ముగ్గురు అమ్మల ముద్దుల కొడుకులు 37

telugu sex stories ముగ్గురు అమ్మల ముద్దుల కొడుకులు 37 నాలిక మీద ఫ్రెష్ గా ఒక మొడ్డగంజి ముత్యాన్ని నాబ్ నుండీ రిలీజ్ చేసి, నాలిక కింద ఉన్న నా కింద పెదవి మీద తన నాబ్ మీద పేరుకుపోయిన చిక్కటి ప్రీకం ని లిప్స్టిక్ లా పూసి నాకు దేన్ని నాకాలో అర్ధం కాకుండా చేసి నా చాపిన నాలిక కి దగ్గరగా వచ్చేట్టు తన మెడని వంచుతున్న నా కొడుకు మొహం లోకి చూస్తున్న కొద్దీ నా చేతి వెళ్ళు నా మొగుడి మొడ్డ చుట్టు మరింత బిగుసుకుంటున్నాయి ఎక్సైట్ మెంట్ పట్టలేక. ఎప్పుడూ లేనిది నా మొగుడి మొడ్డ నాబ్ ని నా కుడి చెక్కిలికేసి బొక్క పెట్టుకోవలన్నంత గట్టిగా వత్తి వత్తి రుద్దేసుకుంటూ సున్నాలు చుట్టిస్తున్నాను నాబుగ్గ మీద.

నా వెనకనే ఉన్న కమ్మోడ్ మీద కూర్చున్నాను నా భారీ గుద్దని దాని మీద పెట్టి నడుము నొప్పెడుతుంటే ఒంగోనీ ఒంగోనీ.. ఇప్పుడు నా కన్నడి లండు నాబ్ నా కింద పెదవికి మరింత దగ్గరగ వచ్చి దాన్ని ప్రెస్ చేసేస్తూ రబ్బవుతున్నది. వాడి నాబ్ ఎడ్జ్ కి ప్రెస్ అవుతూ నా నాలిక టిప్ నా నోట్లోంచీ బయటకి వేళ్లాడుతున్నది.. దాని మీద నా కొడుకు అప్పుడే వదిలిన మదపొగరు జిగురు బొట్టు ముత్యంలా మెరుస్తూ కనబడుతున్నది. వాడి ఫ్రెష్ యెంగ్ లండూ బాం చుక్కని నా నాలిక మీదకి ఎలా రిలీజ్ చేసాడో తలుచుకుంటున్న కొద్దీ నా పూబుల్లి అల్లల్లాడిపోతున్నది గొల్లిని బిర్రబిగిసేలా చేస్తూ..

అస్సలు సిగ్గన్నదే లేకుండా మొడ్డ నొక చేత్తో ఎత్తి పట్టుకుని రెండో చేతి బొటన వేలూ చూపుడు వేళ్ళ మధ్య తన నాబ్ ని వత్తుతూ దాని చీలిక బాగా తెరుచుకునేట్టు చేసి మరీ నా నాలిక మీద దిద్దినట్టు పెట్టాడు తెల్లటి బొట్టు చుక్క మాదిరి తన మదించిన లండులోంచి కక్కించి..ఇంకా ఎంత స్టాకు పెట్టాడో తెలియదు కానీ నా బారు మొడ్డ కొడుకు లండు పసరుని కసి తీరా కరువారా జుర్రుకోవాలని నా నోరు తహతహలాడిపోతున్నది.

వాడి లంజు గుజ్జుని నంజుకుతింటూ ముద్దాడాలని ఎంత కోరికగా ఉందో వాడి మొడ్డాయిల్ ని టేస్టు చెయ్యాలని అంతే ఆశగా ఉంది. రెండూ ఒకేసారి తీరేలా నాలిక మీద ఉన్న మగ మద రస ముత్యాన్ని నా కొడుకుతో షేర్ చేసుకుంటూ ముద్దాడుతూ మింగెయ్యాలని నా కోరికని గ్రహించినట్టున్నాడు వాడు, అదే పనిగా రెండు చేతులతో వత్తి వత్తి పిసుకుతూ మసాజ్ చేస్తున్న నా ఎడమ కొబ్బరి గుబ్బ మీద వేసిన తన రెండు చేతులని తీసేసి తన రెండు తొడలని బాగా దగ్గరకి తెచ్చి వాటి మధ్య గుబ్బ నిరికించి దానికి చెరొక పక్క తన లండ్ బాల్స్ వచ్చేట్టు తొడలనదిమి పట్టుకుని తన రెండు చేతులని నా తలకి చెరొక పక్క వేసి నా తలని పైకెత్తి నా నాలిక మీద ఉన్న తన మొడ్డ రసపు చుక్కనే చూస్తూ నా కింద పెదవి ని మొడ్డ నాబ్ తో బ్రష్ చేస్తున్నాడు..

ఆ యాంగిల్ లో నా ప్యాంటీ చుట్టిన వాడి మొడ్డ ప్యాంటీతో సహా నా సన్ను కేసి వత్తుకుంటూ వాడి లండ్ బాల్స్ కి రాసుకుంటున్నది.
నా గుబ్బలకటూ ఇటూ ఉన్న వాడి మొడ్డ బాల్ ని ఒక్కొక్క దాన్ని చేత్తో పట్టుకుని తడిమాను..గజ నిమ్మకాయల్లా వేళ్ళాడుతూ ఫుల్ సైజ్ లో తగిలాయి చేతికి… ఇంకా ఎంత మదపూట ఉందో వాటిలో? వాటిల్లోని మద పాయసాన్ని ఆంతా కక్కిస్తే గానీ వాడి కసి తగ్గేలా లేదు. రెండో చేత్తో నామొగుడి లండ్ బాల్స్ ని కూడా తడిమి చూసి ఇద్దరి బాల్స్ ని మార్చి మార్చి నిమురుతున్నాను వాటి ఫుల్ నెస్ కి అచ్చెరవందుతూ..

వాటిని నిమురుతున్న కొద్దీ నాకు గుద మద మెక్కువయి పోతున్నది వాటి సైజుకి.. బుగ్గ మీద రుద్దుకుంటున్న నా మొగుడి మొడ్డని దాని నాబ్ నా ముక్కొసకి తగిలేలా లాగి ఆయన నాబ్ మీద నా ముక్కు టిప్ ని రాస్తూ ముక్కొనతో నాబ్ చీలిక పొడుగూతా రుద్దుతూ నా చేత్తో తడుముతున్న ఆయన లండ్ బాల్ ని నా బుగ్గకేసి వత్తి పెట్టి గుండ్రం గా తీప్పి రుద్దుకుంటూ నా కొడుకు లండ్ బాల్ ని నా సన్నుకేసి వత్తి వత్తి రుద్దు కుంటున్నాను. పిచ్చెక్కిపోతున్నది ఇద్దరి లండ్ బాల్స్ తో అలా ఆడుకుంటుంటే…

నా లండార్లింగ్ కన్నడి బాల్స్ నయితే ఒక్కొక్క తోలుతిత్తిని విడివిడిగా చేతితో సున్నితం గా పిసుకుతూ వేళ్ళ మధ్య చిదుముతూ.. వత్తుతూ నా గుబ్బకేసి అదిమి పెట్టి రుద్దుకున్నాను వాడి ఒక్కొక్కలండ్ బాల్ ని… బాల్ తో సన్ను మీద సున్నాలు చుట్టిస్తూ చేతి వేళ్లతో పట్టుకుని చిదుముతూ గొడకేసి పిడక కొట్టినట్టు బాల్ ని సన్నుకెసి ఎత్తెత్తి కొడుతూ వాటి బరువుని టెస్ట్ చేస్తున్నాను.దాని నునుపు కీ బలుపుకీ షేపుకీ పిచ్చెక్కి దాన్ని సన్నుకేసి నిలువుగా అడ్డం గా పైకీ కిందకీ అన్న పక్కలకేసి రుద్దుతూ నా గుబ్బ ని లండ్ బాల్స్ నునుపుతో టెస్ట్ చేస్తున్నాను…

కొబ్బరి బోండాం లాంటి నా గుబ్బకి అటూ ఇటూ నేను చేస్తున్న రుద్దుడు వల్ల వాడి లండ్ బాల్స్ గుబ్బని తడి బారేలా చేస్తున్నాయి .ఎందుకంటే అప్పటికే వాడి మొడ్డకి చుట్టేసిన ప్యాంటీ సగం తడిసిపోయింది వాడి మొడ్డూట లీకయ్యి నాబ్ మీదుగా జారి. ఆ ప్యాంటీ నుండీ చుక్కలు చుక్కలుగా జారి పడుతున్నాయి వాడి మొడ్డని గ్రేజ్ చేస్తున్న నా ఎడమ గుబ్బ మీదకి..

ప్యాంటీని మొడ్డకి చుట్టాడేమో అనుకున్నాను కాని దాన్ని మొడ్డకి తొడిగి మిగిలిన ప్యాంటీని మొడ్డకి ఒక పొడుగాటి తొడుగులాగా రెండు పక్కల నుండీ మడిచి ముడేసాడు ఊడిపోకుండా… అప్పటిదాకా అంత పరిశీలనగా చూడలేదు కాని వాడు మొడ్డను చేత్తో గట్టిగా అదే పనిగా ఆడించుకుంటం వల్ల అనుకుంటాను నాబ్ లోంచీ లీకయిన ప్రీకం కి నాబ్ దగ్గర ప్యాంటి చీకి పోయి చినిగిపోయి ఒక పెద్ద కంత ఏర్పడి అందులోంచీ నాబ్ బయటకి కనిపిస్తూ మళ్ళీ అందులోంచీ కూడా మొడ్డూట లీకవుతున్నది ఉన్నది కొద్దికొద్దిగా.. ప్యాంటీ అంతా వాడి మొడ్డ జిగురుతో సగం తడిసిపోయి ముక్కు పుటాలదిరి పోయేంతగా మదపు వాసన వచ్చేస్తున్నది. ఎంత ఖరాబు చేసేసాడో ఆ ప్యాంటీని… వాడి లండు లోంచీ అప్పటిదాకా లీకయిన జిగటతో..

అంత మద జిగురు బయటకి మొడ్డలోంచీ లీకయినా ఇంకా ఇంకా వాడి మొడ్డలోంచీ ఆ మదరసం ఎలా ఊజవుతున్నదో నాకు అర్ధం కావట్లేదు… ఎంతయినా నా కన్నడి లండు మామూలు లండు కాదని అర్ధమయిపోయింది… వాడి లండు జిగట చుక్కని నాలిక మీద రిలీజ్ చేసి కదల కుండా నా తలని తన చేతులతో గట్టిగాపట్టుకుని తన నాలికని నా నాలిక మీదకి తెస్తాడనుకున్నాను కానీ వాడు దాన్ని ముందు నా పై పెదవి మీదకి తెచ్చి దాన్ని కుడి నుండీ ఎడమకీ ఎడమనుండీ కుడికీ నాకి తన రెండు పెదాల మధ్యలోకి నా పై పెదవిని తీసుకుని చీకుతూ దాన్ని వాడి ఉమ్మితో కడిగేస్తున్నట్టు నాకేస్తున్నాడు..

వాడికి నా నాలిక మీద ఉన్న వాడి మొడ్డ రసపు చుక్కని టేస్టు ఇష్టం లేక ఇలా నా పెదాలని ముద్దాడుతున్నాడేమో?

ఏది ఏమయినా పిచ్చి గా కుక్కలా నాకేస్తున్నాడు నా పై పెదవిని నాలికతో నాకేసి నా పళ్ళ మీదకి తన నాలికని తీసుకొచ్చి వాటి తన నాలుకతో కుడు నుండీ ఎడమకీ మళ్ళీ ఎడమ నుండీ కుడికీ బ్రషింగ్ చేస్తూ వాటిని కూడా ఉమ్మితో తడిపేసి పైపెదవిని సున్నితం తన పళ్ళతో కొరికేస్తున్నాడు.

వాడు చేస్తున్న ఈ పెదవల్లరి నేను భరించ లేక నా నాలికని కుక్కలా నోట్లోంచీ బయటకి వేళ్ళాడేసి నా పెదవిని వాడి నోటికప్పగించేసాను.నా పై పెదవి ని పూర్తిగా తన నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ నాకుతూ తన మొడ్డ నాబ్ తో నా కింద పెదవిని చాలా ఫాస్ట్ గా బ్రష్ చేస్తున్నాడు…

.
లేత దొండకాయలా ఉన్న నా పెదవెంత మెత్తగా ఉన్నదో అప్పటిదాకా ఊరిన మదపూట పేరుకుపోయిన వాడి లండ్ నాబ్ అంతే స్మూతు గా నా లోవర్ లిప్ మీద జారుతున్నది దానికున్న లండూట నా పెదవి మీద పేరుకుపోతూ. పై పెదవికి ఉమ్మితో, కింద పెదవికి మొడ్డ రసాలతో నా కొడుకు లిప్స్టిక్కేస్తుంటే నా నాజూకు పెదాలు మరింతగా వాడి లండు జిగురుకోసం కలవరిస్తూ వణుకుతున్నాయి, ఉమ్ముద్దుల కోసం వెంపర్లాడుతున్నాయి . అరగంట క్రితం నా పుత్తిత్తిని కసి కసిగా ముద్దాడి వచ్చిన నా వెరి హార్నీ లవ్లి కొడుకు కసి కడ్దీ అతి పొగరుగా కార్చిన చిక్కటి లవడా మద జిగురది. ఫెవికాల్ కంటే గట్టి గులబాండ్ ఏర్పరుస్తున్నది మా తల్లి కొడుకుల మధ్య.

వాడి మొడ్డ ఇప్పుడు నా లోవర్ లిప్ ఎడ్జ్ కి టచ్ అవుతు వాడి నాబ్ ని రబ్ చేస్తూ ఉంటం తోచేస్తూ ఉంటంతో నా నాలిక కింద భాగంతో వాడి దడ్డూట ని టేస్టు చెయ్యగలుగు తున్నాను. పై పెదవి పై వాడి నాలికా , కింద పెదవి మీద వాడి మొడ్డ నాబ్ …కుడి బుగ్గకి రబ్బవుతున్న నా మొగుడి మొడ్డా…అబ్బా..ఇలా రెండు మొడ్డలు నా మొహం మీద తైతక్కలాడుతూ నాకు కుత్తిక్కని పెంచేస్తున్నాయి.నా పై పెదవిని చీకీ నాకీ దానికి తన ఉమ్మితో తౄప్తిగా స్నానం చేయించిన తర్వాత ఇక వాడి ద్రుష్టి నా నాలిక మీద ఉన్న వాడి మొడ్డ జిగట చుక్క మీదకి మళ్ళింది…

ఇప్పుడయినా టేస్టు చేస్తాడా తన మదముత్యపు చుక్కని..? చూస్తుంటే అలానే అనిపిస్తున్నదీ.. వాడి నాలికని స్లోగా నా పైపెదవి మీద నుండీ కిందనే కుక్కలా వేళాడేసిన నా నాలికటిప్ దగ్గరకి మూవ్ చేస్తున్నాడు.

ఇప్పుడు నా నాలిక పైకి వాడి నాలిక రాబోతున్నదన్న ఫీలింగ్ నాలో కొత్త కుత్తేజాన్ని నిముపుతున్నది ..నా మొదటి త్రీసం కిది తొలిమెట్టు..

వాడి మొడ్డ ని నా కింద పెదవి కి అలానే గట్టిగా వత్తి పెట్టి స్లోగా తన తలనీ నడుమునీ ఒకేసారి వంచుతూ…. విచిత్రం గా తల ఎంత కిందకి దిగుతున్నదో నడుము కూడా అంతే కిందకు వంచుతూ…ఇంకా వంచుతూ ……ఎలా విల్లులా తన నడుముని వంచగలిగాడో నాకర్ధ మవ్వలేదు గానీ.. వాడి నాలిక టిప్ నా నాలిక పైన , నా నాలిక కింద భాగాన్ని వాడి లండ్ నాబ్ ఒకేసారి టచ్ అవుతున్నాయి… అంటే వాడి లండ్ నాబ్ నా నాలిక కింద, వాడి నాలిక టిప్ నా నాలిక పైనా ఒకేసారి టచ్ అవుతున్నాయి..

కరెక్టుగా చెప్పాలంటే వాడి లండ్ నాబ్ నీ, వాడి నాలికనీ నా నాలిక సెపరేట్ చేస్తున్నది… అంటే నా నాలిక మధ్యలో లేకపోతే వాడి నాలిక వాడి మొడ్డ నాబ్ ని టచ్చయ్యేలా ఉందా పోజు చూస్తుంటే.
నా కన్నడు ఇప్పుడు నా నాలికనీ దాని మీద ఉన్న మొడ్డ రసపు చుక్కలనీ వాడి మొడ్డ నాబ్ నీ ఏక కాలం లో ముద్దాడ బోతున్నాడా?
అమ్మయ్యోవ్……అది నిజం గా సాధ్యమేనా? ఏమో చూస్తుంటే వాడు తన నడుముని వంచిన తీరు అది వాడికి అసాధ్యమయితే కాదేమో అని తెలుస్తున్నది..

ముందుగా నా కన్నడు తన నాలికని కొండ చిలువ నాలికలా బయటకి చాపి తన తలని కిందకు వంచి నా నాలిక టిప్ తో తన నాలిక టిప్ టచ్ అయ్యేలా తాకించి తన నాలికని లుకలుకలాడిస్తూ …దాని మీద ఉన్న తన మొడ్డ రసం తో పాటు నా ఉమ్మిని కూడా టేస్టు చేసాడు. వాడల తన నాలికని నా నాలికంటించి తన మొడ్డ రసాన్ని తనే టేస్టు చేస్తుంటే నా పెదాల రెండింటి మధ్య వాడి నాలికని బంధించి వాడి నాలిక టిప్ ని లోపలకి సక్ చేస్తూ వాడి ఉమ్మితో పాటు వాడి మొడ్డ గమ్ముని కూడా నాకేస్తూ గాడమయిన కిస్సిచ్చేసాను వాడి న్యాస్టీ చేష్టలని ఎప్రిషియేట్ చేస్తున్నట్టు తెలియచేస్తూ.

అది నా కొడుక్కిచ్చిన నా మొట్ట మొదటి టంగ్ టు టంగ్ కిస్ కాదు కాని నా లైఫ్ లో నేను చేస్తున్న ఫిజికల్ త్రీసం సెక్స్ బిగినింగ్ లో భాగం గా నా మొగుడి మొడ్డనొక చేత్తో పట్టుకుని బుగ్గ మీద రుద్దుకుంటూ నా కొడుక్కిచ్చిన తొలి ఉమ్మెంగిలి ముద్దు.ఆ ఎంగిలిలో వాడి మొడ్డగంజి కూడా కలిసి ఉంటం నాకు మరింత కిక్కునిచ్చింది.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!