అంతా రసమయం 25

By | February 14, 2020
0

telugu sex stories అంతా రసమయం 25 ” వదులు హరీ.ఎవరో చూసి వస్తాను. “( నన్ను రాచుకుంటూ లేచింది, తన మెడ దగ్గర ఉన్న నా అంగం, తన వక్షోజాలకు తగులుతూ, అలా క్రిందకు జారుతూ, తన పొట్టకు గుచ్చుకుంది. )
“ఏవరైతే,  ఏమి.  ?   తర్వతా చూసుకోవచ్చు.”(పాలముంతలను నలుపుతూ)”స్ స్ స్ స్.అయ్యో హరీ.ఒక్క నిమిషం. “(నా చెయ్యి విడిపించుకుంది)”మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్. .” (గుర్రుగా చూశాను)
తను గోముగా చూస్తూ, వెళ్ళబోయింది. చటుక్కున నేను క్రిందకు వంగి, నేల మీద ఉన్న చీర అంచును పట్టుకున్నాను. తను లాగడానికి గింజుకుంటోంది. ఈ లోపల రింగ్ టోన్ ఆగి పోయింది. “వదులు హరీ. “(తన ప్రయత్నం ఆపలేదు)నేను మంచం మీద కూర్చోనే తన నడుము పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కున్నాను. నా ముఖానికి ఎదురుగా, నున్నటి మామిడిపండ్ల మీద, అంటిచినట్టు నల్లటి నేరుడుపళ్ళు, దర్శనమిచ్చాయి. నాలో కామాకలిని నిద్రలేపాయి. నేను నాలుక తడుపుకుంటూ, తనను వాంఛగా చూస్తూ, “స్ స్ స్ స్ స్.ఆకలేస్తుంది” అన్నాను. సుమ త్తా చివ్వున తన చేతులతో కప్పుకోబోయింది. నా వాడి చూపుల వేడికి, సిగ్గుతో తమకాన్ని ఆపుకోలేక, ఆ ప్రయత్నం విరమించి, తన అందాలని దాయలనే ప్రయత్నంలో నన్ను గట్టిగా హత్తుకుని తలను నా మెడ వంపులో దాచుకుంది. ” చూస్తూ ఉంటే ఆకలి తీరుతుందా.  ?   ఆకలేస్తే.(అంటూ, తన నడుమును కొంచం పైకెత్తి, విర్రవీగుతూన తన రొమ్ములను నా ముఖానికి ఎదురుగా తెచ్చింది. )ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నేను, ఒక చన్ను నోటితో, ఒకటి చేతితో విజృంభించాను. కుడి చనుమొన, పంటితో లాగుతు, మొన చుట్టూ ఉన్న నళ్ళటి వలయాన్ని నాలుకుతో

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *