రాజశ్రీ బలరాం..10

By | June 29, 2020
0

telugu sex stories రాజశ్రీ బలరాం..10 శ్రీ లక్ష్మీ కళ్ళు అయితే మూసుకుంది కానీ నిద్ర పోలేదు.సంవత్సరం తర్వాత ఇంటికి వెళితే అది కూడా వేరే వాడి ఇంటిలో కాపురం చేసి వెళ్తే మొగుడు ఎలా చేస్తాడో అని ఆలోచిస్తూ ఉంది.కచ్చితం గా విలువ లేకుండా చేస్తాడని తెలిసి.రోజు మొగుడితో ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది కాబట్టి తన్ని ఎంత లూకువ గా చేస్తున్నాడో మొగుడి మాటలలోనే అర్థం అవుతుంది శ్రీలక్ష్మి కి.అదీకాక ఈరోజు మధ్యాహ్నం మరి నీచం గా మాట్లాడాడు.అది ఆలోచిస్తూ ఉండగా పక్కనే లేచి చూస్తున బలరాం నగ్నం గా ఉన్న శ్రీలక్ష్మి ని మొదటిసారి అందం గా కనిపించి చేతిని ఒక్కసారిగా పొట్ట మీద వేసి సన్ను ని నోట్లో కి తీసుకున్నాడు.శ్రీలక్ష్మి ఎప్పుడో మొగుడి దగ్గెరే వున్నప్పుడు ఇలాంటి అనుభవం ఉంది.మళ్ళీ దాదాపు సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ ఒక మగవాడు తనతో సరసం ఆడుతున్నాడు.శ్రీలక్ష్మి సంతోషం.గా చేతిని బలరాం తలమీద పెట్టి జుట్టు లోకి వేళ్ళు పెట్టి మెల్లగా నిమురుతూ ఉంది.బలరాం ఇప్పిడు లేనంతగా చాలా సున్నితం గా ముద్దు పెడుతూ సళ్ళు చీకుతున్నాడు.బలరాం లో ఇంత బాగా చేసే టాలెంట్ ఉందని శ్రీలక్ష్మి కి తెలియదు.అనవసరం గా సంవత్సరం టైం వేస్ట్ చేసుకున్న అని అనిపించింది శ్రీలక్ష్మి కి.కాసేపు సళ్ళు చీకగానే శ్రీలక్ష్మి బలరాం ని లేపి కూర్చోపెట్టి తన వొళ్ళో ఎదురుగా కూర్చుని కాళ్ళు బలరాం కి రెండు వైపులా వేసి కూర్చుని బలరాం మడ్డ ని మెల్లగా పూకు లో దోపుకుని వుగటం స్టార్ట్ చేసింది.ఈ పొసిషన్ అంటే శ్రీలక్ష్మి కి చాలా ఇష్టం.పెళ్లి అయిన తర్వాత కొత్త లో.మొగుడితో ఇలానే చేసేది.కానీ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి వాడికి పొట్ట పెరిగి ఈ పొసిషన్ వల్ల కాల.మళ్ళీ ఇప్పుడే అదికూడా మొగుడికన్న రెండు మూడు అంగుళాలు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *