మంత్రాలు – చింతకాయలు 29

telugu sex stories గోపీ హతాశుడై పోయాడు ఆమె మాటలకు.చిన్నప్పటి నుండి ఖనిజే తన లోకం . . .మంచైనా చెడ్డైనా అన్నీ తన తోనే . . అమ్మా నాన్నల కన్నా ఖనిజనే తాను ఎక్కువుగా నమ్మాడు.అటువంటిది ఇప్పుడు కష్టపడి ఇంత చేస్తే చీప్ గా తీసిపారేస్తోంది. డబ్బు రాంగానే తనకు ఇంత పెద్దరికమా లేక తన దృష్టిలో తన విలువ ఇంతేనా. . . చెప్పేదేదో చెప్పే రీతిలో కాకుండా బురిడీ బాబాలకు మల్లే దక్షిణో వెయ్యిన్నూటపదహార్లో ఇచ్చి చేతులు దులుపుకొనే వాడిలా కనిపిస్తున్నానా . . .ఛీ మాటకూ మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయమో కాని మనుషుల మనస్తత్వాలు మారవు కదా అని లోలోపలే కుమిలి పోసాగాడు. 
వాడు ఏమీ మాటాడకుండా అలా బెల్లం కొట్టిన రాయిలా నిలుచుండిపోవడంతో . .ఖనిజ కాస్త స్థిమిత పడింది. తను మాటాడిన తీరు మననం చేసుకొని నొచ్చుకొంది. ఛ తాను అలా మాటాడకుండా వుండాల్సింది. వాడు ఎంత భాధపడ్దాడో ? అనుకొని అది కాదురా గోపీ అంటూ సర్ది చెప్పబోయింది.
అప్పటికే గోపీ కళ్ళు ఉగ్రంగా తయారయ్యి ఉన్నాయి.వాడు చూసిన చూపుకు ఒక్క క్షణం ఖనిజ వొళ్ళు ఝల్లుమంది.క్రింది పెదాలను పళ్లతో పట్టి కొరుకుతూ హుంకరిస్తూ విసురుగా అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయాడు.
మనిషి మారిపోవడానికి డబ్బు ప్రధాన కారణమైతే విచక్షణకోల్పోవడానికి కూడా డబ్బే కారణం కావడం విచిత్రం.
గోపీ కూడా సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు . . అంత వరకూ ఖనిజ వాడిని అదుపు చేస్తూ వచ్చింది కనుక తన శక్తి తనకు తెలియరాలేదు. ప్రయోగం ఉప సంహారం అన్నీ ఖనిజ సమక్షంలోనే చేసే వాడు కాబట్టి తన ఆలోచన కూడా అంత వరకే ఉండిపోయింది.
ఇప్పుడు తిరస్కార భావంతో ఉడికిపోతున్నాడు.ఉదయాన్నే టిఫిన్ల దగ్గరా మద్యానం భోజనాల దగ్గరా ముభావంగా ఉండిపోయాడు. ఖనిజ మాట్లాడినా ఏమీ మాటాడలేదు.
ఇవేమీ తెలియని శారద భీం సేన్ రావులు మామూలుగానే మాట్లాడారు.కాని వీరిద్దరి సంగతిని పసిగట్టలేక పోయారు.
గోపీ తింటున్న అన్నం కూడా ఖనిజ దయా బిక్షలాగ కనిపించింది.తినలేకపోయాడు. చేతులుకడుక్కొని వెళ్ళిపోయాడు. రాత్రి కూడా భోజనం చేయలేకపోయాడు.ఏదో బందువుల ఇంట్లో గెస్ట్ లాగా అంటీ ముట్టినట్టు వుండిపోయాడు.
ఖనిజ చూసీ చూడనట్టు ఉండిపోయింది.
అలా గోపీ తనింట్లోనే తాను పరాయి వాడిలాగా మసలుకోసాగాడు.
భీం సేన్ రావుకు ఎక్కడో ఏదో తేడాగా అనిపించింది.కాని కనుక్కోలేక పోయాడు.
ఒంటరిగా రెండు రోజులు కూడా ఇంటిలో ఉండలేక పోయాడు.కారేసుకొని దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు.
రాత్రైనా వాడు ఇంటికి రాక పోయేసరికి శారద ఫోన్ చేసింది.నాట్ రీచబల్లో ఉంది. 
వస్తాడులే అనుకొని మిన్నకుండి పోయింది.భోజనాల దగ్గర వాడి ప్రస్తావన వచ్చినా ఎవరూ సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. ఖనిజ కూడా తేలిగ్గా తీసుకొంది.
కారేసుకొని వెళ్ళిపోయిన గోపీ దారీ తెన్నూ లేకుండా దూరంగా వెళ్ళి ఒకచోట ఆగాడు.కనుచూపుమేరలో ఒక్క ఊరుకూడా కనిపించడం లేదు. తాను పరధ్యానంగా ఎంత దూరం వచ్చేసాడో తనకే తెలియడం లేదు. ఆకలి దంచేస్తోంది.చుట్టూ చూసాడు. 
దూరంగా పాడుబడ్ద ఓ దేవాలయం కనిపించింది.కారేసుకొని ముందుకెళ్ళడమా లేక కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని బయలదేరడమా అని తర్జన బర్జన పడి కాసేపాగిపోదాం లే అనుకొని ఆ దేవాలయం దగ్గరికెళ్ళాడు.
అదో గ్రామ దేవతాలయం . . .పూజలు లేక భిన్నమయి శిథిలావస్తలో ఉంది. హుస్సూరుమంటూ దేవాలయ ప్రాంగణంలో కూచొన్నాడు.చేతులూకళ్ళూ తిమ్మిరెక్కిఉంటంతో మెల్లగా నిదురలోనికి జరుకొన్నాడు.ఇంతలో పక్కలో ఎవరో కూచొన్నట్టుగా అనిపించి దిగ్గున లేచి కూర్చొన్నాడు. ఎదురుగ ఏదో ఆకారం లాంటిది కనిపించింది.ఎవరూ అని అడిగాడు.ఎటువంటీ సమాధానం రాలేదు. గద్దించి అడిగాడు. కీచుగా అరుస్తూ లేచి వెళ్లిపోయిందా ఆ ఆకారం. గోపీకి అర్థమయ్యింది ఏదో వామాచార శక్తి ఆ ప్రాంతంలో తిరుగుతోందని. . . వేరే ఎవరైనా అయి ఉంటే భయంతో ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడమో లేదా చేతులూ కాళ్ళూ చచ్చుబడేలా మైండ్ బ్లాంక్ చేసుకొనేవారు.గోపీకి అంతో ఇంతో మంత్ర శాస్త్రంలో ప్రవేశం ఉంది కాబట్టి భయపడలేదు.అది మళ్ళీ వస్తుందని ఊహించి అక్కడే బాసింపట్టేసుకొని కూచొన్నాడు. అతడు ఊహించినట్లుగానే దూరంగా ఓ కుంటి వాడు వచ్చినట్లుగా కుంటుతూ వచ్చిందాకారం.
ఏం కావాలని గద్దించి అడిగాడు.
ఆ ఆకారం నీకేం కావాలని అడిగింది.ప్స్చ్. . . నా సమస్యలతో నీకు నిమిత్తం లేదు.నీ దారిన పో . . . లేదా నా దారిన పోతా. . . అన్నాడు గోపీ నిర్లిప్తంగా. .
ఆ ఆకారం కిచ కిచా నవ్వి ఓరి బక పక్షీ . . సమస్త జీవజాలమూ స్త్రీ యోని నుండి పుట్టిన వారే. . ఆ రకంగా అందరూ స్త్రీ స్వరూపాలే. . . లింగభెదంతోనే వాడుమగ, ఇది ఆడ అని పొరబడుతున్నారు. ఆ భేధంతోనే సమస్యలు కొని తెచ్చుకొంటున్నారు మానవులు.ఈ తర్కం అర్థంతో పని లేదు కాబట్టి తక్కిన జీవజాలం అంతా తమ పరిధులలొ సంతోషంగా పుడుతూ మరణిస్తూ ఉన్నాయి.ఇది అర్థం చేసుకొన్న నాడు ప్రతి మానవుడూ ప్రకృతి స్వరూపాలే. . .ఫో ఫోరా పోయి ఎక్కడ పోగొట్టుకొన్నావో ఆక్కడేవెదుకు నీ ఆనందం నీకు లభిస్తుంది అంటూ చీకట్లో కలిసిపోయిందా ఆ ఆకారం.
ఇదో పిచ్చి మాలోకం అనుకొంటూ లేచి వెళ్ళబోతూ. . ఆ శక్తి చివరి మాటలు గుర్తుకు తెచ్చుకొన్నాడు. అందరూ ప్రకృతి స్వరూపాలే. . . ఎక్కడ పోగొట్టుకొన్నామో అక్కడే వెదకాలి . . .అంటే తాను ఎవరి మీద విరక్తి పెంచుకొన్నాడో వారి ద్వారానే తన ఆనందాన్ని పొందాలి. యెస్ అనుకొంటూ మనసులోనే ఆ వామశక్తికి నమస్కారాలు చెబుతూ కారెక్కి వచ్చేసాడు. 
ఇంటికి చేరే సరికి తెల్లవారుతూ ఉంది.తొలికూడి కూసింది. బ్రహ్మాండంలోని అమృతశక్తి భూమ్మీదకు నెమ్మదిగా పరచుకొంటూ ఉంది.కారును ఇంటి ముందరే నిలబెట్టి చెరువుగట్టుకెళ్ళి తాంత్రిక సంధ్యావందనం చేసి,తడి బట్టలతో ఇంటికొచ్చి అమ్మను లేపాడు. నిద్దుర కళ్లతో తలుపు తీసిన శారదకు వాడి అవతారాన్ని చూసి విస్తుబోయింది. ఏరా ఇప్పుదా రావడం అదీ తడిసిన బట్టలతో. . .అంటూ టవెల్ ను తెచ్చి ఇచ్చింది. గోపీ ఆమె కాళ్లను నమస్కరించి అమ్మా . . నేను ప్రకృతి శక్తిని సాధించడానికి నీవు గణక స్త్రీ కావాలి. . .కాగలవా అంటూ అడిగాడు.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!