మంత్రాలు – చింతకాయలు 36

By | May 22, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu ఇంటినుండి బయటకెళ్ళిన ఖనిజ సించనను వెంటబెట్టుకొని నేరుగా ఫల్గుణి దగ్గరకు వెళ్ళింది.ఆమెతో మంచి స్నేహ సంభందాలుంటంతో ఆమెను ఎవరూ అడ్డు చెప్పలేదు. నేరుగా తన గదిలోనికెళ్ళింది. ఆదరంగా రిసీవ్ చేసుకొంది ఫల్గుణి.పలకరింపులూ అవీ అయ్యాక. . ఖనిజ మౌనంగా ఉండడం చూసి ఫల్గుణే కదిపింది ఏమయ్యందంటూ. . . ఖనిజ బోరున ఏడ్చేసింది. సించన ఫల్గుణిలిద్దరూ కంగారుపడిపోయారు. ఏం జరిగిందో ఏమోనని. . ఫల్గుణి రిక్వెస్ట్ మేరకు చాలాసేపటికి అసలు సంగతి చెప్పిది. తమ ఇంటిలో జరుగుతున్నది.. . అంతకు ముందు జరిగినది, దాంట్లో కొంత భాగం ఎంత వరకూ అవసరమో అంతవరకూ , ఇంటిలో అమ్మా తమ్ముళ్ళ భాగోతం. .మొత్తం అన్నీ చెప్పేసింది. ఖనిజ చెప్పినది సాంతం విన్న ఫల్గుణి చాలా సేపటి వరకూ సైలెంట్ గ ఉండిపోయింది. సించన షాక్ తిన్నట్టుగా నోరు తెరచుకొని ఉండిపోయింది. వారి ముగ్గురి మధ్య చాలా సేపటివరకూ మౌనం రాజ్యమేలింది. ఫల్గుణి మౌనాన్ని భగ్నం చేస్తూ. . .చూడు ఖనీ . . . నీవు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మొత్తం తప్పు నీవల్లే జరిగినదనిపిస్తోంది. నా వల్లా. . ? అవును.. .తెలిసీ తెలియని వయసులో ఉన్న నీ తమ్ముడిని అటు వైపు ప్రోత్సహించిందే నీవు. . .ఆ రకంగా వాడు ఏదో నేర్చుకొని ,ఏదో చేసాడు దానికి నీ సహకారం మొదటి నుండీ ఉంది ఇది మొదటి తప్పు. ఖనిజ ఏదో చెప్పడానికి నోరు తెరిచింది కాని సించన ఆపేసింది. .అవసరం లేదు ఖనిజా తను చెబుతున్నది కరెక్టే. .పెద్ద దానివి చదువుకొన్న దనివి. .నీవు వాడ్కి ఆ దారి చూపించాల్సి ఉండింది కాదు.. .అంటూ. ఇక రెండోది మీ పెద్దమ్మ విశయంలో నన్ను హెచ్చరించారు మంచిదే కాని. . నన్ను సేవ్ చెసినది కేవలం నీ వొక్కతే కాదు,అందులో గోపీ పాత్ర ఎంతైనా ఉంది.వాడు పూర్తిగా నిన్ను నమ్మాడు . . నీవు ముందు ఎలా ఉండే దానివో నా సంగతి తరువాత కూడా అలానే ఉండాల్సింది. కాని డబ్బు పంపకాల విశయంలో తేడా చూపించావు.వాడి పెళ్ళికి కొత్త ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వలనుకోవడం మంచి ఆలోచన . . కాని ఆ విశయం మీనాన్నతో కాకుండా అందరితో కలిపి చెప్పాల్సి ఉండాల్సింది. ఇక మూడోది నీ విశయంలో నీ తెలివి తక్కువ పని వల్ల గోపీని నెగటివ్ చేసుకొన్నావు.వాడు ఆ విశయాన్ని మీ అమ్మతో చెప్పి ఉండడా. . .మీ అమ్మకూ నీ ఆలోచనలు తెలియవు. ఇద్దరితో మాట్లాడ డానికి, . . అందువల్ల ఇద్దరూ ఒక్కటై ఉండరా? ఖచ్చితంగా వారిద్దరీ ఆలోచన ఒకేలా ఉంటుంది. . నీ ఆలోచన వారికి విరుద్దంగా స్వార్థంగా మారాయనుకొనే చాన్సే ఎక్కువ. . ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తే. . నా విశయంలో కూద ఇంచుమించూ ఇదే జరిగింది.,అందుకే అమ్మ అన్నయ్యని సాయంగా తీసుకొని నా విశయంలో అంత పెద్ద పొరబాటు చేయడం జరిగింది. ఇక నాలుగోది, వారిద్దరూ ఆ విధంగా అసహ్యంగా ప్రవర్తించడానికి ప్రత్యక్షంగా కారణం నువ్వే. . . మీ అమ్మ తాగి నీ గదిలోనికొచ్చినప్పుడు నీవు తనని నీ గదిలోనే ఉంచుకోవాల్సి వచ్చింది.పోనీ గోపీ తన గదికి తీసుకెళుతున్నప్పుడు సాయం పట్టి మీ నాన్న దగ్గరకు తీసుకెళ్ళవలసింది. తరువాత ఓ పది నిమిషాల తరువాత. .వాడు మీ అమ్మ మీద ఉన్నప్పుడు. .. నీవు చూసి మీ అమ్మను తీసుకెళ్లనంటున్నావు. నీవనుకొనే విధంగా వారిద్దరూ అప్పటికే అసలు పనికి పూనుకొని ఉంటే ఆ ప్రవర్తన వేరే విధంగా ఉండేది. . కాని నీవు ఆ విశయాన్ని మరచిపోయావు. ఉదయం మీ అమ్మతో పోట్లాటకు దిగి ఇద్దరినీ రెచ్చగొట్టావు. నీ మీద ఎంతో కసి ఉంటే గాని వారిద్దరూ ఆ విధంగా తిరుగబడరు.. . ఇంకా నయ్యం నిన్నేమీ చేయలేదు. పైగా ఇదే మనస్తత్వం మా అమ్మ విశయంలో కూదా జరిగింది. అందులో నా తప్పుకూడా ఉంది. అప్పుడు అర్థం కాలేదు. . .నీవు నీ విశయం చెప్పడం వల్ల నా పొరబాటు అర్థం అవుతోంది. ఏ కన్నతల్లీ పిల్లల తన పిల్లల పట్ల క్రూరంగా ఉండలేదు. అలా మారిందంటే ఏదో బలమైన కారణం ఉండే ఉంటుంది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *