జయ టీచర్ 46

By | February 16, 2021
0

telugu sex stories జయ టీచర్ 46 మణి : సినిమా సీడీ మిస్

జయ : ఏం సినిమా ఏంటి?

మణి : స్పెషల్ సినిమా మిస్

జయ : ఉఫ్ మణి సరిగ్గా చెప్పు

మణి : దెంగించుకునే సినిమా

జయ : ఏంటి? ఛీ అయినా దానిని ఇక్కడికెందుకు తెచ్చావు (అంటూ మణి వైపు కోపంగా చూసింది)

మణి : ఎందుకంటే మా ఇంట్లో సీడీ ప్లేయర్ లేదు మిస్. మీ ఇంట్లో ఉంది కదా అందుకని తెచ్చాను.

జయ : ఛీ ఆ దరిద్రాన్ని ఇక్కడ ప్లే చేయటానికి నేనొప్పుకోను.

మణి : ఎందుకు మిస్ అలా అంటారు. ఆ పుస్తకం లో ఉన్నదే కదా ఇక్కడ కూడా ఉండేది. మీరు పడుకున్నాకనే నేను చూస్తాను. ఇప్పటి వరకు అలాంటివి చూడలేదు మిస్ ఎంతో ఆశగా తెచ్చుకున్నాను ప్లీజ్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *