మంత్రాలు – చింతకాయలు 30

By | May 8, 2018
0

telugu sex stories శారద ఆశ్చర్యపోయింది వాడి మాటలకు. . తాను గణక స్త్రీ అవడమా. . . అదీ కన్నకొడుకుతో . . .అసలు వీడికి గణక స్త్రీ అంటే ఏమిటో తెలుసునా . . అని అనుమనమొచ్చింది.పూర్వం తంత్ర శాస్త్ర సాధకులు తమ వామాచార అవసరాలకు అమ్మయిలను ఎత్తుకెళ్ళి వారిని ఈ సాధనలో శిక్షణిచ్చేవారు. అలాంటి స్త్రీలు కేవలం ఆ రకంగా మాత్రమే పనికొచ్చేవారు. ఊరు, సామాజిక జీవనం అంటే ఏమిటొ తెలియక అడవుల్లో కొండ గుహల్లో జీవించేవారు.మంత్ర తంత్ర శక్తులు చేతి వ్రేళ్లతో ఉంచుకొని సాధకులకు సహాయపడేవారు.కాల క్రమేణా తంత్ర శాస్త్ర ప్రభావం తక్కువైపోవడం తో వీరి ఉనికికూడా మాయమవుతూ ఉంది. అక్కడక్కడా చెంచులూ ఎరుకలూ బుడబుక్కలూ . . ఇలా తెగ జాతికి చెందిన కులాలో అతి కొద్దిమంది మాత్రమే గణక స్త్రీలుగా ఉంటున్నారు. అదీ సాధకులు ఒక నిర్ణీతమైన పరిపక్వత వచ్చిన తరువాత . . కుల దేవత లేదా సాధనా శక్తి ఆదేశం మేరకు ఒకరినొకరు చూసుకోవదం జరుగుతుంది.అలా కాకుండా మధ్యే మార్గంగా ప్రస్తుత కాలంలో సాధకులు భార్యలనో వరుసైన వారినో గణక స్త్రీలుగా వాడుకొంటున్నారు. 
అలాంటిది వీడు తల్లిని నన్ను అడుగున్నాడేమిటా అని విస్తుపోయి చూసింది.
గోపీ ఆమె మనసును అర్థం చేసుకొన్నట్టుగా అమ్మా .. నీ అనుమానం నాకు అర్థం అయ్యింది.కాని మనం ఇంకా మోసపోకుండా ఉండాలంటే నీవు గణక స్త్రీ గా మారక తప్పదు.
మనం మోసపోయామా ? ఎలా ? ఎవరి చేతిలో?
అవునమ్మా అక్క చేతిలో మనం మోసపోతున్నాం . .ఫల్గుణి ,సునేత్ర గార్ల నుండి మొత్తం వసూలయ్యింది దాదాపు వందకోట్లు.మనకిచ్చింది కేవలం 6-7 కోట్లు . . అడిగితేఅ అంతా తనిష్టం అంటోంది.అలా అని తనని బలవంతం చేసి లాక్కోలేము. గుట్టు రట్టయ్యి మొదటికే మోసం వస్తుంది.రేపు తను ఏ ఫారెన్ లోనో స్థిరపడి ఎవడినైనా పెళ్ళి చేసుకొంటే మనకొచ్చేది చిప్పే. . .ఈ విశయం నాన్నకు కూడా తెలుసు . .తెలిసీ ఏమీ మాటాడకుండా ఉన్నాడు. అలా అని నోరు విప్పి మాట్లాడలేడు. ఎందుకంటే తన ప్రియురాలు శయనను నేను అనుభవించానని కోపం ఉండవచ్చు.
గోపీ మాటలకు వాడి ఆలోచనా విధానానికి శారద నోరు తెరుచుకొని ఉండిపోయింది. వాడింకా అల్లరి చిల్లరగా తిరిగే చిన్నపిల్లాడు కాదు. వాడి ముందు చూపు చాలా దూరం వెళ్ళింది అనుకొని. . .నేను మాటాడతా లేరా. . అదేం చేసినా మన మంచికే గా. . .

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *