శోభన పొదుగు 59

By | February 16, 2021
0

telugu sex stories శోభన పొదుగు 59 ” ఈ బాణం గుర్తు ఎంటో తెలుసా….?”
” ఉమ్మ్……నీది “
” నాది అంటే….?”
చేతో తన బలుపును సవరించుకుంటూ.
” ఛ్ఛీ….నీ మడ్డ.”
ఇదే వినయ్ కోరుకుంటున్నది…..తను ఎలా మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాడో, తల్లి అలా మాట్లాడుతోంది.
ఈ పరివర్తనే వినయ్ ను వెర్రెక్కించింది.
(……….)

” ప్లీజ్ వినూ, ఇక విప్పు ….చెయ్యి లాగేస్తోంది, ఒళ్ళు పిచ్చెక్కిస్తోంది “
” విప్పుతాగానీ, ఒక కండీషన్….”
తనలో రగులుతున్న తాపం తాళలేక వినయ్ అన్నాడు.
” ఏంటీ…..” దీనంగా చూసింది.
” నేను చెప్పినట్టు వినాలి….”
” ఎప్పుడైనా , నువ్వు చెప్పింది,అడిగింది కాదన్నానా?”
వినయ్ కట్లు విప్పాడు…..
చేతులు ,కాళ్ళు లాగేస్తుండడంతో శోభన ప్రక్కనే ఉన్న మంచమీద కూలబడింది..
కొడుకు కిచన్ లో ఫ్రిజ్ తెరిచినట్టు శబ్ధం వినబడింది…..ఓ చేతిలో మంచినీళ్ళ బాటిల్, మరో చేతిలో తను దీపారాధనకు వాడే ఆముదం సీసాతో వచ్చి, నీళ్ళ బాటిల్ తన వైపు చాపి, ఆముదం సీసా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *