మంత్రాలు – చింతకాయలు 32

By | May 10, 2018
0

telugu sex stories వాడు బయటికి వెళ్ళొపోగానే ఒంటరిగా కూచొని చాలా సేపు ఆలోచించింది.తను చేస్తోంది కరెక్టా రాంగా అని. . .చివరికి డబ్బే గెలిచింది.న్యాయంగా ఐతే ఖనిజ తమకంతా చెప్పాల్సి ఉంది. ఎటూ తను సెటిల్ అవడానికి దారి సుగమమైంది కాబట్టి మొత్తం తమ ముందుంచి తనకేం కావాలో అడిగి తీసుకొనుంటే ఎవరికీ ఎటువంటీ ఇబ్బందీ ఉండేది కాదు. అలా కాదని, లేని పెత్తనం చలాయిస్తూ తమను చంక నాకించేయాలని చూస్తోంది.. . .కాబట్టి గోపీ అలోచిస్తోంది కరేక్టే అనుకొని . . చూద్దాం వాడు ఏం చేయాలని ఆలొచిస్తున్నాడో అలాగైనా వాడి మంత్ర శక్తి గూర్చి తెలుసుకొనే వీలుంటుంది అనుకొని భీం సేన్ రావు కోసం ఎదురుచూడసాగింది. 
ఎండన పడి చెమటలు గ్రక్కుతూ వచ్చాడు రావు. ఆయన రాంగానే చల్లటి మజ్జిగ ఇచ్చి . . .భోజనాలేర్పాటు చేసింది. ఆయన భోచేస్తుంటే తను కూదా ఆయనతో కలిసి భోచేస్తూ ఏమండీ సాయంత్రం నాకు తాగడానికి ఏమైనా తీసుకు రారా అంది . . .
ఇంటిలో ఇన్ని డ్రింకులుంటే ఇంకా ఏం కావాలే నీకు అన్నాడు
డ్రింక్స్ అంటే కూల్ డ్రింక్స్ కాదు. . .ఆడవాళ్లకు సెపరేట్ గా జిన్ అని ఏదో దొరుకుతుందట కదా .. . అప్పుడప్పుడూ శయన చెప్పేది. . కాని అప్పట్లో మనసొప్పక తీసుకోలేదు. . .ఇప్పుడు రుచి చూదాలని ఉందండీ. . 
నీకు తీరిక ఎక్కువైపోయి రక రకాల కోరికలొస్తున్నాయి. అన్నాడు నవ్వుతూ. . 
తీరిగ్గా ఎక్కడుంచుతున్నారు.. .పగలనకా రాత్రనకా వారినీ వీరినీ ఊహించుకొంటూ కుమ్ముతునే ఉన్నారుగా . . పడుచు కుర్రాళ్ళకు మల్లే. . 
అది వేరు ఇది వేరు. . తెస్తా గాని ఏంటి విశేషం నేనై నేను అడిగినా ఒప్పుకొనే దానివి కాదు. ఇప్పుడు నీవే అడుగుతున్నావు?
అప్పుడొద్దన్నా ఇప్పుడు కావాలంటున్నా. . .తెస్తారా లేదా. . చెప్పండి . . 
తేక పోతే ఏం చేస్తావే. . .అన్నాడు ఉడికిస్తూ 
నా కాళ్లలోని శక్తి తెలుసుగా పట్టు పట్టనంటే ఉడుంపట్టే . . .మళ్ళీ కుర్రో మొర్రో అని ఏడ్చి మొత్తుకొన్నా వదిలేదు లేదు. చూస్తారా. . 
అమ్మో అంత పని చేయకే. . . పిల్లల ముందర మానం పోతుంది. . అంటూ గుంభనంగా నవ్వుతుంటే ఖనిజ వచ్చింది భోజనానికి.
ఆ రోజు సాయంత్రమే రావు శారద అడిగినట్టుగ మధ్యం సీసాను తెచ్చి ఇంటిలో పెట్టాడు. 
గొపీ శారదలిద్దరూ తమ గదులలోనికెళ్ళాక. . .సీసాను ఓపన్ చేసింది.రెండు గ్లాసులలో చెరో పెగ్గుపోసి ఇచ్చింది. రావుకు అలవాటే కాబట్టి నాలుగు ఐదు పెగ్గులదాకా గట గటా తాగేసాడు. శారదకు కొత్త కాబట్టి ఆ వాసనకు వాంతి వచ్చినట్లయ్యి గొంతు మంటెక్కిపోయంది.శరీరం అలవాటైయ్యేదాకా మెల మెల్లగా తాగసాగింది.అప్పటికే రావుకు కిక్కు ఎక్కేసింది. శారదా రావే . . అంటూ ముద్ద ముద్దగా పిలిచాడు.
శారద కూడా అప్పటికే రెండు పెగ్గులదాకా తాగింది. తల దిమ్మెక్కి ఒళ్ళంతా తేలిగ్గా, లోకం అంతా సైలెంట్ గా ఉన్నట్టు తోచింది.నేను రాను పోవోయ్ . . భీముడూ. .వెళ్ళి నీ వదినతో దెంగులాడుకో ఫో. . 
వ్ వదినా . . ఇప్పుడెక్కడుందీ . . ఏ దేశంలో ఎవరిని తగులుకొందో. . .అంటూ దగ్గరికొచ్చి ఆమెను కౌగలించుకొన్నాడు. 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *