రాజశ్రీ బలరాం..22

By | July 30, 2020
0

telugu sex stories రాజశ్రీ బలరాం..22 హాస్పిటల్ లో.ఉన్న వాళ్ళతో కూడా ఫోన్ లో మాట్లాడి,శ్రీలక్ష్మి వంట గాడికి వెళ్లి వంట చేస్తుంటే వాళ్ళ నాన్న హాల్ లో అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు…శ్రీలక్ష్మి కి ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాక తెగ ఇబ్బంది పడుటుంటే శ్రీలక్ష్మి “ఏంటి నాన్న…టీ తాగుతావ మళ్ళీ”అని అడుగుతుంది…లోపల నుండి అప్పుడే వాళ్ళమ్మ వచ్చి “మనం ఈరోజు వెళ్తున్నామే…వెళ్లి రెడి అవ్వు..”అని అంటుంది…ఒక్కసారిగా అప్పటివరకు నవ్వుతూ ఉన్న శ్రీలక్ష్మి ఒక్కసారిగా బాధ గా మొహం పెట్టి “అదేంటి నాన్న…ఇంకా 25 రోజులు ఉంది నాన్న…ఈలోపు వెళితే ఆయన ఊరుకోరు”అని అంటుంది…”బలరామే చెప్పాడు రాత్రి నాకు…నిన్ను తీసుకుపొమ్మని”అని శ్రీలక్ష్మి వాళ్ళ నాన్న అనగానే చేతిలో ఉన్న అన్నం కుక్కర్ ని వేసిరి నెల మీద కొట్టి కళ్ళమ్మత నీళ్లతో ఏడ్చుకుంటు బెడ్ రూమ్ కి వెళ్లి పనుకుని ఉన్న బలరాం ని భుజం పట్టుకుని తన వైపు తిప్పుకుంది…కళ్ళ నిండా నీళ్లతో గట్టిగా ఏడుస్తూ బలరాం షర్ట్ కాలర్ పట్టుకుని “ఏమైంది నీకు…ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావ్…ఏడాది తర్వాత ఇప్పుడే కొంచం సంతోషం గా ఉంటే ఒక్కసారిగా నాశనం చేస్తున్నావ్ ఎందుకు…నేను ఇక్కడ ఉండటం.వలన ఏంటి నీకు ప్రాబ్లెమ్”అని గట్టిగా ఏడుస్తుంటే బలరాం శ్రీలక్ష్మి ఏడవటం చూడలేక శ్రీలక్ష్మి భుజం పట్టుకుని “వద్దులే…ఇక్కడే ఉండు…ఎడవద్దు నువ్వు…సరేనా…నీ ఇష్టం వచనాన్ని రోజులు ఉండు…”అని అంటారు…కళ్ళు తుడుచుకుంటూ శ్రీలక్ష్మి లేచి బలరాం కి ముద్దు పెట్టి వెనక్కి తెరగగానే వాకిట్లో వాళ్ళ నాన్న ఉంటాడు…శ్రీలక్ష్మి వాళ్ళ నాన్న వైపు చూసి కళ్ళు తుడుచుకుంటూ నవ్వుతూ “ఇంకో 3 వారాలు ఇక్కడే ఉందాం నాన్న…తర్వాత ఎలాగో వెళ్లిపోవాలి కధ…”అని అనగానే వాళ్ళ నాన్న శ్రీలక్ష్మి దగ్గెరే కి వచ్చి తలా మీద చెయ్ వేసి నిమురుతూ “సరే నమ్మ….ని ఇష్టం…నువ్ సంతోషం గా ఉండటమే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *