ప్రియమైన నీకు 67

By | November 19, 2020

telugu sex stories ప్రియమైన నీకు 67 “ఓకే గేమ్ రూల్ ఏంటంటే ……. question అడిగిన 5 సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ ఇవ్వాలి …… నీ నోటికి ఎదోస్తే అది చెప్పాలి …… “”rapidfire రౌండా ??””యా అలాంటిదే ……. “”ఓకే ….. ” అని కంఫర్ట్ తో చెప్పింది. “మళ్ళి చెప్తున్నాను ……. నీ నోటికొచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పాలి …… అది కూడా 5 సెకండ్స్ లోగ …… “”ఓకే …… “”Question 1, What are two things round in shape and have two dark circles on them?”బుజ్జి చిరుకోపంతో చూడటం స్టార్ట్ చేసింది. “Eyes…… ” అంది. ఇది నేను ఫస్ట్ నైట్ లో అడిగిన ప్రశ్న. “Question 2, whether I give it to you or you give it to me, it is the same””కిస్ …..నో నో …… ఆగు …  హ్యాండ్ షాక్ …..”“Question 3, What is hairy on the outside, but soft and wet on inside, and whose word starts with C and ends with T?””ఛి !…… విన్ను ……. ”

“ఛి! విన్ను ….. కాదు …… ఆన్సర్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *