Category: Uncategorized

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 6

telugu sex stories boothu kathalu .చెప్తా విను… …భ…యం…గా…ఉం.ది బాబూ!…అంటూ గొణిగితే…నాకేమనిపించిందో తెలుసా!… ముసిలాడి …దా…న్ని… చూసిన కళ్లతో…నీ…వాడ్ని…చూడ్దం వల్ల!… అన్నాడే గర్వంగా!… ఫే…ద్ద…పోటు…గాడివి కదూ!…అన్నానోయ్… అంటూ పరిమళ మొహం చూసింది… …వెక్కిరించక్కర్లేదమ్మా!…మొన్న చూసేసరికి నాకే గుండెలు దడదడలాడాయ్…అంటూ సపోర్ట్ చేసి..ఊఁ…కానీ!…అందావిడ , మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ… …సమర్థించావ్ లే…… అ…దం…టే… భయమందిట దీన్లాంటి లంజొకర్తి… ఊఁ…చెప్పూ!… అంటూ పొడిచానోయ్, మూతి మూడొంకర్లు తిప్పీ … అంది కవిత …దాంతోబాటు నన్నూ తిడుతున్నావేంటీ?…నీ బావది చూస్తే

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 5

telugu sex stories boothu kathalu మర్నాడు మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి… అంటే కవిత స్కూల్ నుంచి ఇంటికొచ్చిన ఓ అరగంటైందో లేదో… వచ్చావా కవితా!?… అంటూ వచ్చేసింది పరిమళ…ఓ చంకలో జోగుతూన్న పిల్లాడ్నీ, మరో చేతిలో ఓ టిఫెన్ డబ్బానీ పుచ్చుకుని… … ఇప్పుడే!…కాఫీ పెడ్దామనుకుంటూన్నా..కలుపుకొస్తా…కూర్చో!… అంది కవిత వెనక్కి తిరగబోతూ… …ముందీ ఆలూ బజ్జీలు కానిద్దాం… అంటూ కవితనాపి , పిల్లాడ్ని మంచం మీద పడుకోబెట్టి దివాన్ మీద సెటిలైంది పరిమళ… ఓ రెండు నిముషాలు

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 4

telugu sex stories boothu kathalu .ఎందుకో!?…అంది కవిత కళ్ళల్లో అనుమానం దాచుకోకుండా …పుస్తకాల్లో, ఫొటోల్లో చూడడమేగానీ , మరో మగాడి…ది ప్రత్యక్షంగా చూడ్డం మొదటిసారికదా!?…ఐనా పసుపుకొమ్ములు దంచుకునే గూటంలా…అంత…లావేంటే బాబూ!…ఎలా ఓర్చుకుంటున్నావ్!?…అంది తమకంగా… …తప్పుతుందా తల్లీ!…ఐనా బావకేం తక్కువనీ!?…మాంఛి హైటూ!…ఎక్సస్రైజ్డ్ బాడీ… పచ్చగా ,చాకులా ఉంటాడుగా!…ఇం…త…న్నట్లున్నావ్ కదూ?…అంది కవిత ,ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో మూరలో ఓ సగం పైగా చూపిస్తూ… (ఈ మధ్యే మొగుళ్ళ సైజులు చెప్పేసుకున్నార్లెండి…) …ఔననుకో!…ఐనానూ!… అంటూ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసేసుకుంది పరిమళ… … సర్లే,

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 3

telugu sex stories boothu kathalu తెల్లవారుతూండగా …అలవాటైన …మగ కౌగిలి… బిగుస్తూంటే , …అలసట తీరిందేమో! మొద…లెట్టే…శావ్ …సుప్రభాత సేవ!…అని నిష్టూరాలాడుతూ మొగుడికి …వీలుగా…సర్దుకుని పెదాలందించింది కవిత… సమాధానమేమీ చెప్పకుండా వాట్ని …ఆక్ర…మించేసు…కుంటూ క సుక్కున దిగేశాడు కుమార్. …ఆక్రమణ ని దాటుకుంటూ తోసుకొచ్చేసిన మూల్గుని…అఁ…మ్మ్ఁ… అని దిగమింగుతూ , తొడలిప్పుకుంది . గుండు….ని పూర్తిగా బైటికి లాగి …కొసకంటా గెంటాడు …కవిత తొడలింకాస్త తెరుచుకున్నాయి…మరో రెండు పోట్ల…తో…ఎగ జిమ్మేసి…పెదాలు విడదీసేసుకుంటూ మొహం పక్కకి తిప్పేసుకున్న

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 2

telugu sex stories boothu kathalu ఆ…స్పర్శకి ఒళ్ళంతా కరెంట్ పాకినట్లైందేమో…నిలువెల్లా వణికిపోయింది మనూ … బిరుసెక్కిపోయిన చనుమొనలకి చిక్కుకుపోవడంవల్లో , కుమార్ ఛాతీ మీదున్న చిక్కటి జుత్తులో ఇరుక్కుపోవడం వల్లో తెలీదుగానీ…ఆవిడ నిండు గుబ్బల్ని మరో మగాడికి కంటికి కనిపించకుండా కప్పేసిన సిల్కు పైట , కొండల మధ్య మెలికలు తిరుగుతూ పారే సన్నటి ఏరులా చిక్కిపోయింది… దాంతో బొప్పాసు పళ్ళల్లాంటి ఆవిడ ఉబ్బుల్ని క్లోజ్డ్ నెక్ బ్లౌజ్ కూడా దాచలేకపోయింది… గుడ్లప్పగించి …వా…ట్నే…చూస్తూన్న కుమార్
error: Content is protected !!