శోభన పొదుగు 21

By | November 18, 2020
0

telugu sex stories శోభన పొదుగు 21 మళ్ళీ శోభనలోని అబల, తన కొడుకు తొలకరి తన చేతుల మీదుగానే అయ్యిందని రూడీ చేసుకొడానికి అడిగింది.” లేదమ్మా, కానీ అది కారినప్పుడు ఒల్లంటా దూదిపింజలా తేలిపోయింది”ఈ మాట అంటున్నపుడు తొడల మధ్య చిన్న వినయ్ మళ్ళీ ప్రాణం పోసుకుంటున్నాడు.
ఈ మాటకు ఎందుకనో శోభన హఠాత్తుగా సిగ్గుపడింది. ఆ సమయంలో అలాంటి రసాయనిక చర్య తనలోనూ కలిగిందిగా మరి………” అమ్మా…………,ఒక డౌటు…….?”” ఏంటీ, ” తింటూ అడిగింది.” తీరా,అడిగాక,ఇలా అడిగానని నువ్వు ఫీల్ అవ్వకూడడు…”” ఇప్పటి దాకా, ఏవో పనికివచ్చే ప్రశ్నలు వేసినట్టు” నవ్వింది.” అదే…అది….., సెక్స్ గురించి……” (ఇంకొక అస్త్రం వేశాడు)మెల్లి మెల్లిగా తమ మధ్య తెర తొలిగిపోతోంది.సహనము ఉండాలేగాని,సాధించంది ఏమీ లేనట్టు,వినయ్ తన అమ్మలోని ఆడదాన్ని నిద్రలేపడంలో పూర్తిగాసఫలీకృతమయ్యాడు.” దాని గురించి మాటాడడానికేముందిరా…..” శోభనకు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *