శోభన పొదుగు 20

By | November 16, 2020
0

telugu sex stories శోభన పొదుగు 20 మళ్ళీ ఆ రుచి కోసం తహతహలాడుతూ శోభనను ముందుకు త్రోస్తున్నాయి.ఉప్పూ కారం వంటపట్టిన అవయవాలు, తీపి సలుపుతో, హద్దులు మీరమని ఘోసిస్తున్నాయి.
” అమ్మా…..!! పొదుగు అంటే ఇదేనా….?” (చనుపుష్ఠిని మళ్ళీ నొక్కాడు)” ఊ……” మంద్రంగా మూలిగింది.” అమ్మా, నీ పొదుగు ఇలాగే ఎప్పుడూ పిసుకుతూ ఉండాలనిపిస్తోంది.”” ఈ ఒక్కసారికే ఒప్పుకుంటున్నాను…”చాలాకాలం తర్వాత,పరస్పర్శ రాపిడిలోని సుఖానుభూతితిని చవిచూస్తూ, కళ్ళు మూసుకుంది.” అమ్మా, నీ చెయ్యి ఇలా ఇవ్వు…..”అయోమయంగా వినయ్ ను చూస్తూ,చెయ్యి చాచింది శోభన.తల్లి చెయ్యిని తన ఛాతి మీద పెట్టుకుని, కొద్దిగా నిగిడిన తన ముచ్చికను అమ్మ వేలుతో పాముకుంటూ,” అమ్మా, ప్లీజ్…..ఇలా తడమవా….?”” ఎందుకూ…..ఇదేంటి కొత్త అలవాటు….????”” ఇలా చేస్తే ఎందుకో నాకు సమ్మగా ఉంటుందమ్మా…..ప్రశ్నలు వేయకుండా,ప్లీజ్ చెయ్యవా…..?”వినయ్ తల్లి, వాడి ముచ్చిక చుట్టూ మెల్లిగా వృత్తాలు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *