జయ టీచర్ 47

By | February 18, 2021
0

telugu sex stories జయ టీచర్ 47 మణి : నాకు మోడ్డ ని ఆడించుకోవాలని ఉంది

జయ : బాత్ రూమ్ వెళ్ళి చేసుకో

మణి : లేదు మిస్ వీడియో చూస్తూ ఆడించుకోవాలని ఉంది రఘు అన్న లాగా

జయ : ఏంటి ఇక్కడ?

మణి : అవును మిస్ ప్లీజ్ కాదనకండి

జయ : నా ముందు ఎలా చేస్తావ్ అలా. అయినా నాకు సిగ్గు. వద్దు చేయకు

మణి : ప్లీజ్ మిస్, మీరొప్పుకుంటే లైట్ ఆపేసి వస్తాను అప్పుడు చీకట్లో ఏం కనపడదు. ప్లీజ్ మిస్… ప్లీజ్ (అంటూ బ్రతిమాలాడు జయ కూడా ఇంక కాదనలేక సరే అంది. జయకు థ్యాంక్స్ చెప్పి, ఒక్క ఉదుటున లేచి లైట్ ఆపేసి మళ్ళీ బెడ్ మీద కూర్చున్నాడు.)

జయ : మణి

మణి : చెప్పండి మిస్

జయ : నువ్వు నా ముందే ఇలా చేసావని ఎవరికైనా తెలిస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా..

మణి : ఎందుకు మిస్ చెప్పిందే చెప్తారు ఈ

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *