పెళ్లిచూపులు 11

By | March 7, 2020
0

telugu sex stories పెళ్లిచూపులు 11 సుగుణ: చాలా థాంక్స్ సుజాత…. నువ్వు ఈ విషయం చాలా సీక్రెట్ గా ఉంచాలి…. ఆ ముగ్గురికి తెలిస్తే నేను తలెత్తుకొని తిరగలేను…. 

సుజాత: నేను నోరు మూసుకోవాలంటే…. నాకు లంచం కావాలి…. 

మోహన్: నీ కేమి కావాలో అడుగు …. తప్పకుండా ఇస్తాం… 

సుజాత(కొంచం ఆలోచించి) : అయితే …. నాకు ఇక్కడే మన్హట్టన్ లో షాపింగ్ చేయించాలి… ఖరీదైన బ్రాండ్స్ జాకెట్ కొనుక్కుంటాను… 

మోహన్: డన్…. పదా…. ఇప్పుడే నీకు ఏది కావాలో అది కొనిపెడతాను…. 

ముగ్గురూ పిజ్జా తినడం పూర్తి చేసి షాపింగ్ కి బయలుదేరారు….. 

మాడిసన్ అవెన్యూ లో ఒక పెద్ద షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్లారు…. ” నీకు ఏది బాగుంటుందో నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను….. నివ్వు వాటిని ట్రై చెయ్యి…” అని అన్నాడు మోహన్. సుజాత చాల ఉత్సాహంగా సరే అన్నది…. 

మోహన్ కొన్ని జాకెట్స్…. టాప్స్…. స్కర్ట్స్…. తీసుకొని ట్రయిల్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లాడు…. 

సుజాత: నువ్వు బయటకి వెళ్ళు …   

మోహన్: NO Way ….. నువ్వు వీటిని మాముందే ట్రై చెయ్యి…. నేను … సుగుణ కూడా ఈ ట్రయిల్ రూమ్ లో ఉంది నీకు ఏది బాగుందో చెపుతాము….. 

సుజాత తాను వేసుకున్న జాకెట్ విప్పి సుగుణకి ఇచ్చింది…. ఆమె ఆరోజు జీన్స్ ప్యాంటు…. టాప్…. వేసుకొని వుంది…. దాని మీద ఒక జాకెట్ వేసుకుంది…. ఆమె ఒంటిమీద ట్యాంక్ టాప్…. దాని లోపల నల్లటి బ్రా …. వున్నాయి…. ముందుగా ఒక జాకెట్ ట్రై చేయబోతే….. మోహన్ ” ఆహా ….. జాకెట్ కాదు…. ముందు ఈ టాప్స్ ట్రై చెయ్యి ఏది బాగుంటుందో చూడాలి” అని అన్నాడు….. సుజాత కి అర్ధమయ్యింది…. నెమ్మదిగా తాను వేసుకున్న టాప్ ని విప్పేసింది…. నల్లటి బ్రాలో బందీగా వున్నా ఆమె సళ్ళు చూసి మోహన్ కి కళ్ళు బైర్లుకమ్మాయి….. సుగుణ…. కళ్యాణి…. ప్రభ… కవిత….. వీళ్ళందరికీ సళ్ళు చాలా పెద్దవి….. కానీ….. సుజాత సళ్ళు మాత్రం… వాళ్లందరివికన్నా పెద్దవిగా ఉన్నాయి …. గట్టిపడుతున్న మడ్డని నలుపుకుంటూ ” సుగుణ…. నువ్వు చెప్పింది నిజమే…. మీ అందరికన్నా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *