శోభన పొదుగు 27

By | December 1, 2020
0

telugu sex stories శోభన పొదుగు 27 రాత్రి రతికార్యం తర్వాత ఉదయాన్నే సనాతన కోవకు చెందిన శోభన శుభ్రంగా తలంటుకుని వసార పనులు మొదలెట్టింది.బాత్రూములోంచి బయటికి వచ్చిన వినయ్, హాల్ లో కూర్చుని టి.వి ఆన్ చేస్తూ, కిచెన్ వైపు చూసి,” గుడ్ మార్నింగ్ మా “రాత్రి అసలు ఏమీ జరగనట్టు ప్రవర్తించాడు.తల్లి మౌనంగా పాలగ్లాసుతో వినయ్ దగ్గరకు వచ్చింది.
” ఏంటమ్మా, అదోలా ఉన్నావ్…..?”
” ఎందుకనో…!! నీకు తెలీదా…..?”
” ఏం…..? ఎందుకు….?”
” రాత్రి, నువ్వేమి చేశావో జ్ఞాపకం ఉందా…????”
” నేనా..?? మనమా…?”
” మనమిద్దరము. ఎంత తప్పు చేశామో తెలుసా…..? నేను నీకు ఏమౌతాను

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *