మంత్రాలు – చింతకాయలు 25

telugu sex stories అప్పటికే నవమి అన్న సహాయంతో వచ్చిందివాడు దూరంగా నిలబడి సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు.ఫల్గుణి రాంగానేవణుకుతున్న శరీరంతో లేచి ఎదురెళ్ళింది నవమి.ఆమె స్థితిని చూసి మనసులోనే జాలిపడింది ఫల్గుణి.
ఆమెను సోఫాలో కూచోబెడుతూ చెప్పమ్మా ఏదో మాటాడాలన్నావు. , , అదేదో ఇంటిలోనే చెబితే సరిపోయేదికదా  స్థితిలో గెస్ట్ హౌసుకు రావాల్సిన పనేముంది?
నాకు ఇక్కడ మనశ్శాంతింగా ఉంటుందే పల్లూ . . అది సరే కాని . . నన్ను క్షమించగలవా అంటూకన్నీళ్ళెట్టుకొంది.
ఫల్గుణి కంగారుపడిపోయింది. . .ఏమ్మా అంత పెద్ద పెద్ద మాటలంటున్నావుఏమైందే. . . అంటూ దగ్గరగాకూచొంది.
:-నిన్ను చాలా భాధ పెట్టానే . . ఒక్కగానొక్క కూతురివి . . .నీ అచ్చటా ముచ్చటా తీర్చకుండా ఆస్థి గొడవల్లోఆస్థిని ఎక్కడ పంచీయవలసొస్తుందో నని నిన్ను దూరం చేసుకొన్నా. . . ఒకే ఇంట్లో ఉన్నా మనమధ్య ఎంతదూరం పెరిగిపోయిందో చూసావా. . .నా చెడు తిరుగుళ్ళతో ఇంటిని నిర్లక్ష్యం చేసాను . . .అందుకే ఇప్పుడుక్షమించమంటున్నా అంది గొంతు పూడుకుపోతుండగా . . .
ఫల్గుణి కరిగిపోయింది ఆమె మాటలకు ఒక్క క్షణం మొత్తం మరచిపోయిందిమమ్మీ అంటూ ఆమెనుచుట్టేసుకొంది.
ఒకరినొకరు ఓదార్చుకొంటూ చాలా సేపు అలా ఉండిపోయారు
నవమి కాస్త తేరుకొన్నాక కాస్త వైన్ ఇయ్యవా పల్లూ . . .నీ చేతులతో వైన్ తాగి ఎన్నాళ్ళయ్యిందో 
ఫల్గుణి లేచి రెడ్ వైన్ ను రెండు గ్లాసులలో పోసి తీసుకొని వచ్చిందిఇద్దరూ కలసి మూడు సిప్ లయ్యాక బాగాకలసి పోయారు. . . నవమి పల్లూ  విశయం అడగనా. . .
చెప్పు మమ్మీ . . . ఇంకాస్త వైన్ పోతూ. . .
నీకెవరైనా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా . . .ఉంటే చెప్పవే . . నీవు కోరినట్లుగా పెళ్ళి చేసి ఇస్తా.. 
ఫల్గుణి సిగ్గుపడుతూ అబ్బే అలాంటిదేం లేదు మమ్మీ . . 
ఇంతకు మునుపులాగా నా దగ్గర ఏమీ దాచుకోవాల్సింది ఏమీ లేదే నేను మారిపోయాను. . .ఇప్పుడు నిన్నుసంతోషపెట్టడమే నాకు కావాలి . . చెప్పు ఎవరైనా ఉన్నారా. . .
ఫల్గుణి మురిపెంగా లేరు మమ్మీ .. . . 
పోనీ హాలిడేయ్స్ కి విదేశాలకెళుతుంటావుగా . . .అక్కడ ఫ్రీ కోర్స్ ఏదైనా తీసుకొన్నావా . . 
ఫల్గుణి  అన్నట్లుగా తల ఊపింది.
ఒకరినొకరు ఓదార్చుకొంటూ చాలా సేపు అలా ఉండిపోయారు
నవమి కాస్త తేరుకొన్నాక కాస్త వైన్ ఇయ్యవా పల్లూ . . .నీ చేతులతో వైన్ తాగి ఎన్నాళ్ళయ్యిందో 
ఫల్గుణి లేచి రెడ్ వైన్ ను రెండు గ్లాసులలో పోసి తీసుకొని వచ్చిందిఇద్దరూ కలసి మూడు సిప్ లయ్యాక బాగాకలసి పోయారు. . . నవమి పల్లూ  విశయం అడగనా. . .
చెప్పు మమ్మీ . . . ఇంకాస్త వైన్ పోస్తూ. . .
నీకెవరైనా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా . . .ఉంటే చెప్పవే . . నీవు కోరినట్లుగా పెళ్ళి చేసి ఇస్తా.. 
ఫల్గుణి సిగ్గుపడుతూ అబ్బే అలాంటిదేం లేదు మమ్మీ . . 
ఇంతకు మునుపులాగా నా దగ్గర ఏమీ దాచుకోవాల్సింది ఏమీ లేదే నేను మారిపోయాను. . .ఇప్పుడు నిన్నుసంతోషపెట్టడమే నాకు కావాలి . . చెప్పు ఎవరైనా ఉన్నారా. . .
ఫల్గుణి మురిపెంగా లేరు మమ్మీ .. . . 
పోనీ హాలిడేయ్స్ కి విదేశాలకెళుతుంటావుగా . . .అక్కడ ఫ్రీ కోర్స్ ఏదైనా తీసుకొన్నావా . . 
ఫల్గుణి  అన్నట్లుగా తల ఊపింది
చిలిపి పిల్ల అందుకే బాగా ట్రిప్ లకు వెళుతుంటావా. . .
ఛీ లేదే . . . నా ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ మీద వెళుతుంటా అంతే.. . .అక్కడ కూడా బైసెక్స్ లాంటివేం లేవు . . మిగతానా స్నేహితులు ఇష్టపడతారు కాని నాకెందుకో ఇష్టం ఉండదు అందుకని ఓన్లీ గర్ల్స్ థెరపీ తీసుకొంటా . . .
ఇలా రా. . . అని దగ్గరగా కూచోబెట్టుకొని ఏదీ. . . చూడనీ అంటూ తన చేతిని తీసుకొంది నవమి
ఛీ . . .ఏంటీ చూసేది అంటూ చేయిని వెనక్కి లాక్కొంది ఫల్గుణి 
ఒసేయ్ పిచ్చిపిల్లా . . నీ మీద అనుమాన పడుతూ అడగడం కాదే . . . నీవు ఎంత వరకూ ఫిట్టోతెలుసుకోవడానికే అంతే. . . అంటూ చేతిని తీసుకొని తన అరచేతిని తన చెంపల మీద ఉంచుకొంది.
ఫల్గుణి కి కొంత వింతగా అనిపించింది.కాని ఏమీ మాటాడలేదు
నవమి తన అరచేతులని తన చెంపల మీద ఆనించుకొని తీస్తూ నీవింకా చిన్న పిల్లవేనే . . .నా బంగారుకొండఅంటూ తనని దగ్గరికి లాక్కొని తన తలలో వేళ్ళను జొనిపి రాసిందిఫల్గుణికి కళ్ళు చెమర్చాయితన తలనుఅమ్మ వొళ్ళో పెట్టి హాయిగా కళ్ళుమూసుకొంది.
నవమి తలను అలా రాస్తూ ఏదో చెబుతోందిఫల్గుణికి   అంటూ ఊకొడుతూ వింటోంది.
కాసేపయ్యాక కాళ్ళు నెప్పిగా ఉన్నయంటూ నవమి లేచి బెడ్ మీదకు తీసుకెళ్ళింది ఫల్గుణిని . . .
ఫల్గుణి చిన్న పిల్లలా లేచి బెడ్ మీదకెళ్ళింది.
తనని పక్కనే పడుకోబెట్టుకొని తన జబ్బల మీద రాస్తూ ఏదో చెబుతూ ఉంటే ఫల్గుణి ఇన్నేళ్ళుగా దూరమైనతల్లిప్రేమను ఆస్వాదిస్తూ  కొడుతోంది.
నవమి తన వ్రేళ్లతో తన చేతుల మీద రాస్తూ మెల్లగా కిందకొస్తూ ఆమె వీపు మీద నుండి పిరుదులపై తొడలపైజార్చి రాయ సాగింది.
ఫల్గుణి అన్నీ మరచిపోయి . . .చిన్నగా నవ్వుతూ చక్కిలిగిలిగింతలుగా ఉందే అంటూ నవ్వింది చిన్న పిల్లలా . . .
నవమి ఏమీ మాటాడకుండా అలా రాస్తూనే తన బొడ్డు మీదుగా రాస్తూ సళ్ళపై నుండి కళ్ళ మీద,తలపై నుండివీపు మీదుగా వేళ్ళతో రాస్తూ చాలా సహజంగా ఆమె పూవుపై కూదా రాస్తోందిఫల్గుణి కి రోమాలునిక్కబొడుచుకొంటూ హాయిగా ఉంది  చర్యలకు.. . రెండు చేతులనూ తల కింద పెట్టుకొని నవమి మాటలకు కొడుతూ హాయిగా కళ్ళు మూసుకొంది
తల్లీ కూతుళ్ల బంధం అంటే ఇదే కాబోలనికొని.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!