నేను మా అక్క గారు 36

By | February 7, 2020
0

telugu sex stories నేను మా అక్క గారు 36 ఇద్దరం కార్చుకుని విస్రాంతిగా పడుకునిభాను దీపుతో చూసావా ఎంత బాగుంటుందోనువ్వు కూడా ప్రయత్నం చేస్తావా చెప్పు అని ఆంటేఆమ్మో వద్దులే నాకు భయంఅయినా ఇంతసేపు చేసాడు కదా ఇంక ఈవేళకి అయిపోయినట్టే కదా అని ఆంటేభాను నవ్వేస్తూవాడిది చూశావుకదా ఎలా ఉందోసునాయాసంగా అయిదారు సార్లు వాయిస్తాడుమొన్న పట్టుకున్నావుకదా గట్టిగా ఉందని అన్నావు అని ఆంటేనేను ఆశ్చర్యం నటిస్తూఏంటి నువ్వు నా దాన్ని పట్టుకున్నావా అని ఆంటేదీపు సిగ్గుపడిపోయిఅదీ, ఆరోజు నువ్వు బాగా నిద్రలో ఉన్నావని భాను అక్క పట్టుకోమంటే పట్టుకున్నాను అని అంది. నేను చిలిపిగా నవ్వుతూఅయితే పెద్ద చిలిపి దొంగవి అన్నమాట నువ్వు  అని ఆంటేతను సిగ్గుపడుతూఆంటేమొదటిసారి నేను ఒక నిజమైనది చూడటంపైగా అలా అంత పెద్దగా గట్టిగా ఉండేసరికి పట్టుకున్నాను అని అంది. నేను నవ్వుతూఎలాగూ ఇంతకు ముందే పట్టుకున్నావు కదాఒక్క సారి ప్రయత్నిస్తావా అని ఆంటే. ఇప్పుడు కాదులే అని అంటూ తను అటు తిరిగింది. మేమిద్దరం ఫ్రెష్ అయ్యి నిద్రపోయాము. సమ్మగా పోటు వేసేసరికి హాయిగా నిద్ర పట్టేసింది. మరుసటి రోజు శుక్రవారంశనివారం నా పుట్టిన రోజు. ఆదివారం అందరూ ఇంట్లో ఉంటాం కాబట్టి ఆ రోజు బయటకి వెళదాం అని అనుకున్నాము. నాకు ఉద్యోగం వచ్చాక అందరినీ బయటకి తీసుకెళ్లలేదు. అందుకే ఆదివారం మేము మరియు రూప వాళ్ళ కుటుంబం అందరం బయటకి వెళదాం అని అనుకున్నాము. దగ్గర్లో మంచి రిసార్ట్ లో డిన్నర్ రిజర్వేషన్ చేయించాను. మరుసటి రోజు ఉదయం లేచేసరికి మళ్ళీ

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *