నేను మా అక్క గారు 38

By | February 11, 2020
0

telugu sex stories నేను మా అక్క గారు 38 శనివారం నా పుట్టినరోజు నాడు తెల్లవారుఝామునే భాను నన్ను నిద్రలేపింది. ఏంటి ఇంత త్వరగా లేపావు అని అంటేఇంకాసేపైతే అందరూ లేస్తారునీకు మొదటి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఎప్పటిలానే నేనే చెప్పాలికాకపోతే మనమధ్య బంధం ఈ సంవత్సరం వేరేగా ఉందికాబట్టి శుభాకాంక్షలు కూడా వేరేగా చెప్పాలి అని అంటూ కిందకి జారి నా మొడ్డని బయటకి లాగి నోట్లోకి తీసుకుని చీకటం మొదలుపెట్టింది. ఊహించని ఈ ఆనందానికి స్పందించటానికి నాకూ నా మొడ్డకి కాస్త టైం పట్టింది. ఏమి జరుగుతుందో అర్ధం అయ్యేసరికి నా మొడ్డ పూర్తిగా లేచి భాను నోట్లో ఆడటం మొదలుపెట్టింది. పూర్తిగా లేచిన నా మొడ్డని భాను ఇష్టంగా కుడుస్తూ ఉంది. ఇంతలో మమల్ని ఎవరో చూస్తున్నట్టు అనిపించి తల పైకెత్తి చూస్తే దీపు మా ఇద్దరినీ కన్నార్పకుండా చూస్తోంది. అదే సమయానికి భాను కూడా చూసింది. మమల్ని చూస్తున్న దీపుతోరా నువ్వు కూడా అన్నయ్యకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పు అని అంటే దీపు సిగ్గు పడుతూ నాకు శుభాకాంక్షలు చెప్పింది. భాను దీపుతోఅలాగా చెప్పేదినేను చూడు ఎలా చెప్తున్నానో అని అంటే దీపు కూడా సిగ్గుగా భాను దగ్గరకి జరిగి ఒణుకుతున్న చేతులతో నా మొడ్డని పట్టుకుంది. నెమ్మదిగా సవరిస్తూ దాని ఒడ్డూ పొడవు కొలుస్తూ ఉంది. భాను దీపుతోకొలిచింది చాల్లేరుచి చూస్తావా అని అడిగింది.దీపు అవుననీ కాదన్నట్టుగా తలూపింది. భాను నా మొడ్డని నోట్లోకి తీసుకుని మళ్లీ చీకటం మొదలుపెటింది. తదేకంగా చూస్తున్న దీపు తలమీద చెయ్యివేసి భానుదీపు తలని తనకి దగ్గరగా లాక్కుంది. దీపు తల నా మొడ్డ దగ్గరకి రాగానే తన నోట్లోనుంచి నా మొడ్డని బయటకి తీసి దీపుకి చూపించింది. దీపు సంశయంగా నోరు తెరిచి నా మొడ్డ గుండుని నోట్లోకి తీసుకుంది. కొత్త నోరు వెచ్చగా నా మొడ్డకి తగిలేసరికి నా మొడ్డ

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *