మంత్రాలు – చింతకాయలు 35

By | May 19, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu రావు కాం గా టిఫిన్ తింటానికి కూచొన్నాడు. తేలు కుట్టిన దొంగల్లా ఉన్న గోపీ శారదలిద్దరూ కూడా టిఫిన్ కుకూచొని ఖనిజను కేకేసారు. టిఫన్ తిన్న తరువాత ఖనిజ వడి వడిగా బయటకెళ్ళిపోయింది.గోపీ శారదలిద్దరే ఇంటిలో మిగిలిపోయారు. గోపీ జరిగింది తలచుకొని కుమిలిపోయాడు.. . ఏం చేసాడు తను. .ఎంత ఆవేశమొస్తే మాత్రం అమ్మనేచెరబడతారా, , ,ఛీ నా బ్రతుక్కి నిశ్కృతి లేదు.ఆ పిల్లికళ్ళముండవల్ల ఎంతపని చేసాడు తను.ఏదో చేయబోయిఏం చేసాడు తను అనుకొంటూ పాపభారంతో కుమిలిఓయాడు. కింద గదిలో శారద పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది.అది ఎంత రెచ్చ్గొడితేమాత్రం తాను అంత నీచానికి దిగాలా. . . తన బావ గారితో తనకు లింక్స్ ఉంటం అందరికీతెలిసిందే. . కానీ అక్కడ ఎవరికీ ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ లేవు. అందరూ ఇష్టపడినవారే. . కాని ఇక్కడపరిస్థితివేరు. . కన్నకొడుకు తనను అనుభవించడమేమిటీ ఛీ. . ఆ దొంగముండ వల్ల ఎంతపని జరిగిపోయింది.అనుకొంటూ. .చాలా సేపటివరకూ అలానే ఉండిపోయింది.మద్యాహ్నం ఒంటి గంటప్రాంతంలో రావు ఫోన్ చేసిభోజనానికి రావట్లేదని చెప్పి పెట్టేసాడు. అయ్యో ఈ మనిషి ఇప్పుడే ఇంటికి రాకుండా పోయాడే . . ఈవొంటరితనంతో తనకు పిచ్చేక్కేలా ఉంది. పైన గోపీ పరిస్థితేమిటో కనుక్కొందామని పైగదిలోనికెళ్ళింది. గదిలో గోపీ పడుకొని సీలింగ్ చూస్తూ ఉన్నాడు. ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళు ఉబ్బిపోయాయి. వాడినలా చూస్తూనే శారదకువాత్సల్యం పొంగుకొచ్చింది. బిడ్డ ఎంత నలిగిపోయాడో అనుకొని జరిగిందంతా మరచిపోయి గోపీ అంటూ వాడి దగ్గరకెళ్ళింది. . .శారదను నుచూస్తూనే వాడి కళ్ళలో నీరు ఉబుకి వచ్చేసాయి. అమ్మా అని బావురుమంటూ ఆమె వొడిలో తలదాచుకొన్నాడు. ఛ ఛ అలా ఏడవకూడదురా. . నీవు కావాలని తప్పేం చేయలేదుగా. . అంతా నా తాగుడివల్ల వచ్చింది.ఆదొంగముండ వల్ల అలా ఇద్దరమూ ఆవేశపడి తనను ఉడికించడానికి ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది. నీవేంభాధపడవద్దు. అంటూ ఒడిలో తీసుకొని లాలించింది. కళ్ళప్రక్కన నరాలు ఉబ్బి కళ్ళు ఎర్రగా తయారయ్యి మొహం అంతా చెమటతో తడచిపోయి ఉందిగోపీకి.అపరాధభావనతో కొట్టుకొంటున్న అతనికి శారద మాటలు కొంత ఊరటనిచ్చాయి.. . . అమ్మా నేను వావివరుసలేని కామాంధుణ్ణి కాదమ్మా. . ఈ మంత్రాల ప్రభావంలోపడి ఏదో సాధించేద్దామని ఈక్షుద్రపూజల్లాంటివి నేర్చుకొన్నా. . కొంత సంపాదించుకొన్నతరువాత శాశ్వతంగా వదిలేద్దామని . . .తప్పనిపరిస్థితుల్లో అక్క చెప్పినట్లు చేసానే. . .అంటూ మాటలు రాక వెక్కిళ్ళు పడసాగాడు. శారద వాడు పడుతున్న నొప్పిని అర్థం చేసుకొంది. వాడు మామూలు మనిషి కావాలంటే ఒకటి వాడికి ఈఅపరాధభావన పోవాలి. .రెండు ఈ పరిస్థితులు మరచిపోయేలాగా ఈ స్థలం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి.ఎదిగొచ్చినకొడుకుని ఇంటిలోనుండి దూరంగా పంపడానికి ఆమెకు మనసొప్పలేదు.మెల్లగా వాడిలో ఈఅపరాధభవన పోయేలా చేయాలి అనుకొని చూడు గోపీ నీవు మరీ అంత నెప్పి పడనవసరం లేదు. నీతప్పెంతుందో నా తప్పు కూడా అంతే ఉందిగా. . ఖనిజ మాటలకు ఇద్దరమూ అవేశపడ్డాము. ఇద్దరూ ఎంజాయ్చేసాము. అంతే. . వావివరుసలు మనసుకే కాని శరీరానికి కాదు. నీకు ఏదైతే ఉందో మీనాన్నకీ . . మీపెదనాన్నకీ. . ఇంకా లోకంలో ఉండే మగాళ్ళందరికీ అదే ఉంటుంది. అందరూ చేసే పని అదే. . అదే విధంగాఆడాళ్ళకూ. . శరీర ఆకృతిలో వావివరుసల్లో తేడాలుంతాయి కాని అందరిలో జరిగేదే మనలోనూ జరిగింది.వదిలేయి.నీవు దాన్నే మనసులో పెట్టుకోవద్దు. అమ్మా . . నా మనస్సు ఒప్పుకోవడం లేదమ్మా . . పైగా అక్క మనసెలా ఉంటుందో ఊహించావా. . అన్నడుగోపీ ఛీ దాని సంగతి నేను చూసుకొంటాలేరా. . నీవు మరీ ఎక్కువగా అలోచిస్తున్నావు. ఈ విశయం చెప్పూ . .నీవునీ పూజలో గణక స్త్రీ గా ఉండమన్నావు కదా. . అప్పుడైనా నను అనుభవించేవాడివి కదా. . ఆ సంగతి వేరమ్మా. . కేవలం కుండలిని జాగృతం చేయడమే గురిగా ఉంటుంది. అంతే కాని ఏ స్త్రీ నగ్నంగా ఉందానని పట్టింపు ఉండదు. శారద ఒక్క క్షణం ఆలోచించి . . ఒరేయ్ నీవు ఖనిజను కూడా నగ్నంగా చూసావు కదా. .నీకేమీ అనిపించలేదా. . . గోపీ తెల్లబోయాడు ఆ ప్రశ్నకు.ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. పోనీ ఖనిజ నీ ముందర సిగ్గుపడినట్లుగా నన్నా నీకు తోచిందా.. . ఏమో నమ్మా. . తనని రెండు సార్లు చూస్సా. . మరింకేం తనకి లేకున్న అభ్యంతరం నీకెందుకు. . అది డబ్బు పిశాచి. తనకు డబ్బు వచ్చేంతవరకూ నిన్నువాడుకొంది. అవసరమనిపించింటే నీతోనే పడుకొనేది. . .తెలివిగా నిన్ను వెర్రి నాగన్నను చేసి. .మనందరినినీఎర్రిపప్పలను చేసి. . . ఇప్పుడు లేని నీతులు చెబుతూ. . చెక్కేద్దామనుకొంటోంది. మన ఫీలింగ్స్ అన్నీ తనకు తెలుసు కాబట్టి ఎమొషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తోంది. తను ఇక్కడనుండి జంప్కావడం అంటే శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోవాలనే ప్లాన్ తోటే. . దానికి ఎవరు ఎలా పోయిన ఇబ్బందేం లేదు. కావాలంటేమన దగ్గర ఓ పదికోట్లున్నయని తెలుసుంటే. . మన దగ్గర కూదా ఇంకో ఎత్తు వేసేది. నీవు ఇంకేం ఆలోచించనవసరం లేదు. అది రానీ . . . డైరెక్ట్ గా కడిగి ఆరేసి అది డబ్బెలా ఈదో నేనూ చూస్తా. . అంటూ లేచి నిలుచొంది పూర్తి విశ్వాసంతో.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *