అంతా రసమయం 24

By | February 13, 2020
0

telugu  sex stories అంతా రసమయం 24 నేను నవ్వుతూ, ఇద్దరి జావల మిశ్రమంలో తడిసిపోయి తెల్లగా మెరుస్తున్న నా ఆతులు, దడ్డు, వట్టకాయలు ఆ జాకెట్టుతో తుడుచుకున్నాను.  తను అధిరిపడింది, కోపంగా.
“ఏంటి.హరీ, కొంచంకూడా బుద్ధిలేకుండా. ?  ఏదైనా గుడ్డ ఇచ్చేదానిగా. దానితో ఏవరైనా తుడుస్తారా.  ?  “నేను వెటకారంగా నవ్వుతూ, జాకెట్టును తనవైపు చాపాను. దాన్ని లాక్కుని చూసి నిర్ఘాంతపోయి, “అయ్యో.ఇది,  ఇప్పుడు ఎలా వేసుకోను.ఛ్ఛీ.””నిన్ను ఎవరే వేసుకోమన్నారు ఇప్పుడు. ?  “”ఛ్ఛీ.పో .హరీ”తడచిన రవికను అక్కడే పారేసి, క్రింద పడి ఉన్న చీరను, లంగాను తీసుకుని విసురుగా బాత్రూంలోకి వెళ్ళింది. నేను తన బలసిన పిఱ్ఱల ఊగిసలాట చూస్తూ, తన జాకెట్టును, బ్రాను తీసి తనకు తెలియకుండా దాచాను. “హరీ.”కొద్ది నిమిషాల తర్వాతసుమ త్తా పిలిచింది. “ఏంటీ.సుమ త్తా”(సోఫా మీద పడుకునే అడిగాను)”నా బ్లౌజు ఇలా ఇవ్వు.””ఇప్పుడేగా తడిచిపోయిందని నా ముఖాన విసిరావు. ?  “”పర్వాలేదు, కొద్దిగా పులిమేసి తొడుక్కుంటాను””నువ్వే వచ్చి తీసుకెళ్ళు””వెటకారాలు వద్దు.ఇవ్వరా. ప్లీజ్”ఏయ్.పిచ్చిమొద్దు, ఇక్కడ నేనేలే ఉన్నాను. వచ్చి తీసుకో.నాకు చాలా టైర్డ్ గా ఉంది. “”అబ్బా. నేను చెప్పేది వినరా.ప్లీజ్ రా. “”వచ్చి తీసుకోవే.నేను పడుకుంటున్నాను”తను అరచి అరచి అలసిపోయి సైలెంట్ అయ్యింది. నేను సొఫా మీద బోర్ల పడుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాను. రెండు నిమిషాల తర్వాత, సన్నగా తన పట్టీల శబ్ధం

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *