రసిక గురువు 82

By | February 20, 2021
0

telugu sex stories రసిక గురువు 82 వాసు బట్టలు మార్చుకుంటుండగా రూం లోకి సడెన్ గా వచ్చింది ప్రియా వాళ్ల వదిన అనసూయ. ఒక సెకండు బిత్తరపోయి వెంటనే తేరుకొని తన లుంగీ తీసుకొని కట్టుకున్నాడు వాసు. కాని ఈలోపలే వాసు ని నఖశిఖ పర్యంతం చూసేసింది.

అనసూయ గుండెలు బరువెక్కాయి వాసుని అలా చూడగానె. కాని తను బయటకు వెళ్లకుండా అక్కడే ఉన్న సోఫాలో సెటిలవుతుంటే వాసు విస్మయం చెందాడు. ఏదో పొరపాటు జరిగిందన్న ఫీలింగ్ అనసూయ మొహం లో కనిపిచ్చట్లేదు. వాసు లుంగీ సరిచేసుకుంటుంటే అనసూయ మాత్రం తాపీగా అతని వైపు చూస్తూ ఉంది.

వాసుః ఏంటండీ ఇలా వచ్చారు

అనసూయః ఏం రాకూడదా

వాసుః రావచ్చూ, ఇది మీ ఇల్లు మీ ఇష్టం…కాని ఇలా సడెన్ గా వస్తే…

అనసూయః అదే… నువ్వేమి అవస్తలు పడ్తున్నావో, నీకేమన్నా కావలనీ అని…

వాసుః నాకేమి ఒద్దండీ….తన చూపు ఎక్కడుందో గమనించి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *