మంత్రాలు – చింతకాయలు 7

telugu sex stories గోపీ అలా కూచొన్నాడో లేదో ఖనిజ పరుగు పరుగున వచ్చింది. ఏంటే ఏం అయ్యింది అలా గాభరా పడుతున్నావ్… ఏమీ లేదు అంత డబ్బు ఒక్కసారిగా చేతికొచ్చేతప్పటికి ఏం చేయాలో తోచలేదు.అసలా ఆ ఐడియా నీకెలావచ్చిందిరా …అంతే కాకుండా కేవలం ఈ పదిహేను రోజులలో నీవు ఇంత సాధిస్తావని అనుకోలేదు. ఎలారా …ఇదంతా అని అడిగింది. గోపీ నవ్వేస్తూ దేని గురించక్కా నీవు అడిగేది? దర్శిణి ని లొంగ దీసుకోవడమా లేక తాను ఇచ్చిన డబ్బుగురించా ? ఛీ …పోకిరోడా…. అంటూ సిగ్గుపడి దర్శిణి లొంగ దీసుకోవడమే కాదు ఆమె మీద మంత్ర ప్రయోగం చేసేంత సాధనఎలా వచ్చిందా అని? అక్కా అది నా సాధన కాదు మన గురుదేవులు నీమీద ఉంచిన నమ్మకం అంతే…ఆయనకు మన మధ్య తరగతికుటుంబాల కష్టాలు తెలుసును ఆ విశయాన్నే చెబుతూ మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే నేర్పించాడు.వాటిని ఎలావాడుకోవాలో మన చేతిలో ఉంటుంది అంతే ..ఇక డబ్బు విశయం అంటావా నాన్న మనకు డబ్బు చేతికిఇవ్వకుండా అన్ని ఖర్చులూ తనే చూసుకోవడం వల్ల మనకి తెలియకుండానే మనం మానసికంగా పేదరికానికిలవాటు పడ్డం అంతే ఇప్పుడు డబ్బు చేతికి అందుతూ ఉందిగా ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకో… కేవలం ఈ నాలుగు లక్షలకే నాకు కాలూ చేయి నిలవడం లేదే…. అంతంత డబ్బును దర్శిణి లాంటోళ్ళు ఎలాసంపాదిస్తారో? వారు ఎలా ఐనా సంపాదించనీ… అది న్యాయమైన సొమ్ము మాత్రం కాదు అందుకే లక్షలంటే లెఖ్ఖలేదు వాళ్ళకు. నిజమే కావచ్చు మరి నీ నెక్ష్ట్ ప్లాన్ ఏంట్రా అది నీవే చెప్పాలక్కా .. నేనా ..నేనేం చేయగలనురా అక్కా ….. నీవేం చిన్న పిల్లవు కాదు డాక్టరేట్ చేస్తున్న దానివి ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఉంటారో నాకన్నా నీకే బాగా తెలుస్తుంది.కాబట్టి నీవే ఆలోచించి చెప్పు. అంతేనంటావా …ఐతే ఉదయం చేసినట్టుగా కాకుండా వేరే మార్గాలేమైనా ఉన్నాయా అంటే అన్నాడు గోపి ప్రశ్నార్థకంగా అంటే దర్శిణి లొంగదీసుకొన్నవు కదా అదీ నాముందరే …కంపరం పుట్టిందనుకో ,,అలా కాకుండా వేరే ఏమైనా మార్గాలున్నాయా అని ఒహ్హ్ అక్కా నేను దర్శిణి ని లొంగ దీసుకోవడం కాదు ..ఆ పరిస్థితుల్లో ఆమె కోరింది నేను చేయల్సి వచ్చింది. వేరే దారి కనిపించలేదు మరి. అందుకేగా తాను అంత డబ్బిచ్చి నోరు మూయించే ప్రయత్నంచేసింది.మనము అనుకొన్నది జరగాలంటే రిస్క్ కూడా తట్టుకోవాలిగా .. ఏం రిస్కో ఏంటోరా …. మీరిద్దరూ అలా పచ్చి పచ్చిగా దొర్లుతుంటే ఏదోలా అనిపించింది..అందుకే వేరే మార్గం చూడమంటున్నా గోపీ నవ్వేస్తూ అక్కా ఇంకా ఏ కాలంలో ఉన్నావు అదీ ఉన్నత చదువులు చదివే నీవే అలా అంటే పాత కాలం నాటి మన అమ్మా నాన్నలు ఏమంటారో ? పోరా బడుద్దాయి సొంత తమ్ముడు ఇంకో ఆడదాన్ని కళ్ళముందరే సరసాలాడుతుంటే ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందో ..నీకేం తెలుసు ..అంటూ నసిగింది. అక్కా అదృశ్యకరణి అని ఇంకో విద్య ఉంది.. ఇతరుల కళ్ళకు మనం కనిపించం ఒక్క ప్రయోగించిన వాడికి తప్ప. కాని మన కళ్ళకు అంతా కనిపిస్తుంది.ప్రయోగాత్మకంగా నీ మీద ప్రయోగిస్తాను. మన చుట్టుప్రక్కల ,ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవచ్చు నమ్మకం కలిగాక ఏం చేయాలో ఆలోచించవచ్చు. నా మీదనా ఏం ఇబ్బంది లేదుకదా.. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదనే నీ మీద ప్రయోగిస్తానంటున్నా ..వేరే వాళ్ళతో మన మాట ఎందుకు వింటారు చెప్పు. కరెక్టే ..ఎప్పుడు మొదలుపెడుతావు.. నీకు లేచిందే పరుగక్కా … మూడురోజుల తరువాత సరేనా ..ప్రస్తుతానికి నన్ను వదిలెయ్యావే తల్లె అంటూ దుప్పటిని పైకి లాక్కొన్నాడు నవ్వుకొంటూ ఖనిజ తల పంకిస్తూ లేచి తన గదిలోనికెళ్ళిపోయింది. ఈ మూడురోజులలో భీం సేన్ రావు ఖనిజ తనకిచ్చిన డబ్బుతో ఉన్న అప్పులంతా తీర్చేసాడు. కుదువ బెట్టిన సొమ్ములన్నీ విడిపించుకొని వచ్చాడు.సంతోషంగా ఇంటికొచ్చి శారదకు సొమ్ములన్నీ ఇచ్చి తీరిగ్గా ఉన్నాడు.ఖనిజ యూనివర్సిటీ నుండి వస్తూ వస్తూ బాగా డబ్బున్న వాళ్ళందరివీ ఓ లిస్టును తయారుచేసుకొంది.ఆ సాయంత్రం ఎందుకనో శారదమ్మ తొందరగా వంటపనులు ముగించి రాత్రి భోజనాలకు అందరినీ తొందర చేసింది.గోపీ ఖనిజ ఎవరి ఆత్రంలో వారున్నారు కాబట్టి ఆ విశయాన్ని అంతగా పట్టించుకోలేదు. సుమారు 11గంటల ప్రాంతంలో అమ్మా నాన్నలు తమగదిలోనికెళ్ళగానే చదువుకొన్నట్లుగా నటిస్తున్న ఖనిజ గబుక్కున గోపీ గదిలోనికొచ్చింది. అప్పటికే వాడు పకడ్బందీగా మంత్రపఠాలాన్ని రచించి క్షేత్రం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు.ఆమె వచ్చీ రాంగాన్నే ముగ్గులో ఆమెను కూచోబెట్టి అదృశ్యకరణికి సంబందించిన బదనికను ఆమె చేతికి కట్టి మంత్ర ప్రయోగం చేస్తూ అక్కా మంత్రం నీ మీద పనిచేయడం మొదలవగానే చల్లటి నీటితో నీ ఒళ్ళు తడిపినట్లువుతుంది.అప్పుడు నీవు నీ బట్టలు తీసేసి నగ్నంగా తయారవ్వాల్సి ఉంటుంది. మళ్ళీ నీ చేతికి ఉన్న బదనికను తీసేసంతవరకూ మంత్ర ప్రభావం నీమీద ఉంటుంది. అంతవరకూ ఎవరికీ కనిపించవు …అంజనం పెట్టుకొన్న నాకు తప్ప అన్నాడు. నీవు అంజనం ఏమీ పెట్టుకోవద్దురా అంది ప్రాధేయపడుతున్నట్టుగా అక్కా ఇక్కడ నేను సాధకుడిని మాత్రమే నాకు అటువంటి పట్టింపులేమీ ఉండకూడదు… కాబట్టి నీవి నిశ్చింతగా పూజలో కూచో వచ్చు అంటూ మరో మాటకు తావీయకుండా మంత్ర ప్రయోగం మొదలుపెట్టాడు. ఇంకేమీ మాటాడలేకపోయింది ఖనిజ అదీ ఇదీ ఆలోచించంతలో ఎవరో తన మీద చల్లటి నీళ్ళు భళ్ళున చల్లి నట్లయ్యింది. దిగ్గున లేచి పారిపోబోయి తమాయించుకొని గోపీ చెప్పినట్టుగా మెల్లగా నైటీని విప్పదీసుకొంది. గోపీ కళ్ళు మూసుకొనే ఉన్నాడు కాబట్టి అంతగా ఇబ్బంది కాలేదు. బట్టలన్నీ విప్పుకొని సిగ్గుతో కుంచించుకుపోతూ అంగాలన్నీ దాచుకొంటూ గోపీ అంటూ గుస గుసగా పిలిచింది. గోపీ కళ్ళు విప్పి చూసాడు ఎదురుగా ఎవరూ లేరు.అంటే తన అదృశ్యకరణి మంత్ర ప్రభావం మొదలయిందన్నమాట అనుకొంటూ అక్కా… ఎక్కడున్నావే అన్నాడు గాల్లోకి చూస్తూ ఇక్కడేరా… అంది నమ్మనట్లుగా గాల్లో చేతిని ఆడిస్తూ ఎక్కడే….. అన్నాడు తన చేతిని అందిస్తూ ఇదిగో …. అంది అతడిని నమ్ముతున్నట్లుగా అక్కా నీ మీద మంత్రం పనిచేస్తూ ఉందే చెకింగ్ కోసం వెళ్ళి నీవు అమ్మా నాన్నలగది దగ్గరకెళ్ళి పిల్లిలా చప్పుడు చేయి అమ్మ బయటికొచ్చి చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఒకవేళ బయటపడితే… పక్కనే నేనున్న కదా ఏదో ఒకటి మ్యానేజ్ చేస్తా లే సరేలే అంటూ మెట్లమీదుగా కిందకు దిగి హాల్లోకొచ్చి టేబలు మీదున్న నీళ్ళ చెంబును కిందకు తోసి స్తంభం చాటున నిలుచొంది. శారదమ్మ బయటికొచ్చి చుట్టూ చూసింది.ఎవరూ కనిపించలేదు.పైన పిల్లలగదుల్లోకి చూసింది. పడుకొన్నట్లుగా లయిట్లు తీసేసి ఉంటం చూసి మళ్ళీ తన గదిలోనికెళ్ళి పోయింది. ఖనిజకు నమ్మకం కుదిరింది. తాను ఎవరికీ కనిపించడం లేదని పక్కా అయ్యింది.

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

పైకెళ్ళి గోపీని కి విశయం చెప్పి ఇప్పుడేం చేయాలిరా అంది. నీవు అమ్మా నాన్నల గదిలోనికెళ్ళు వాళ్ళు ఏం మాటాడుతున్నారో విను అన్నాడు ఏదో గాల్లో మాటాడుతున్నట్టుగా ఖనిజకు డవుటొచ్చ్చి అవున్రా నీవు అంజనం ఇంకా పెట్టుకోలేదా అని అడిగింది. లేదక్కా అంజన విధి అని ఒకటుంది దాని తరువాతే అది పని చేస్తుంది. దానికి ఇంకా గంట సమయం ఉంది. అంతవరకూ నీవు వచ్చి మాటాడితేనే నాకు తెలుస్తుంది. అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా నీవు నాకు టచ్లో ఉండాలి సరేనా ఖనిజకు సంతోషమేసింది. సరే సరే అంటూ కిందకెళ్ళిపోయింది. ఆమె అటు వెల్లినట్లుగా సవ్వడి కాంకానే కాసేపుండి అపటికే సిద్దం చేసి పెట్టుకొన్న అంజనాన్ని కళ్ళకు ఊసుకొన్నాడు .భగ్గున మండి కనుగుడ్లు కారిపోయినట్లుగా అనీంచింది. వెర్రిగా అరవబోయి గబుక్కున నోరు మూసుకొని గట్టిగా కళ్ళు మూసుకొని పంటిబిగువున భాధను అనుభవించాడు. కాసేపటికి మంట కాస్త తగ్గినట్లుగా అనిపించి కళ్ళు తెరచి చూసాడు.ఎదురుగా ఎవరెవరో కనిపించారు. కొంతమందికి కళ్ళు లేవు కొంతమందికి చెవులు లేవు కాని ఎవరూ గోపీని గమనించనట్టుగా అలా గాల్లో ఎగురుతూ వెళ్ళిపోతున్నారు.తాను చేసిన పొరబాటు అర్థం అయ్యింది. ఖనిజనుద్దేశించి అంజనం పెట్టుకోవడం మరచిపోయాడు కాబట్టి సార్వజనికంగా అంజనం పనిచేస్తోందని గుర్తించాడు.గబుక్కున ఖనిజ మీదనే మనస్సు లగ్నం చేసి అంజన మంత్రాన్ని పఠించి కళ్ళు తెరిచాడు.ఇపుడు ఎవరూ కళ్ళకు కనీంచలేదు. దూరంగా ఖనిజ నగ్నంగా నడుచుకొంటూ వెళుతున్నట్లుగా కనిపించింది. అలానే కళ్ళు చిట్లించుకొని చూసాడు.మరింత స్పష్టంగా కనిపించింది ఆమె.పసుపు పచ్చటి శరీరం ఖనిజది సన్నగా ఏదో శిల్పం నడచిపోతున్నట్లుగా ఉంది.ఎక్కడి అవయవాలు అక్కడ చెక్కినట్లుగా ఉన్నాయి.కోలమొహం విశాలమైన భుజాలు కొద్దిగా కిందకు జారి అటూ ఇటూ ఊగుతున్నట్టుగా ఉండే సళ్ళు ,కొద్దిగా ఎత్తుగా పొత్తి కడుపు కింద గజి ఆహా అనిపించేలా ఉందామె శరీరం.గోపీ చిన్నగా ఉద్రేకపడ్దాడుకాని ఆమె తనక్కని సర్దుకు కూచొన్నాడు. అమ్మా నాన్నలగది దగ్గరికెళ్ళిన ఖనిజకు నాన్న అమ్మతో ఏదో మాటాడుకొంటూ ఉంటం వినిపించింది.గది దగ్గరగా వెళ్ళి చిన్నగా శబ్దం చేసింది.టక్కున మాటలు ఆగిపోయాయి.భీం సేన్ రావు బయటకొచ్చి చూసాడు ఎవరూ కనిపించలేదు మరా శబ్దం ఏమిటీ అనుకొంటూ చుట్టూ చూసాడు.దూరంగా పిల్లి ఒకటి పారిపోతూ ఉంటం చూసి ఒసేవ్ బయట తలుపులు సరిగ్గా వేసావా అంటూ బయటి తలుపులును చెక్ చేసి వచ్చాడు. ఈలోగా ఖనిజ వారి గదిలోనికెళ్ళి ఓ చాటున నిలబడింది.గది దగ్గరికొచ్చిన భీం సేన్ రావ్ తలుపులను దగ్గరికేసి నేరుగా బెడ్ దగ్గరికొచ్చాడు.వచ్చీ రాంగానే పంచెనిప్పుకొని శారద కప్పుకొన్న బెడ్ షీటులోనికి దూరిపోయాడు.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు
 http://telugustorieskathalu.website
http://www.telugustorieskathalu.biz
https://freetelugusexstories.com
https://telugu-sexstories.net
https://telugumasala.website
https://telugusexstorieslo.com
https://telugusexstories.website
https://telugusexstorieskathalu.net
https://telugusexstories.desi

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!