మంత్రాలు – చింతకాయలు 34

By | May 18, 2018
0

శారద చేతిలోనున్న గరిటను గట్టిగా నేల కేసి కొట్టి ఖనిజ లాగి డైనింగ్ టేబల్ పై కూచోబెట్టి. .ఏమే నీవు . .విలువలూ అవనీ ఇవనీ మాటాడుతున్నావు కదా. . నీ తమ్ముడుని ఎంకరేజ్ చేసి దర్షిణీతో పడబెట్టి దెంగించినపుడు గుర్తుకు రాలేదా. . అక్కడ ఎదురుగా నీవు కూడా ఉన్నావుగా. . నీవు పూకు మూసుకొని కూచొన్నావంటే నేను నమ్మలా. . కుముద్వతీ పేద్ద డాన్ అంట గదా. . నీ పెద్దమ్మని తీసుకెళ్ళి అక్కడ దాన్ని వాళ్ళు దెంగుతుంటే నోరు తెరచుకొని చూసింది చాలక . .మళ్లీ దాన్ని ఏదో చేసి వీడితోనే పందబెట్టావు . .పైగా అ వీడియోను కూడా నాకు చూపావు. . అన్నిసార్లు నీ కళ్ళెదురుగ నీ ప్రోద్భలంతో వాడు అంతమందితో దెంగుతున్నప్పుడు. . నీకు విలువలు గుర్తుకు రాలేదా. . ఓ బ్రోకర్ లా దగ్గరుండి మరీ పండబ్టావు కదా. . నిన్నేమనాలే. . వాడు కష్టపడి ఏవో విద్యల్ని నేర్చుకొచ్చాడు కాబట్టి నీ ఆటలు సాగాయి లేదంటే ఊల్లో ఎవరినా తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకొనే దానివే కదా. . అంటూ దులిపేసింది. ఖనిజకు ఎక్కడలేని కొపం వచ్చి చేతులూ కాళ్ళూ వణకడం మొదలయ్యాయి. . .అవునులే నీతిమాలిన నీకు అన్నీ ఒకేరకంగా కనిపిస్తాయి. .కామెర్ల రోగికి లోకమంతా పచ్చగా కనిపించినట్టు. . మీరు నలుగురూ కలసి కులికి ఇప్పుడు నీతులు చెప్పడానికి ఒస్తున్నావు. . నీతిగా ఉండమని చెబితే నన్నే తప్పు బడుతున్నావు. . నీకు ఎవరైనా ఒకటే అది కొడుకైనా . . నాన్నైనా. . పెదనాన్నైనా. . ఎవరెలా పోతే నాకేం . . మీ చావు మీరు చావండి. . నేను ఇంటిలో ఉన్నంత వరకూ కాస్త పద్దతిగా ఉండండి లేదంతే ఊరుకొనేది లేదు. ఊరుకోక ఏం చేస్తావే నా కొడుకుతోనే రంకు కడుతున్నావు కదా . . నీ ముందరే వాడితో పడుకొంటా ఏంచేసుకొంటావొ చేసుకో ఫో. .చూడలేక ఎవరితో చెప్పుకోలేక కుళ్ళీ కుళ్ళి చావాలి. . నాకు నిలబడే ధైర్యంఉంది.చూస్తావా. . ఖనిజకు ముందుకేం మాట్లాడాలోఅర్థం కాలేదు శారద అలా బరితెగించి మాట్లాడేసరికి. . అంతలో బాత్ రూంలో నుండి గోపీ బయటికొచ్చాడు . . లోపలనుండి అంతా వింటున్నాడు కాబట్టి .. ఇద్దరినీకసురుకొన్నాడు. అమ్మా నీకైనా మతుందా. .అది ఏదో మాట్లాడితే నీవు కూడా అలానే మాట్లాడతావా. . అక్కా . . నీ బ్రతుకు నీవు బ్రతుకుతా అంటున్నావు. .ఇక్కడెవరూ కాదనడం లేదే. . లేని పెద్దరికం తలమీదేసుకొని నిన్ను నీవే కష్టపెట్టుకొంటున్నావు. . ఒక్క విశయం అక్కా బహుశా ఇదే సిమిలారిటీస్ తో ఫల్గుణివాళ్ల అమ్మ నవమి కూడా తన కూతురు విశయంలో నెగటివ్ గా తయారయి ఉంటుంది. . కాబట్టి ఏదైనామాట్లాడే ముందర వెనుకా ముందరా అలోచించాలి.నీవు రంకు కడుతూ మాట్లాడింది వేరే ఎవరో కాదు. మనఅమ్మతో. . . అంత తేలిగ్గా తీసిపారేసి మాట్లాడొద్దు. కనిపించిన ప్రతీ ఆడ దాన్నీ అనుభవించాలను కొనే నీకు నాకు బుద్ది చెప్పేంత వయసొచ్చేసింది మరి. . గొపీని అలా కేవలంగా మాట్లాడేసరికి శారద ఇక ఆపుకోలేకపోయింది.ఒసేవ్ వాడు నా మీద చేయి వేసాడనే కదానీ అభియోగం . .ఇప్పుడే వాడితో పడుకొంటా. . ఏం చేస్తావో చెయ్. .అంటూ వాడి మొలకున్న తువ్వాలునులాగిపడేసింది. అలా ఒక్కసారిగా తువ్వాలును లాగేయడంతో గోపీ బిత్తర్పోయి చటుక్కున తువ్వలును పైకి తీసుకొని. .అమ్మానీవు ఆవేశపడొద్దు. . .ఇదేం సినిమా కాదు . . .అంటూ ఏదో చెప్పబోతుండగా. ఖనిజ చూసావా మీ ఇద్దరి మధ్య ఏమీ లేకపోతే అంత ధైర్యం వస్తుందా. . ఛీ నీతి లేని మనుషులు అంటూతిట్టిపోసింది. గోపీకి కూడా ఆపుకోవడం అసాధ్యమనిపించింది. లేనిపోని దానికి ఏదో ఊహించుకొని రంకు కడుతున్నావు అదీఅమ్మ మీద. . నిజంగా రంకు అనేది ఎలా ఉంటుందో. . .నీకు చూపిస్తా అంటూ శారదను మీదకు లాక్కొని గట్టిగాముద్దుపెట్టి తువ్వాలును కిందకు జారవిడిచాడు. శారదకు దిక్కు తోయలేదు. . .ఇందాక ఆవేశంలో తువ్వాలును లాగేసింది కాని . . ఇప్పుడు గోపీనే తననుమీదకు లాక్కోవడంతో ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఆమె సళ్ళను నైటీమీదనుండే పిసుకుతూ గట్టిగా హత్తుకొన్నాడుశారదను.అప్రయత్నగా శారదచేయి వాడి ఒడిలోనికెళ్ళింది.ఎప్పుడైతే శారద వాడి వొడిలో చేతులు పెట్టిందో గోపీమొడ్డ ఊపిరిపోసుకొంది.నిక్కుతూ లేచి లేచి పడసాగింది. ఖనిజ అసహ్యంతో చూడసాగింది. ఇప్పుడు చూడే రంకు ఎలా వుంటుందో. . అంటూ గోపీ శారదను ఒక్క ఉదుటున డైనింగ్ టేబల్ మీద ఎత్తికూచోబెట్టి నైటీని సర్రున పైకెత్తెసాడు. అప్పుడే స్నానం చేసిన శారద శరీరం ఇంకా తడి పూర్తిగా ఆరిపోలేదు.తెల్లటి తొడలు గుండ్రంగా నూనె రాసినట్లుగా మెరిసిపోతూ ఉన్నాయి. తొడలు రెంటినీ పడుకొని చిక్కగా పెరిగిఉన్న ఆతులపై చేయి వేసి సవురుతూ తన దాన్ని ఒక్క ఉదుటున తోసాడు. శారద వాడి బలానికి కళ్ళు తేలవేసింది . . అబ్బ అంటూ వెనక్కు నడుమెత్తి దించింది. ఖనిజ వంకే చూస్తూ నీదిక్కున్న చోటులో చెపుకో పో . . అంటూ కాళ్ళెత్తి పెట్టుకొంది. గోపీ నిలబడే ఆమె తొడలను భుజాలపై వేసుకొనిగట్టిగా గుద్ద సాగాడు.అంతలో బయట గేట్ చప్పుడవుతుండడంతో నాన్న వచ్చాడని సర్దుకొన్నాడు. ఖనిజ తనగదిలోనికి వెళ్ళిపోయింది.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *