ప్రియమైన నీకు 68

By | November 21, 2020
0

telugu sex stories ప్రియమైన నీకు 68 బుజ్జి అటు పేస్ తిప్పింది. నేను తన పేస్ ఇటు తిప్పి “ఆన్సర్ cucumber అయితే …… నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ penis ……. ” అన్నాను. “Question 7, What does every woman have that starts with “v” and she gets whatever she wants using it? Its Voice….. ఆన్సర్ వాయిస్ అయితే నువ్వు vagina అని చెప్పావ్ …… బుజ్జి నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు ……. ఇలా చెప్తావని ….. “బుజ్జి వెంటనే నన్ను మంచం పై పడేసి నా పైకి ఎక్కి నన్ను కొట్టటం స్టార్ట్ చేసింది. నేను చేతులు అడ్డు పెట్టుకొని “ఆపవే ……. పిశాచి …… నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్స్  అవి ….. ” అంటూ చెప్పాను. మిగిలినవి కూడా చదివి వినిపిస్తాను అంటూ వెంటనే మంచం పై నుంచి లేచి డోర్ దగ్గరికి వెళ్లి ” “Question 8, What four-letter word begins with “f” and ends with “k,” and if you can’t get it you can always just use your hands? ఆన్సర్ FORK ….. “వెంటనే బుజ్జి నా వైపొచ్చింది . నేను వెంటనే హాల్ లో కి వెళ్లి “Question 9, What gets

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *