Category: మంత్రాలు – చింతకాయలు

మంత్రాలు – చింతకాయలు 36

telugu sex stories boothu kathalu ఇంటినుండి బయటకెళ్ళిన ఖనిజ సించనను వెంటబెట్టుకొని నేరుగా ఫల్గుణి దగ్గరకు వెళ్ళింది.ఆమెతో మంచి స్నేహ సంభందాలుంటంతో ఆమెను ఎవరూ అడ్డు చెప్పలేదు. నేరుగా తన గదిలోనికెళ్ళింది. ఆదరంగా రిసీవ్ చేసుకొంది ఫల్గుణి.పలకరింపులూ అవీ అయ్యాక. . ఖనిజ మౌనంగా ఉండడం చూసి ఫల్గుణే కదిపింది ఏమయ్యందంటూ. . .ఖనిజ బోరున ఏడ్చేసింది.సించన ఫల్గుణిలిద్దరూ కంగారుపడిపోయారు. ఏం జరిగిందో ఏమోనని. . ఫల్గుణి రిక్వెస్ట్ మేరకు చాలాసేపటికి అసలు సంగతి చెప్పిది. తమ ఇంటిలో

మంత్రాలు – చింతకాయలు 35

telugu sex stories boothu kathalu రావు కాం గా టిఫిన్ తింటానికి కూచొన్నాడు. తేలు కుట్టిన దొంగల్లా ఉన్న గోపీ శారదలిద్దరూ కూడా టిఫిన్ కుకూచొని ఖనిజను కేకేసారు.టిఫన్ తిన్న తరువాత ఖనిజ వడి వడిగా బయటకెళ్ళిపోయింది.గోపీ శారదలిద్దరే ఇంటిలో మిగిలిపోయారు.గోపీ జరిగింది తలచుకొని కుమిలిపోయాడు.. . ఏం చేసాడు తను. .ఎంత ఆవేశమొస్తే మాత్రం అమ్మనేచెరబడతారా, , ,ఛీ నా బ్రతుక్కి నిశ్కృతి లేదు.ఆ పిల్లికళ్ళముండవల్ల ఎంతపని చేసాడు తను.ఏదో చేయబోయిఏం చేసాడు తను అనుకొంటూ పాపభారంతో కుమిలిఓయాడు. కింద గదిలో శారద పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది.అది ఎంత రెచ్చ్గొడితేమాత్రం తాను అంత నీచానికి దిగాలా. . . తన బావ గారితో తనకు లింక్స్ ఉంటం అందరికీతెలిసిందే. . కానీ అక్కడ ఎవరికీ ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ లేవు. అందరూ ఇష్టపడినవారే. . కాని ఇక్కడపరిస్థితివేరు. . కన్నకొడుకు తనను అనుభవించడమేమిటీ ఛీ. . ఆ దొంగముండ వల్ల ఎంతపని జరిగిపోయింది.అనుకొంటూ. .చాలా సేపటివరకూ అలానే ఉండిపోయింది.మద్యాహ్నం ఒంటి గంటప్రాంతంలో రావు ఫోన్ చేసిభోజనానికి రావట్లేదని చెప్పి పెట్టేసాడు. అయ్యో ఈ మనిషి ఇప్పుడే ఇంటికి రాకుండా పోయాడే . . ఈవొంటరితనంతో తనకు పిచ్చేక్కేలా ఉంది. పైన గోపీ పరిస్థితేమిటో కనుక్కొందామని పైగదిలోనికెళ్ళింది.గదిలో గోపీ పడుకొని సీలింగ్ చూస్తూ ఉన్నాడు. ఏడ్చి ఏడ్చి కళ్ళు ఉబ్బిపోయాయి. వాడినలా చూస్తూనే శారదకువాత్సల్యం పొంగుకొచ్చింది. బిడ్డ ఎంత నలిగిపోయాడో అనుకొని జరిగిందంతా మరచిపోయి గోపీ అంటూ వాడి దగ్గరకెళ్ళింది. . .శారదను నుచూస్తూనే వాడి కళ్ళలో నీరు ఉబుకి వచ్చేసాయి. అమ్మా అని బావురుమంటూ ఆమె వొడిలో తలదాచుకొన్నాడు.ఛ ఛ అలా ఏడవకూడదురా. . నీవు కావాలని తప్పేం చేయలేదుగా. . అంతా నా తాగుడివల్ల వచ్చింది.ఆదొంగముండ వల్ల అలా ఇద్దరమూ ఆవేశపడి తనను ఉడికించడానికి ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది. నీవేంభాధపడవద్దు. అంటూ ఒడిలో తీసుకొని లాలించింది.కళ్ళప్రక్కన నరాలు ఉబ్బి కళ్ళు ఎర్రగా తయారయ్యి మొహం అంతా చెమటతో తడచిపోయి ఉందిగోపీకి.అపరాధభావనతో కొట్టుకొంటున్న అతనికి శారద మాటలు కొంత ఊరటనిచ్చాయి.. . . అమ్మా నేను వావివరుసలేని కామాంధుణ్ణి కాదమ్మా. . ఈ మంత్రాల ప్రభావంలోపడి ఏదో సాధించేద్దామని ఈక్షుద్రపూజల్లాంటివి నేర్చుకొన్నా. . కొంత సంపాదించుకొన్నతరువాత శాశ్వతంగా వదిలేద్దామని . . .తప్పనిపరిస్థితుల్లో అక్క చెప్పినట్లు చేసానే. . .అంటూ మాటలు రాక వెక్కిళ్ళు పడసాగాడు.శారద వాడు పడుతున్న నొప్పిని అర్థం చేసుకొంది. వాడు మామూలు మనిషి కావాలంటే ఒకటి వాడికి ఈఅపరాధభావన పోవాలి. .రెండు ఈ పరిస్థితులు మరచిపోయేలాగా ఈ స్థలం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి.ఎదిగొచ్చినకొడుకుని ఇంటిలోనుండి దూరంగా పంపడానికి ఆమెకు మనసొప్పలేదు.మెల్లగా వాడిలో ఈఅపరాధభవన పోయేలా చేయాలి అనుకొని చూడు గోపీ నీవు మరీ అంత నెప్పి పడనవసరం లేదు. నీతప్పెంతుందో నా తప్పు కూడా అంతే ఉందిగా. . ఖనిజ మాటలకు ఇద్దరమూ అవేశపడ్డాము. ఇద్దరూ ఎంజాయ్చేసాము. అంతే. . వావివరుసలు మనసుకే కాని శరీరానికి కాదు. నీకు ఏదైతే ఉందో మీనాన్నకీ . . మీపెదనాన్నకీ. . ఇంకా లోకంలో ఉండే మగాళ్ళందరికీ అదే ఉంటుంది. అందరూ చేసే పని అదే. . అదే విధంగాఆడాళ్ళకూ. . శరీర ఆకృతిలో వావివరుసల్లో తేడాలుంతాయి కాని అందరిలో జరిగేదే మనలోనూ జరిగింది.వదిలేయి.నీవు దాన్నే మనసులో పెట్టుకోవద్దు.అమ్మా . . నా మనస్సు ఒప్పుకోవడం లేదమ్మా . . పైగా అక్క మనసెలా ఉంటుందో ఊహించావా. . అన్నడుగోపీ ఛీ దాని సంగతి నేను చూసుకొంటాలేరా. . నీవు మరీ ఎక్కువగా అలోచిస్తున్నావు. ఈ విశయం చెప్పూ . .నీవునీ పూజలో గణక స్త్రీ గా ఉండమన్నావు కదా. . అప్పుడైనా నను అనుభవించేవాడివి కదా. .ఆ సంగతి వేరమ్మా. . కేవలం కుండలిని జాగృతం చేయడమే గురిగా ఉంటుంది. అంతే కాని ఏ స్త్రీ నగ్నంగా ఉందానని పట్టింపు ఉండదు.శారద ఒక్క క్షణం ఆలోచించి . . ఒరేయ్ నీవు ఖనిజను కూడా నగ్నంగా చూసావు కదా. .నీకేమీ అనిపించలేదా. . .గోపీ తెల్లబోయాడు ఆ ప్రశ్నకు.ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు.పోనీ ఖనిజ నీ ముందర సిగ్గుపడినట్లుగా నన్నా నీకు తోచిందా.. . ఏమో నమ్మా. . తనని రెండు సార్లు చూస్సా. . మరింకేం తనకి లేకున్న అభ్యంతరం నీకెందుకు. . అది డబ్బు పిశాచి. తనకు డబ్బు వచ్చేంతవరకూ నిన్నువాడుకొంది. అవసరమనిపించింటే నీతోనే పడుకొనేది. . .తెలివిగా నిన్ను వెర్రి నాగన్నను చేసి.

మంత్రాలు – చింతకాయలు 34

శారద చేతిలోనున్న గరిటను గట్టిగా నేల కేసి కొట్టి ఖనిజ లాగి డైనింగ్ టేబల్ పై కూచోబెట్టి. .ఏమే నీవు . .విలువలూ అవనీ ఇవనీ మాటాడుతున్నావు కదా. . నీ తమ్ముడుని ఎంకరేజ్ చేసి దర్షిణీతో పడబెట్టి దెంగించినపుడు గుర్తుకు రాలేదా. . అక్కడ ఎదురుగా నీవు కూడా ఉన్నావుగా. . నీవు పూకు మూసుకొని కూచొన్నావంటే నేను నమ్మలా. . కుముద్వతీ పేద్ద డాన్ అంట గదా. . నీ పెద్దమ్మని తీసుకెళ్ళి అక్కడ

మంత్రాలు – చింతకాయలు 33

telugu sex stories గోపీ వడి వడిగా తన గదిలోనికెళ్ళిపోవడంతో తన వెనుక శారద వస్తున్నది ఊహించలేక పోయాడు. తూలుతూమెట్లెక్కి వచ్చిన శారదకు తాగిన మత్తులో నేరుగా ఖనిజ గదిలోనికెళ్ళింది. చుక్కల చుక్కల నైటీని వేసుకొనికాలుమీద కాలేసుకొని విలాసంగ పడుకొనుంది ఖనిజ. ఖనిజను చూస్తూనే శారదకు పట్టలేనంత కోపం వచ్చేసింది. ఒసేయ్ ఖనీ లేవవే . . .మేమిక్కడ అష్ష కషాలుపడుతూ ఉంటే నీవేమొ ఆరేషుకొని నిదురపోతావా. . . లే. . శారద అరిచిన అరుపులకు ఖనిజ కళ్ళు తెరచి చూసి దిగ్గున లేచి కూచొంది. గుప్పున వాసన రావడంతో. .విశయం అర్థం చేసుకొని ఏంటే నీ గోల అంది చిరాగ్గా. . . యాయ్. . . నాది నీకు గోల లాగా కనిపిశ్శోoదా. . దగుల్బాజీ దానా. . . నిన్ను ఊరికే వదలిపెట్టను చూశ్శాఉండు అంటూ ఏదో గుర్తుకొచ్చిన దానికి మల్లే గబుక్కున రెండుచేతులనూ నోటిమీద పెట్టుకొని తల అడ్డంగాతిప్పింది.ఖనిజ కు ఆమె ప్రవర్తన కొంచెం కూడా నచ్చలేదు. ఛీ . . తాగొచ్చి గోల చేస్తావా. . .పద ముందు నీ గదికెళ్ళు. .ఉదయం మాటాడుకొందాం. . అబ్బో వశ్శిoదండీ నంగనాశ్శి. . ఏమీ తెలీదు. . .నావేమో తాగిన మాటలు,నీవేమో తాగకున్న మాటలు శ్శేతలుశ్శరేనా అంది ఊగిపోతూ అంతలో గోపీ లేచి వచ్చి అమ్మను తన గదిలోనికి తీసుకెళ్ళాడు. ఆమెను తీసుకెళ్తుంతే అసహ్యంగా చూసిందిఖనిజ శారద పలవరిస్తూ నేనేం చేలేదురా. . చూసావా దాన్ని ఎంతగా చిరాకు పడుతుందో. . .కనీసం అమ్మ అనేకనికరం కూడా లేకుండా.. గోపీ ఏమీ మాటాడకుండా తన గదిలోనే పడుకోబెట్టాడు.కలవరిస్తూ పడుకొన్న శారదను చూసి జాలిపడ్డాడు. జీవితం మొత్తం తమ కోసమే శ్రమ పడి మాతోటే భవిశ్యత్తుఅనుకొన్న ఈమెకు కనీస సుఖాలను కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నామే అనుకొని.. . .అదే సమయంలో తమనుమోసం చేసిన ఖనిజ మీద తీవ్రమైన క్రోధం వచ్చేసింది.ఉన్నపళాన వెళ్ళి దాన్ని చెడామడా కొట్టేద్దామన్నంత కోపంతో ఊగిపోయాడు. తమాయించుకొంటూ. . .దాన్ని ఎక్కడ కొట్టాలో ఆక్కడే కొట్టాలనుకొనుకొన్నాడు. అక్కడ గదిలో ఒంటరిగా అడుకొన్న ఖనిజ కు మనసంతా చీకాకుగా అయిపోయింది.అమ్మా నాన్నలు తనతోమామూలుగానే మాటాడుతున్నా తమ మధ్య తెలియని ఏదో దూరం పెరుగుతోంది.దానికి తోడు ఈ గోపీ గాడిమౌనం ఒకటి. . పైగా అమ్మ ఇప్పుడు తాగుడు మొదలెట్టింది.ఛా ఏంటో ఈ బంధాలు. . .చూద్దాం అనుకొంటూఅటుతిరిగి ఇటుతిరిగి నిదురపట్టక లేచికూచొంది. మంచం క్రింద పడుకొన్న గోపీకి ఇంకా నిదురపట్టలేదు. . అమ్మ ఇంకా పలవరిస్తూనే ఉంది. దీనికి మందుఎవరిచ్చారబ్బా అనుకొంటూ నీళ్ళు తాగడానికి లేచాడు. కాళ్ళు బార చాపుకొని ఒక కాలును పైకెత్తి పడుకోవడంవల్ల నైటీ ఓ పక్కగా తొడ మీదకు లేచిపోయి ఉంది.నెమ్మదిగా వెళ్ళి నైటీని కిందకు లాగాడు. శారదపలవరిస్తునట్టుగానే భీమూ అంటూ గోపీని మిందకు లాక్కొంది ఏదో గొణుగుతూ .. . గోపీ కంగారుపడి ఆమెకు ఓ పక్కగా కూలబడ్డాడు. అదే సమయంలో నిదురపట్టక లేచి కూచొన్న ఖనిజకు భీమూఅని వినిపించి అమ్మ తన గదికి వెళ్లలేదా. . అనుకొంటూ గోపీ గదిలోనికి తొంగి చూసింది. లోపల అమ్మ మీదగోపీ ఉంటం చూసి అసహ్యంతో ఛీ అంటూ మొహం తిప్పుకొని ఒరేయ్ నీచుడా . ..అది మన అమ్మ, వావీవరుసలు లేవట్రా. . . తాగి మత్తులో ఉన్న అమ్మ మీదే చేయి వేస్తా . . . అసలు నీవు మనిషివేనా అంటూఉరుముతూ శారదను ఒక్క ఉదుటున లేపి తన గదిలోనికి తీసుకెళ్ళింది. గోపీకి ఒక్క క్షణం ఏమీ అర్థం కాలేదు. అమ్మ లాగడం అంతలో ఇది వచ్చి తిట్టి తనను తీసుకెళ్ళడం అంతా ఓకలలా తోచింది. తల కొట్టుకొంటూ కిందకు కూచొన్నాడు. ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడినా ప్రయోజనం ఏమీ లేదనుకొనికళ్ళుమూసుకొన్నాడు.మరునాడూయాన్నే గట్టిగా అరుపులూ కేకలూ వినిపిస్తూ ఉంటంతో. . లేచి క్రిందకొచ్చాడు గోపీ.కింద అమ్మాఖనిజలిద్దరూ ఒకరిపైన ఒకరు నిప్పులు గ్రక్కుతూ ఉన్నారు. నాన్న ఇంట్లో లేనట్టున్నాడు.గోపీ చూడగానేఅ అదిగో వచ్చాడుగా. . నీ సుపుత్రుడూ వాడినే అడుగూ. . నేనంటున్నది నిజమో కాదో.మీరిద్దరూ నాకు రెడ్ హ్యాండెడ్గా నాకు దొరికిపోలేదా అంది ఖనిజ .నాన్న బయటకు వెళ్ళినట్టున్నాడు. . అందుకే వీరిద్దరూ పందెం

మంత్రాలు – చింతకాయలు 32

telugu sex stories వాడు బయటికి వెళ్ళొపోగానే ఒంటరిగా కూచొని చాలా సేపు ఆలోచించింది.తను చేస్తోంది కరెక్టా రాంగా అని. . .చివరికి డబ్బే గెలిచింది.న్యాయంగా ఐతే ఖనిజ తమకంతా చెప్పాల్సి ఉంది. ఎటూ తను సెటిల్ అవడానికి దారి సుగమమైంది కాబట్టి మొత్తం తమ ముందుంచి తనకేం కావాలో అడిగి తీసుకొనుంటే ఎవరికీ ఎటువంటీ ఇబ్బందీ ఉండేది కాదు. అలా కాదని, లేని పెత్తనం చలాయిస్తూ తమను చంక నాకించేయాలని చూస్తోంది.. . .కాబట్టి గోపీ

మంత్రాలు – చింతకాయలు 31

telugu sex stories ఉదయాన్నే శారద టిఫిన్ల దగ్గర ఖనిజను కదిపింది.ఏమే ఖనీ నీ యూరోప్ ప్రయణం ఎప్పుడే అని?ఫ్లాట్ క్లియరెన్స్ రావాలే . . . అంత వరకూ యూనివర్సిటీలో లాస్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రింద ఉంటుంది. జీ పీ ఎ ద్వార చేస్తోంది కదా . . రిజిస్త్రేషను కొద్దిగా లేటు . . .బహుశా వచ్చే రెండు మూడు నెలల్లో బయలు దేరాల్సిఉంటుంది.అంటూ పెసరట్టు ఇంకోటేసుకొంది. గోపీ మౌనంగా తింటున్నాడు. మరి జీతం ఎంత మాత్రం
Page 1 of 6
1 2 3 6