జయ టీచర్ 23

By | July 31, 2020
0

telugu sex stories జయ టీచర్ 23 జయ : థ్యాంక్యూ రహీమ్. ఎంతైందో చెప్పవా?

రహీమ్ : ఇంకొకసారి ఇలా డబ్బు విషయం మన మధ్య కి తీసుకురాకు ప్లీజ్.

జయ : హ్మ్ సరే, కానీ నీకెప్పటికీ ఋణపడే ఉంటా.

రహీమ్ : హాహా ఏం పర్లేదు లే (అంటూ రొప్పుతున్నాడు. అంత దూరం సైకిల్ పై వెళ్ళి 6 అంతస్తుల మెట్లు ఎక్కడంతో బాగా ఆయాసం వచ్చింది.)

జయ : అయ్యో రహీమ్ బాగా‌ అలసిపోయినట్టు ఉన్నావ్?

రహీమ్ : హా జయ, బాగా దాహం గా ఉంది

జయ : ఉండు నీళ్ళు తీసుకుని వస్తాను.

రహీమ్ : పర్లేదు జయ కిందకి వెళ్లి తాగుతాను.

జయ : ఆపు,‌ నా కోసం చాలా కష్టపడ్డావు. ఇక్కడే ఉండు తీసుకుని వస్తాను.

రహీమ్ : హ్మ్ సరే.
(జయ కిందకి వెళ్లి కవర్ ని తన గదిలో పెట్టి ఫ్రిజ్ లో నుండి బాటిల్ తీసుకుని మేడపైకి వెళ్ళింది. రహీమ్ అక్కడే కింద కూర్చుని ఉన్నాడు. జయ లైట్ వేసి తన దగ్గరకు వెళ్ళి బాటిల్ ఇచ్చింది. రహీమ్ గడగడా తాగుతూ బాటిల్ మొత్తం ఖాళీ చేసాడు.)

రహీమ్ : థ్యాంక్స్ జయ

జయ : నా కోసం ఇంత కష్టపడినందుకు నేనే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి.

రహీమ్ : ఏం చేసినా నీ ఆనందం కోసమే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *