రాజశ్రీ బలరాం..23

By | August 1, 2020
0

telugu sex stories రాజశ్రీ బలరాం..23 నేరుగా వాళ్ళు శ్రీలక్ష్మి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయారు…రెండు రోజులు వరకు శ్రీలక్ష్మి మంచినీళ్లు తప్ప ఏమీ తినలేదు…అత్తగారింటికి వెళితే కొంచం మనసు కుడుటపడుతుందని రామారావు వెళ్లి శ్రీలక్ష్మి ని మొగుడి ఇంట్లో వదిలి పెడతాడు…శ్రీలక్ష్మి కి మామా గారు లేరు…అత్తగారు ఒక్కరే…బాగా శాడిస్ట్ అసలే…శ్రీలక్ష్మి ని చూడగానే కనీసం నవ్వకుండా మొహం చిరాకు గా పెట్టి “లోపలకి వేళ్ళు…మహతల్లి…”అని అంది విసుగ్గా…
రామారావు వెళ్లిన తర్వాత శ్రీలక్ష్మి వెళ్లి బెడ్ రూమ్ లో పనుకుంది…మొగుడు కనీసం ఫోన్ కూడా చెయ్యలేదు నెల నుండి…ఇప్పుడు వచ్చిన విషయం కూడా తెలియదు…అలానే ఏడుస్తూ బెడ్ రూమ్ లో పనుకుంటే ఇంతలో వాళ్ళ అత్త వచ్చి “మహా తల్లి…అక్కడే చావకుండా ఇక్కడికి ఎందుకు తగలడ్డావ్…వాడి కొంపలో ఏడాది లంజరికం చేసి ఇంకా సిగ్గు లేకుండా ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావ్…సంసారం చేయటానికి నువ్ ఎలా పనికొస్తావ్”అని తిడుతూ “లేచి వంట చెయ్…రేపటి ను.డి పని దాన్ని మనిపిస్తున్న…ననువ్వే చెయ్యాలి మొత్తం పని….లే…ఎదో మహారాణి ల పనుకున్నావ్”అని తిట్టగానే శ్రీలక్ష్మి లేచి ఇంటిపని మొత్తం చేసింది…..ఇల్లు తుడుస్తున్నప్పుడు ఆవిడ కొడుకు తో ఫోన్ మాట్లాడుతుంది…అంతగా ముందే శ్రీలక్ష్మి కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చెయ్యలేదు…ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మత అయితే బాగా మాట్లాడుతున్నాడు…ఆవిడ కొడుకు తో “మీ పెళ్ళాం వచ్చి తగలాడింది ర…”అని అంటూ చాలా నీచం గా మాట్లాడుతుంది…శ్రీలక్ష్మి దగ్గెరే కి వెళ్లి” ఒక్కసారి 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *