రసిక గురువు 43

By | November 20, 2020

telugu sex stories రసిక గురువు 43 గౌతం హేమ చెవి దెగ్గరకి వంగి, “అక్కా, ఇప్పుడ కూడా సిగ్గే”, అని చెవి వెనకని నాలుకతో స్ప్రుశించాడు. ఆడదాని వీక్ పాయింట్లు ఎంత త్వరగా తెలుసుకుంటే అంత స్పీడుగా పనులు అవుతాయని ఎప్పుడో తెలుసుకున్న గౌతం హేమక్క వీక్ పాయింట్ ని వాడుకుంటున్నాడు. గౌతం అలా చేయగానే ….స్….గౌతం…అని తన చేతులు తీసేసి గౌతంకి అడ్డులేకుండా చేసింది.ఇక అడ్డేలేని గౌతం, లంగాని కిందకు జార్చి మిగతా బట్టల దెగ్గరికి చేర్చాడు. వంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా తన ఎదురుగా పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న పద్దతి గలది ఇంకా గ్రుహిణి అయిన హేమక్కని అలా చూసేసరికి గౌతం ఒక విధమైన ట్రాంస్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు. అతని కళ్ళు మొట్టమొదట హేమక్క తొడల మద్య పడ్డాయి.అక్కడ మాత్రం నున్నగా షెవ్ చేసినట్టుంది. గౌతం ఇక ఆగలేక హేమ కళ్ళ మద్యకి చేరాడు. మళ్ళీ బొడ్డు నుండి మొదలుకొని నడుము వంపుల్లో మొహాన్ని అదిమేస్తూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కటి ప్రాంతాన్ని కవర్ చేసి, దిమ్మ మీదకి జారబోతుంటే ఆమె సిగ్గుగా తన

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *