జయ టీచర్ 12

By | June 30, 2020
0

telugu sex stories జయ టీచర్ 12 టైం 1:40 PM కావడంతో జయ పిల్లలకు ఇవ్వవలసిన అసైన్మెంట్ పేపర్ ను ఒకసారి పరిశీలించసాగింది. భోజన విరామం 1 PM నుండి 2 PM వరకు ఉండటంతో తన తోటి టీచర్లందరూ చిన్న కునుకు తీస్తున్నారు. ఇంతలో ఫోన్ వైబ్రేషన్ రావడంతో ఏంటా అని చూస్తే అది మహేష్ దగ్గర నుండి ఫోన్ వస్తుంది. జయ చిన్నగా నవ్వుకుని ఫోన్ తీసుకుని వరండాలోకి వచ్చింది. వాళ్ళ స్టాఫ్ రూమ్ మొదటి అంతస్తులో ఉంటుంది, అదీగాక గ్రౌండ్ కి ఆనుకుని ఉండటంతో గ్రౌండ్ మొత్తం పూర్తిగా మరింత దగ్గరగా కనపడుతుంది. జయ వరండా మూలకి నిల్చుని గ్రౌండ్ వైపు చూస్తూ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి చెవి దగ్గర పెట్టుకుంది. గ్రౌండ్ లో చాలా మంది ఆడుకుంటున్నారు. కొందరు ఫుట్బాల్, మరికొందరు క్రికెట్. ఇంతలో ఒక నల్లని అబ్బాయి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బాల్ ని కొట్టడంతో అది నేరుగా గోల్ ని చేరుకుంది. తన తోటి విద్యార్థులు సంతోషంతో గోల్ అంటూ ఆ అబ్బాయిని అభినందించారు. జయ కూడా చాలా బాగా కొట్టాడు అనుకుంది. స్కూల్ మొదటి బెల్ మోగడంతో పిల్లలందరూ ఆటలు ఆపి తమ క్లాసులకి బయలుదేరారు. ఆ నల్లని అబ్బాయి జయ ఉన్న బిల్డింగ్ గోడ దగ్గరకి వచ్చి తన ప్యాంటు జిప్ తీసి వాడి మొడ్డని బయటకు తీసి ఉచ్ఛ పోసుకుంటున్నాడు. పై నుండి ఆ అబ్బాయి చేస్తున్న

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *