ముగ్గురు అమ్మల ముద్దుల కొడుకులు 40

By | August 19, 2019
0

telugu sex stories ముగ్గురు అమ్మల ముద్దుల కొడుకులు 40 ముక్కుకు లండు నాబ్ ని తాపడం చేసి నా లండార్లింగ్ కన్నడు వాడి మొడ్డ లోంచీ నా ముక్కులోకి తన చిక్కటి మదరసాన్ని రిలీజ్ చేసిన తీరుకి కొవ్వు బట్టి బలిసిన నా పూపువ్వు లోంచీ బుస్సున పొంగుతూ నాకు తెలియకుండానే మళ్ళీ పూతేనె పొంగుతూ బయటకి కారింది .

కారిన పూపాకమంతా నా పూ రెమ్మల మధ్యలోంచీ బయటకి లీకయ్యి కమ్మోడ్ మీద గుద్దని వత్తి పెట్టి కూర్చున్న నా పిర్రల మధ్య ఖాళీలోకి పారి గుద్దంతా చిత్తడి కుత్తడయిపోవడంతో….నా గుద్దని ఎత్తి పిర్రలకిందకి పూపాకం పారినాక గుండ్రం గా కమ్మోడ్ బేస్ కేసి గుద్దని గుండ్రం గా తిరగలిలా తిప్పుతూ రుద్దిపారేస్తూ నా కుత్తేనెని గుద్దిళ్ళ తో రుద్ది రుద్ది నా గుద్దకేసి మాలిష్ చేసుకుంటున్నాను. పిర్రలనెత్తెత్తి నా పూతేనె తో నా గుద్దని మాలిష్ చేసుకుంటం నాకెంతో నాటీగా అనిపించింది…

లైఫ్ లో ఎన్నడూ చెయ్యని చాలా మోటు నాటీ పనులని ఆ కొద్ది గంటల్లోనే ఎలా చెయ్యగలుగుతున్నానో నాకు అర్ధం కాలేదు కానీ వాటిక్కారణం మాత్రం నా కన్నడి తొడ మిన్నాగు నా పూగుద్ద కలుగుల్లో రేపుతున్న గులకల్లోలమే కారణం మని మాత్రం తెలుసు..

దానికి తోడు ఎంత దూరం లో ఉన్నా నాకు కనక మొడ్డాయిల్ వాసన తగిలిందంటే నా పూగుద్దల్ల బొక్కల్లో ఎక్కడలేని తిక్కరేగి కుత్తకార్తె కుతి కుక్కలాగా ఇలానే నాటీ ఎండ్ ఇక న్యాస్టీ గుల్లంజనయిపోతా. అలాంటిది నా యెంగ్ దెంగుల కన్నడు తన తొడ బొంగు లోంచీ ఏకం గా నా ముక్కులోకే వదిలిన ఫ్రెష్ లండోదకాన్ని ఎలా వదులుతాను?

నా ముక్కు పుటం లోకి సెగలు కక్కుతూ దూరిన వాడి మొడ్డాయిల్ బుడగలని ముక్కులోలోతుల్లో పైకి పోయి నా గొంతులోకి జారేలా ఎగపీలుస్తున్నాను. ఎంత గట్టిగా పీలుస్తున్నా చాలా చిక్కగా ఉంటంతో అది పైకి రాకుండా గం లాగా ముక్కంచులకి అతుక్కుని ఉన్నది…అది పలచబడి కిందకు కారితే నా నాలికటిప్ తో అందుకొని నాకెయ్యచ్చు . కానీ అందాకా ఆగేట్టు లేదు నా నోట్లోని నా నాలిక…

ఎందుకంటే నా కన్నడు వదిలేసిన వేడి వేడి మదజలపు చుక్కల తాలూకు మొడ్డ రసం నా ఎడమ ముక్కంత లో కొంత… ముక్కు గుండ్రటి అంచుల చుట్టూత కొంత స్ప్రెడ్ అయ్యి ముక్కు పుటాలదిరి పోయేంత ఘాటువాసన వెదజల్లుతుంటే ఊపిరి తీసుకుంటున్న కొద్దీ నాకు పిచ్చెక్కి నాకళ్ళ కెదురుగా ఉన్న అబ్బా కొడుకుల మొడ్డలని కచ్చగా ఏదేదో చెయ్యాలని అనిపిస్తున్నది….

ఇద్దరి మొడ్దల నాబ్స్ ఒకేసారి నా ముక్కు పక్కపక్క బొక్కల్లో దూరి దెంగేసిన యాంగిల్ లో ఇంకా అలానే యేటవాలుగా ఉండి ఊపిరి పీలుస్తూ విడుస్తున్న పాముల్లా దా మమ్మల్ని నాకవే మొడ్డ గుడుపు గుల్లంజా.. అంటూ నన్ను కవ్విస్తుంటే నా నాలికని బయటకి చాపి నా నోటి ముందు రెండు స్తంభాల్లా కనబడుతున్న ఇద్దరి మొడ్డల ఉక్కడ్డీల మీదా నాబ్స్ కింద నుండీ వాటి మొదళ్ళ దాకా నాలికని తిప్పుతూ లపలప నాకేస్తున్నాను … నా మొగుడి మొడ్డ నాబ్ నుండీ లీకవుతున్న ప్రీకం తో తడిసి మిగిలిన మొడ్డంతా మెరుస్తూ జిగురు పూసినట్టున్నది… ముక్కులోకి దూరగా ముక్కుకి బయటకి మిగిలిన మొడ్డ అప్పర్ భాగాన్ని నా నాలిక టిప్ తో నాకేస్తూ నా కుడి ముక్కుబొక్కని ఆయన నాబ్ కేసి వత్తి వత్తి పొడుస్తూ నాబ్ చీలికలోంచీ లీకవుతున్న ప్రీకం ని ముక్కు అంచులతో గుండ్రం గా రుద్ది నాబ్ మీద స్ప్రెడ్ చేస్తూ కసి కొద్దీ మొడ్డ తొ ముక్కులో పొడుచ్కుంటూ ఓరకంటితో ఎడమ ముక్కు బొక్కలోకి చొచ్చుకు పోయిన నా కన్నడి లండ్ వంక చూసాను..

వాడి మొడ్డకి ప్యాంటీ చుట్టి ఉంటం తో ప్యాంటీ అంతా జిగట జిగట గా అయిపోయి పూర్తిగా మొడ్డకి చాపలా చుట్టుకుని అతుక్కుని ఉన్నది. ప్యాంటీ చుట్టూతా పేరుకున్న వాడి మొడ్డరసాల తాలుకు ఘాటు వాసన నన్ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తూ మదపిచ్చి పట్టేలా చేస్తుంటే నా పళ్ళతో ప్యాంటీని కర్చిపట్టుకుని పెదిమలతో వత్తుతూ అందులోంచీ వాడి మదజలపు చుక్కలు నా నోట్లో పడుతుంటే త్రుప్తిగా చప్పరిస్తూ మింగేస్తున్నాను అమ్రుతాన్ని పానం చేస్తున్నట్టుగా. ముక్కుల బొక్కల్లో ఇద్దరి లండు నాబ్స్ ని అలానే ఉంచుకుని వత్తుకుంటూ ప్యాంటీ ని పెదిమల మధ్యకి తీసుకుని దానికున్న కన్నడి మొడ్డరసాన్ని పిండుకు తాగుతున్నా ఏ మాత్రం త్రుప్తిగా లేదు నాకు.

నా మొగుడి మొడ్డ మదపాయసపు పానానికి పిచ్చిగా అలవాటు పడ్డ నాలాంటి లండూ కోలా కక్కర్తి లంజకి ఆ పాటి మదపు చుక్కలేపాటి?

ఏ మాటకా మాటే చెప్పుకోవాలి . నా మొగుడి లండూ బాం కంటే ఎంత రుచిగా ఉన్నదో నా కన్నడి మిన్నాగులరసం..!!

ప్యాంటీతో సహా వాడి మొడ్డని నా నోట్లో కుక్కుకుని మొడ్డలో ఒక్క చుక్కకూడా ఉంచకుండా పీల్చి పిప్పి చేద్దామని పించేంత పిచ్చిగా ఉంది నాకు.. అందుకే పిచ్చి పట్టిన కుతి కుక్క లాగా ప్యాంటీ కొసని నా పళ్ళతో కరిచి పట్టుకుని దాన్ని మొడ్డ నుండీ వేరు చెయ్యాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను.

నా పంటి కాట్లకి వాడి మొడ్దకి తొడిగిన ప్యాంటీ చీలికలు పేలికలయి పోతున్నది.. పళ్ల మధ్య వాడి మొడ్డనిరికించి సున్నితం గా కరిచిపారేస్తున్నాను వాడి మొడ్దని కసిబారిన ప్రేమతో..

వాడి మొడ్ద రసాలతో తడి బారిన ప్యాంటీని ఎలాగయిన వాడి మొడ్దనుండీ వేరు చెయ్యాలన్న నా భావాన్నినా కొడుకు గమనించాడెమో తన చేతులతో అప్పటిదాకా కదలకుండా పట్టుకున్న నా తలని వదిలి వాటిని తన మొడ్డ మీదకు తెచ్చి ముక్కుకి వత్తి పెట్టి రుద్దుతూ తన మొడ్డ జలపు చుక్కలని నా ముక్కుకి తాపిస్తున్న వాడల్లా నా ముక్కుదగ్గర నుండీ దాన్ని కిందకు దించి నా నోటి ముందుకు తెచ్చి తెల్లటి గం పూసినట్టు కనబడుతున్న తన మొడ్ద నాబ్ ని నాకు చూపిస్తూ మొడ్డని లేపి ఆడిస్తూ మెల్లగా తన మొడ్డ కున్న ప్యాంటీని విప్పదీయ్యతం స్టార్ట్ చేసాడు .

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *