శోభన పొదుగు 61

By | February 20, 2021
0

telugu sex stories శోభన పొదుగు 61 ” ఆడది కొప్పు చుట్టుకుంటున్నప్పుడు ,ఆ భంగిమే, ఒక కిక్ అమ్మా….అదీ నువ్వు వేసుకుంటున్నప్పుడు, సూపరో సూపర్….కుడి చెయ్యి వెనక్కు వెళ్ళి, నీ ఎత్తులు ముందుకు తన్నుకు వచ్చి,కుడి చెయ్యి చంక దర్శనమిస్తూ,ముడి చుట్టుకుంటున్నఫ్ఫుడు,నీ సళ్ళు తరంగాల్లా పైకీ క్రిందకు ఊగుతుంటే, నా మడ్డ జివ్వుమంటుంది…..ఒక్కొక్కసారి నీ కొప్పులో నాది దూర్చాలనిపిస్తుంది…..”
” అదొక్కటే బాకీ….” మూతి మూడు వంకర్లు త్రిప్పింది….
” మా అమ్మ తొడల మధ్య కప్పు నాదే, అమ్మ కొప్పూ నాదే…” కన్ను గీటి అన్నాడు.
” సరే అఘోరించావులేగాని, మీ నాన్నగారు వచ్చే సమయమయ్యింది……ఇక పద…”
” అమ్మా, ఒక చిన్న మినీ స్నానం చేసి పూజ గదిలోకి రావా…?”
” మళ్ళీ ఏమి బుద్ది పుట్టిందిరా…..?”
” అబ్బా, రమ్మముంటుంటే….”
తనూ చెయ్యి కడుక్కుని, ఇప్పుడే వస్తానంటూ

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *