ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటేaa-roju-em-jarigindante

By | September 25, 2018
0

telugu sex stories boothu kathalu నీ వల్ల కాదు…” ఆవేశంగా అన్నాడు మోహన్.

అతని మాటలకి పెద్దగా నవ్వింది వాణి…” ఈ వాణి తలుచుకుంటే ఏమైనా చేస్తుంది. ఈ విషయంలో కూడా అంతే… నేను మనసు పెట్టి రంగంలోకి దీగాలే కానీ… ఇక ఆ పని జరగకపోవడమంటూ ఉండదు …” స్ధిరంగా అంది వాణి.

”అయితే చూద్దాం… నీకు నేను వారం రోజులు గడువిస్తున్నాను… నువ్వేం చేసినా ఈ వారంలోపే చేయాలి… అలా చేయగలిగితే నేను ఓడిపోయానని ఒప్పుకుంటాను…” అన్నాడు మోహన్…

మళ్ళీ నవ్వింది వాణి…”అయితే ఓడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండు” అంది…

”అబ్బా అచ్చు కుందనపు బొమ్మలా ఉన్నావు తెలుసా…?” సుప్రియని చూస్తూ మెచ్చుకోలుగా అంది వాణి.

ఆమె మాటలకి సుప్రియ సిగ్గుతో ముడుచుకు పోయింది…

”అబ్బో సిగ్గే…! అయినా ఏ మాటకి ఆ మాటే చెప్పుకోవాలి. నువ్వు నా కంటే అందంగా వున్నావు తెలుసా?” అంది ఆమెని మరింత పొగుడుతూ…

ఈసారి వాణి వైపు సీరియస్ గా చూసింది సుప్రియ ”అవును… నీ కంటే కాదు… ఈ లోకంలో ఉన్న ఆడాళ్ళందరి కంటే నేనే అందంగా ఉంటాను…”

”వింటున్నాను కదా అని మరీ ఇలా విడ్డూరంగా మాట్లాడటం ఏమీ బావో లేదు…” అంది సుప్రియ.

వాణి చిన్నగా నవ్వుకుంది సుప్రియని చూసి, ”అవునులే, ఆడదాని అండం గురించి మరో ఆడది పొగిడితే విడ్డూరంగానే అనిపిస్తుంది… అదే ఏ మగాడో ఎదురుగా వచ్చి భావావేశంతో నీ అందాన్ని వర్ణిస్తుంటే తెగ సంబరపడిపోతావు” ఆమెని ఉడికిస్తున్నట్టుగా అంది వాణి.

”నా ఎదురుగా మరో మగాడు వచ్చి నా అందాన్ని పొగడమా? అలా గాని జరిగితే వాణ్ని చెప్పుతో కొడతాను” కోపంగా అంది సుప్రియ.

”అయ్యో పాపం… నీ అందాన్ని పొగడం కూడా వాళ్ళు చేసిన తప్పేనా? అంది వాణి…

”తప్పా… తప్పున్నరా… అయినా ఒక పెళ్ళయిన ఆడదాని ముందుకి ఎవడైనా వచ్చి నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావని పొగిడేస్తే వాడి మాటలకి పొంగిపోతాననుకుంటున్నావా? నాలుగు తగిలించి పోలీస్ స్టేషన్ కి లాక్కెళతాను” కోపంగా అంది సుప్రియ.

ఆమె అలా ఆవేశపడుతుంటే వాణి లోలోపలే నవ్వుకుంటుంది…. సుప్రియ మనసు సున్నితమైనది… ప్రతి విషయాన్నీ భూతద్దంలోంచి చూస్తుంది… చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా ఎంతో ఫీలయిపోతుంది… సుప్రియ ఆమెని సరదాగా ఆట పట్టించడం వానికి అలవాటై పోయింది… అందుకే ఆమెకి కోపం తెప్పించే మాటలతో సుప్రియ మరింత ఉడుక్కునేలా చేస్తుంది వాణి. ”అవునులే, పెళ్లైన ఆడవాళ్ళని కామెంట్ చేస్తే నువ్వే కాదు, ఏ ఆడదైన చెప్పుతోనే సమాధానం చెబుతుంది…” అంది వాణి.

”మరి అన్నీ తెలిసి ఎందుకలా అనవసరంగా ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తావు?” అంది సుప్రియ విసుగ్గా…

తడబడింది వాణి. ఆ వెంటనే సర్దుకుని ”నేనంటున్నది ఆర్నెల్ల క్రితం సంగతి” అంది వాణి.

ఆమె మాటలు అర్ధం కాలేదు సుప్రియకి ”ఆర్నెల్ల క్రితమా?” అంది ఆశ్చర్యంగా.

”అవును,,, నీకు పెళ్లి ఆరు నెలలే అవుతుంది కదా… అంతకు ముందుగా ఎవరైనా నీ అందాన్ని పోగిడారేమో!” అని అంటున్నాను అంది వాణి కొంటెగా.

సుప్రియ వాణిని చూసింది. ఎందుకో వాణిపై ఒకవిధమైన అనుమానం కలిగింది సుప్రియకి… ఆమె అలా ఎందుకడుగుతుందో… కారణం ఏమిటో లీలగా అర్ధమయింది సుప్రియకి. పెళ్ళికి ముందు తన జీవితం గురించి ఆరా తీస్తుందంటే దానికి ఏదో కారణం ఉంది ఉంటుంది అనుకుంది సుప్రియ. వాణి సుప్రియ భర్తకి స్వయానా మరదలు… అతని మేనత్త కూతురు… అన్నింటి కన్నా మరో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే తను పెళ్ళి చేసుకోకపోయుంటే ఆయనని వాణియే పెళ్ళి చేసుకునేదేమో… కారణాలు ఏమైనా వాణి స్థానంలో ఇప్పుడు తను ఉన్నది బావతో పెళ్ళి జరగలేదంన్ బాధతో తనపై ద్వేషాన్ని పెంచుకున్నదేమో,

తన గురించి ఆరా తీసి, ఏమైనా తన ప్రవర్తనలో అనుమానం కలిగించే అంశాలు వెతికి, వాటిని భూతద్దంలో తన బావకి చూపించి, అన్యోన్యంగా ఉంటున్న మా ఆలూ… మగల మధ్య చిచ్చురగిలించడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తుందేమో…” ఆ ఆలోచన రాగానే సుప్రియ వెన్నులోంచి సన్నగా వణుకు ప్రారంభమైంది. ఎందుకైనా మంచిది… వాణితో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంది సుప్రియ…

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *