జోడెద్దులు 18

By | February 18, 2021
0

telugu sex stories జోడెద్దులు 18 నేను పోలంలొ ముందు నడుస్తున్నాను నా వెనకాలే బాబాయ్ వస్తున్నాడు…
ఏదైనా ఆట ఆడుకుంటూ వెళ్దామా అని బాబాయి అడిగాడు నేను వెంటనే ఏమి అట అని అడిగాను దానికి బాబాయ్ వంగు దూకుడు అని అన్నాడు… నేను సరే అన్నట్లు తల ఊపాను.

బాబాయ్ నాకు ముందుగా వచ్చి కింద కూర్చున్నాడు నేను బాబాయ్ మీద నుండి దూకాను…. సుమారు 5 అడుగులు దూరం దుకాను.
తర్వాతత బాబాయ్ కి అవకాశం.

నేను ఒంగితే చూడాలని బాబాయ్ అనుకుంటున్నాడు నేను పొలం వైపు చుట్టూ చూస్తూ ఉన్నాను ఎవరైనా గమనిస్తున్నారని ….ఎవరు లేరు. అంతే నేను మోకాళ్ళ మీద చేతులు పెటి కాలు కాళ్లు రెండు వెడల్పు చేసి వంగాను….
అంతే బాబాయ్ నా నడుము మీద చేయి వేసి ఒక్కసారిగా పైనుండి దూకాడు……
( నాకు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యం ఆరోజు నేను ఎలా అలా అని ఒంగాను

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *