే చూసా. . .
నాన్న పెద్దమ్మ వాళ్ళింటిలో ఉన్నాడు.అక్కడా..అంటూ ఆగిపోయాడు. అక్కడ ? అంది కుతూహలంగా ఖనిజ … అక్కడా…. నాన్న పెద్దమ్మతో… ఓస్ అంతే కదా…అది మనకి ముందే తెలుసు కదా ..ఆ విశయం గుర్తు చేసే నాన్నను మాటాడి రమ్మని నేనే చెప్పి పంపాను.ఏం అమ్మా నువ్వు కూడా ఉన్నావు కదా..వీడు కొత్తగా చెబుతున్నాడు. శారద గోపీ మనసు గ్రహించినదై..అటువంటి వారితో అలానే మాటాడాలిరా ..అందుకే మీ నాన్న ఆ ఇంటికెళ్ళాల్సి వచ్చింది. వారిద్దరి దెంగులాటని తలచుకొంటూ… ఓ అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేసుకొంటున్నరో మీకిద్దరికీ తెలుసన్న మాట… అన్న మాట కాదురా.. ఉన్న మాటే…అంది ఖనిజ శారద మౌనంగా తల దించుకొంది. ఖనిజ కన్ను కొట్టి అది కాదురా గోపీ తెలిసిన విశయాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు తోడుకొంటున్నావు. జరిగిందేదో జరిగి పోయింది.ఇప్పుడు మన ముందరున్నది ముగిసిపోయిన వీరి కథ కాదు… అది నాకూ తెలుసే … కాని జీర్ణించుకోవడానికి కాస్త కష్టంగా,,ఉంది అందుకే అడిగా.. ఏం పర్లేదు కాని.. నీవు ఏం అడగాలను కొంటున్నావో సూటిగా అడిగేసేయ్..
మనస్సులోని భారం తగ్గిపోతుంది..అంది ఖని. ఏమ్మా . . . పెద్దమ్మకూ నాన్నకూ …నీకూ పెదనాన్నకు మళ్ళీ మీ నలుగురి మధ్య ఉన్న సంబందం గురించి అక్క చెప్పినప్పుడు నేను నమ్మలేదు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూసాను. దాని వల్ల మీరు శారీరకంగా సుఖపడింది తప్పితే ఆర్థికంగా ఎదగడానికి వాళ్ళవైపునుండి ఎటువంటి సహకారం లభించలేదనిపిస్తోంది.కాని మేము మా ఎదుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొద్దిగా ముందుకు ఆలోచించాల్సి వచ్చింది.పెద్దమ్మ ఇంటికొచ్చినప్పుడు ఈ ప్రస్తావన ఖచ్చితంగా వస్తుంది, మిమ్మల్ని తప్పు పట్టడం లేదు.మీరు ఏ పరిస్తితుల్లో అలా కమిట్ అయి ఉంటారో నేను అర్థం చేసుకోగలను.అదుకని ముందే చెబుతున్నా… శారద మౌనంగా ఉండిపోయింది. ఖనిజ అందుకొంటూ గోపీ ఆ విశయాన్ని నువ్వు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.ఆ విశయాలన్నీ నేను ముందే చెప్పాను.ఇక ఆ విశయం వదిలేసేయ్..
మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు
 http://telugustorieskathalu.website
http://www.telugustorieskathalu.biz
https://freetelugusexstories.com
https://telugu-sexstories.net
https://telugumasala.website
https://telugusexstorieslo.com
https://telugusexstories.website
https://telugusexstorieskathalu.net
https://telugusexstories.desi

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!