మంత్రాలు – చింతకాయలు 31

By | May 9, 2018
0

telugu sex stories ఉదయాన్నే శారద టిఫిన్ల దగ్గర ఖనిజను కదిపింది.ఏమే ఖనీ నీ యూరోప్ ప్రయణం ఎప్పుడే అని?
ఫ్లాట్ క్లియరెన్స్ రావాలే . . . అంత వరకూ యూనివర్సిటీలో లాస్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రింద ఉంటుంది. జీ పీ ఎ ద్వార చేస్తోంది కదా . . రిజిస్త్రేషను కొద్దిగా లేటు . . .బహుశా వచ్చే రెండు మూడు నెలల్లో బయలు దేరాల్సిఉంటుంది.అంటూ పెసరట్టు ఇంకోటేసుకొంది. 
గోపీ మౌనంగా తింటున్నాడు. 
మరి జీతం ఎంత మాత్రం ఉంటుందేమిటి? అంది శారద చట్నీ వేస్తూ. . 
మన కరెన్సీలో దాదాపుగా 3-4 లక్షలదాకా ఉంటుంది.అది కాకుండా టూషన్లాంటివి చెప్పుకొంటే అదనగా మరో లక్షదాకా అందవచ్చు. . .అంది ఖనిజటీ తాగుతూ 
పరవాలేదే. . జీతానికి జీతం, తిరగడనికి సునేత్ర గారిచ్చిన కారు , ఇల్లూ . . .నీవు జీవితాంతం హాయిగా బ్రతకేయవచ్చు. ఇంటికేమాత్రం పంపుతావేమిటి? 
ఇంటికా ఎందుకూ. . . ఇంటికి కావాల్సింది ఏర్పాటు చేసా కదే. . .మరీ ఇబ్బందైతే అప్పుడు చూద్దాం లే. . అంటూ కోరగా గోపీని చూస్తూ లేచి వెళ్ళిపోయింది.
తను అటెళ్లగానే శారద వాడిపోయిన మొహతో గోపీ వైపు చూసింది. 
గోపీ చురుగ్గా చూసి తను కూడా తన గదిలోనికెళ్ళిపోయాడు. 
శారద. . ఖనిజ బయటకు వెళ్ళేంత వరకూ ఆగి . .భీం సేన్ రావుకు ఏదో చెప్పి బయటకు పంపేసింది.
గోపీ ఏవో పుస్తకాలను తిరగేస్తూ ఉండగా శారద మెయిన్ గేట్ వేసి వచ్చింది. 
వచ్చీ రాంగానే తల పట్టుకు కూచొని, దీనికి ఇంత స్వార్థం పెరిగిపోయిందేమిట్రా . . . కనీసం ఇంత వచ్చిందనే లెఖ్ఖ చెప్పడానికి కూదా ఇష్టపట్టం లేదు. మీ నాన్న దున్నపోతుమీద వర్షం వచ్చినట్టుగా ఉన్నాడు. . .అంది అక్కసుగా
అమ్మా నీవు అన్నీ తెలిసిన దానివి . . శాస్త్ర పురాణాలో మీద పట్టున్న దానివి, మంచేదో చెడేదో తెలిసిన దానివి . . దీని పోకడ మనలని మోసం చేసే విధంగా లేదా ? అన్నీ తెలిసినా నాన్న ఏమీ మాటాడకుందా ఊరికే ఉన్నాడంటే ఆయన దృష్టిలో మన విలువ ఏమిటో తెలుస్తూనే ఉందిగా. . అందుకే వీరికి డబ్బే ప్రధానం కాదనే గుణపాఠం నేర్పాలనే నిన్ను గణక స్త్రీగా నాకు సహాయం చేయమంది.
శారద మరేమీ అలోచించకుండా చెప్పరా. . నేను నీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలనో . . తద్వారా మన విలువేంటో తెలిసిరావాలి.
గోపీ ఆమె చేతులుపట్టుకొంటూ అమ్మా శాంతంగా ఉండే. . . ఉద్రేకపడి ఆవేశంతో పనులు సాగించుకోలేము.నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను,అలాగే నేను అడిగే వాటికి సిగ్గుపడకుండా,సావధానంగా సమాధానాలు చెప్పు.
అడగరా. . జీవితంలో పెళ్ళైన నాటినుండి మోసపోవడమే నాకు అలంకారమయిపోయింది. . . ఇంకా నేను కనులు తెరవకపోతే నా అంత ఇచ్చిది లోకంలో ఎవరూ ఉండరు.
దాని దగ్గరున్న డబ్బు క్రమంగా ఖర్చయితే మళ్లీ నా సహయానికి తప్పకుండా వస్తుంది. దాని సపోర్ట్ లేకపోతే నాన్న కూడా మన దారికొస్తాడు. అవునా. . . 
అవున్రా అంది కుతూహలంగా శారద 
తనంతట తాను ఉన్న డబ్బు ఖర్చు చేయడానికి ముందుకు రాదు. అంతే కాకుండా సునేత్ర గారిచ్చిన డబ్బంతా ఎప్పుడో యూరోప్ లో ఉన్న బ్యాంకులలో జమా అయి ఉంటాయి. మన మీద అనుమానం రాకుండా తన చేత్తో తాను ఆడబ్బంతా పోగొట్టుకోగలిగితే మెల మెల్లగా తనలో మార్పు వస్తుంది. ఈలోగా అది యూరొప పోయినా పరవాలేదు.. . మిగతావన్నీ నేను చూసుకొంటా. . 
ఇదేదో కరెక్టే రా . . .కాని దాంతో పాటు మనం కూడా ఇలానే మిగిలిపోతాం కదా. . . మనకు ఒరిగెదేముంటుంది? అంది శారద.
ఆమె నిశిత దృష్టికి లోలోపలే అభినందించాడు.
మనమెలా ఉండాలో అదే మనకు తెలియజేసింది. అది ఇల్లు విడిచేంతవరకూ ప్రతీపైసా తన నుండే రావాలి అది నీ భారం .. .సరేనా 
సరే . . .ఇంకా 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *