జయ టీచర్ 48

By | February 20, 2021
0

telugu sex stories జయ టీచర్ 48 మణి : ఇంక మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి (అంటూ జయ సంకను మరొకసారి కసిగా నాకుతూ తన చేతితో జయ మెత్తటి సన్నుని చిన్నగా వత్తి ముచ్చికను పట్టుకుని లాగి వదిలాడు. “ఆఆఆఆహ్ ఆఆఆఆహ్” అంటూ జయ నోటి వెంట మరొక అరుపు వచ్చింది. దాంతో మణి మరొకసారి జయ చెవి దగ్గరకు వెళ్ళి)

మణి : మిస్ మీరు గానీ ఈ బ్రా తీసేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అప్పుడు నా చేతులతోనే కాకుండా నోటితో కూడా చీకి వీటి పని పడతాను. అప్పుడు దీంట్లో సుఖం ఏంటో మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది. (ఆ మాటలకు జయ ఒళ్ళంతా మత్తు ఆవహించింది. ఏమి మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండిపోయింది) ఏంటి మిస్ వినపడలేదా చెప్పింది (అంటూ మరోసారి జయ ముచ్చికను గట్టిగా పట్టుకుని లాగి వదిలాడు)

జయ : ఆఆఆఆహ్….. ఆఆఆఆహ్… వినపడింది మణి…

మణి : మరి చెప్పండి నాతో మీ అందమైన సళ్ళని చీకించుకుంటారా? (అంటూ మరలా ముచ్చికను లాగి వదిలాడు)

జయ : ఆఆఆఆహ్…. చీకించుకుంటాను

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *